Menu

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CHO WEBSITE

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đăng ký thương hiệu cho website thương mại điện tử: Quy trình đăng ký một thương hiệu nhãn hiệu cho website thương mại điện tử là một quy trình kéo dài 12-14 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, LHD Law Firm với 10 năm kinh nghiệm và là một đại điện của cục SHTT, chúng tôi xin sơ lược quy trình đăng ký như sau