english
english

khách hàng của LHD (Luật Hồng Đức)

khách hàng của LHD (Luật Hồng Đức)

Trong 10 năm hoạt động , LHD Law Firm tự hào cung cấp dịch vụ cho hơn 16.800 khách hàng,

đa số là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia

từ Đông Nam Á, Châu Âu và Hoa Kỳ đã tin tưởng 

và tham gia các dịch vụ pháp lý và thuế chuyên nghiệp. Vì lý do bí mật,

chúng tôi không thể liệt kê tất cả tên của họ. Bên dưới chỉ là những khách hàng

tiêu biểu để bạn tham khảo.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA LHD LAW FIRM

 

TOYOTA

WACOAL

DELOITE

DLH; SHISEIDO

FOS

DLT

YAMAZEN

SANKOUGIKEN

DIEMSANG

IFO

ALTECH

TRIUMPH

SOMETHINGHOLDINGS

JABES

SPASH INTERACTIVE

YM

CORELEV

VIET AGO

STENCIL

SHINWON

DLT

AYOBA

E&C VINA

TYCOOND

ILLHO

VIETPOLL

BIOMIN

M&R FORWARDING

WSP VN

J. DROUP

HALFEN MOMENT

MARTIME

DAIKOAD

RICOH VN

CHEMSTATION ASIA

DEVPROSOFT

ATEA

OPTIMUM GLOBAL

V STENCIL.....TỪ 36 NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỚI 6888 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM

 

+6888+

Happy Client

+16888+

Projects Done

+36+

Employees

3+

Office Locations