Menu

Những quy định đất sử dụng khu công nghệ cao

      Khu công nghệ cao được quy định về đất sử dụng trong điều 91 Luật đất đai 2003 bao gồm các quy định về chế độ sử dụng khác nhau như đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao

>> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

>> Hình thức xử phạt với các vi phạm của người nộp thuế tài nguyên

-   Đất sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh giao đất một lần cho ban quản lý khu công nghệ cao. Các cá nhân, tổ chức thì có thể thuê lại và sẽ thu tiền thuê theo định kỳ hàng năm.


-   Trong trường hợp các cá nhân là người Việt Nam sinh sống và lưu trú ở nước ngoài thì có thể thuê một lần trong suốt thời gian thuê đối với đất khu công nghệ cao.

-   Các cá nhân, tổ chức sau khi nhận đất (cá nhân tổ chức được giao đất và thuê lại đất) khu công nghệ cao phải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

-   Không có trường hợp quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất lập riêng cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào mà được lập chung cho toàn khu công nghệ cao.

-   Nhà nước ưu tiên khuyến khích việc sử dụng đất khu công nghệ cao vào việc phát triển khoa học công nghệ cũng như khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng đối với các cá nhân định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài.


-   Mục đích sử dụng đã được xác định trước và phải thực hiện đúng mục đích khi sử dụng đất khu công nghệ cao. Trong trường hợp chuyển nhượng thì cũng phải thực hiện đúng mục đích như đã định.

-   Ngoài ra, những quy định khác cũng được chính phủ quy định một cách cụ thể trong luật đất đai về đất khu công nghệ cao 2013

LHD Law Firm

 

     

LHD LAW FIRM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: HP Tower, (Tầng 7) 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822446739 / 02822612929

Fax: 028 39111538 - Emailall@lhdfirm.com 

LHD LAW FIRM HÀ NỘI

Địa chỉ: Anh Minh Tower, (Tầng 4) 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02422612929  / 02462604011

Fax: 024 3573 9287 - Emailhanoi@lhdfirm.com

 

Tag:
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha

Bài viết liên quan