english
english

khách hàng của LHD (Luật Hồng Đức)

khách hàng của LHD (Luật Hồng Đức)

Có gần 16.800 khách hàng, đa số là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia từ Đông Nam Á, Châu Âu và Hoa Kỳ đã tin tưởng và tham gia các dịch vụ pháp lý và thuế chuyên nghiệp. Vì lý do bí mật, chúng tôi không thể liệt kê tất cả tên của họ. Bên dưới chỉ là những khách hàng tiêu biểu để bạn tham khảo.

Một số khách hàng tiêu biểu của LHD Law Firm.

 1. TOYOTA
 2. WACOAL
 3. DELOITE
 4. DLH; SHISEIDO
 5. FOS
 6. DLT
 7. YAMAZEN
 8. SANKOUGIKEN
 9. DIEMSANG
 10. IFO
 11. ALTECH
 12. TRIUMPH
 13. SOMETHINGHOLDINGS
 14. JABES
 15. SPASH INTERACTIVE
 16. YM
 17. CORELEV
 18. VIET AGO
 19. STENCIL
 20. SHINWON
 21. DLT
 22. AYOBA
 23. E&C VINA
 24. TYCOOND
 25. ILLHO
 26. VIETPOLL
 27. BIOMIN
 28. M&R FORWARDING
 29. WSP VN
 30. J. DROUP
 31. HALFEN MOMENT
 32. MARTIME
 33. DAIKOAD
 34. RICOH VN
 35. CHEMSTATION ASIA
 36. DEVPROSOFT
 37. ATEA
 38. OPTIMUM GLOBAL
 39. V STENCIL
 40.  D3 AQUA
 41. AN NHIÊN
 42. SUZUKA
 43. TNS GLOBAL
 44. FLEXLINK
 45. RUNSVEN
 46. RHODES
 47. ADJ
 48. WHITE ALL
 49. NAMAZIE
 50. FONTIS
 51. SUZUKA
 52. SDGI
 53. LEEKANG
 54. WITH IDEA
 55. EASY2GET
 56. MISTER LOO
 57. IPS
 58. PEER
 59. OVERSEAS
 60. GOODLUCK
 61. ICEFF
 62. JOHMAN
 63. SUBNET
 64. VETAGO
 65. ALLANCE   ....và hàng nghìn khách hàng khác đến từ hơn 36 nước trên thế giới

 

 

6800+

Happy Client

16800+

Projects Done

25+

Employees

3+

Office Locations