english
english

Dịch vụ xin cấp sổ hồng

Dịch vụ xin cấp sổ hồng

  • 0
  • 16/08/2018

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ chức, cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau đây sẽ được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;
2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
3. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
4. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
5. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
6. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
7. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật này;
8. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở;
9. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có);
- Bản sao các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- CMND, sổ hộ khẩu bản sao của người xin cấp;
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có);

(Hồ sơ trên chỉ mang tính chất tham khảo, đối với từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh một số giấy tờ khác)

3. Hong Duc & Partners thực hiện các công việc sau:

  • Tư vấn về điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Thay mặt quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục xin cấp chứng nhận;
  • Tính phí, lệ phí nhà nước liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quý khách hàng;
  • Đại diện theo ủy quyền nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
     
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

+6889+

Happy Client

+16889+

Projects Done

+39+

Employees

3+

Office Locations