Menu

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN; ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU; ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM
Thông thường việc đăng ký nhãn hiệu được diễn ra theo các bước sau: người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền được quy định tại Điều 789 Bộ luật Dân sự được cụ thể hóa như sau: