Menu

HỢP ĐỒNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN

HỢP ĐỒNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN - hop dong va nhung gioi han - LƯU Ý VỀ INCOTERMS KHI SOẠN HỢP ĐỒNG
 Incoterms tạo thuận lợi rất nhiều cho hoạt động giao thương thông qua việc chuẩn hóa thực tiễn hợp đồng bằng cách thỏa thuận cách hiểu thông dụng nhất đối với những thuật ngữ quan trọng và tránh hiểu lầm trong khi sử dụng những từ ngữ này. Tuy nhiên, khi sử dụng các điều kiện trong Incoterms.
HỢP ĐỒNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN - hop dong va nhung gioi han - NHỮNG NGUYÊN TẮC SOẠN HỢP ĐỒNG
Hợp đồng là một tài sản quý nhất trong giao dịch thương mại, dân sự, để có được vũ khí lợi hại này thì hợp đồng phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng sau: