Menu

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THỜI TRANG

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG

trong ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG
Đăng ký thương hiệu thời trang: Quy trình đăng ký một thương hiệu nhãn hiệu thời trang, nhãn hiệu dịch vụ là một quy trình kéo dài 12-14 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, LHD Law Firm với 10 năm kinh nghiệm và là một đại điện của cục SHTT, chúng tôi xin sơ lược quy trình đăng ký như sau