Menu

6 ĐIỀU KIỆN CỐT LÕI CHO VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - tu van dau tu nuoc ngoai - 6 ĐIỀU KIỆN CỐT LÕI CHO VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI
Từ ngày Việt Nam gia nhập WTO đến nay vai trò của các công ty FDI ngày càng quan trọng trọng nến kinh tế Việt Nam, Bằng kinh nghiệm tư vấn cho hơn 6800 dự án (hơn 1 tỷ USD vốn đến từ 32 quốc gia) trong mười năm làm việc, LHD Law Firm xin gửi các nhà đầu tư nước ngoài 6 điều kiện cốt lõi cho việc thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.