Menu

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm ở đâu

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM Ở ĐÂU ?

trong ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM Ở ĐÂU ?
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm  là quy trình đăng ký  theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ từ lúc nộp đơn cho đến khi được cấp văn bằng kéo dài từ 12-14 tháng, thông qua 4 quy trình xét duyệt của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.