Menu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - CÔNG BỐ MỸ PHẨM
CÔNG BỐ MỸ PHẨM Công bố mỹ phẩm là một trong những dịch vụ cao cấp của Luật Hồng Đức trên cơ sở pháp luật và những hiểu biết cần thiết, Luật Hồng Đức đã tư vấn và cung cấp dịch vụ Công bố mỹ phẩm cho hàng trăm khách hàng tại Việt Nam.   Hồ sơ thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu: 1.     Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (Luật Hồng Đức soạn thảo) 2.     Giấy phép Đăng ký kinh doanh (sao y công chứng) 3.     Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Quy định về Giấy uỷ quyền: a.       Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. b.       Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau: - Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất; - Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền; - Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);        - Chỉ có nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được cho phép ủy quyền        - Phải có thời hạn ủy quyền rõ ràng.        - Nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu nên cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm " PIF " cho các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm khi đưa sản phẩm ra thị trường. - Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền. 4.     Bảng thành phần phần trăm các chất (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI) 5.     Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales: a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. b) CFS phải hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam quy định. Chú ý được miễn hợp pháp theo điều khoản mà quốc tế quy đinh, trong đó Việt Nam là thành viên. Thời gian hoàn thiện phiếu công bố mỹ phẩm: từ  25 đến 30 ngày làm việc Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: HCM: 08 22 44 67 39 hoặc 08 22 41 68 66 HN: 0907 796 818 Lưu ý:   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm. ·         Các trường hợp các mỹ phẩm sau đây được phép công bố trong cùng một Bản công bố: - Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau. -   Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói. -   Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN. ·         Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU
  Công bố mỹ phẩm nhập khẩu Các sản phẩm mỹ phẩm được sử dụng trực tiếp lên cơ thể người, vì vậy việc ảnh hưởng nhiều/ít đến sức khỏe là không thể tránh khỏi, vì lý do này Nhà nước yêu cầu các sản phẩm mỹ phẩm khi nhập về Việt Nam trước khi bán ra thị trường phải tiến hành thủ tục công bố tại Cục Dược. Để hiểu về quy trình cũng như hồ sơ Luật Hồng Đức giới thiệu đến bạn các thủ tục và hồ sơ cần thiết cho việc công bố lưu hành mỹ phẩm:   1.      Hồ sơ cần thiết khi công bố mỹ phẩm Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010); Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm; Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự); Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự).   2.      Điều kiện mỹ phẩm nhập khẩu được công bố: Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm; Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt cs giới hạn cho phép.   3.      Tư vấn của Luật Hồng Đức ·     Xem xét các tài liệu khách hàng cung cấp và đề xuất hướng giải quyết, bổ sung ·       Nhận ủy quyền liên hệ Cục Dược làm thủ  tục công bố và nhận kết quả  

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM
Trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.   Tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm. Tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm phải nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm các dữ liệu công bố. Hồ sơ, tài liệu được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hoặc được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí công bố theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố: Bản công bố nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP). Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp 03 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu 02 bản, trả đơn vị 01 bản. Trường hợp sau đây, các sản phẩm mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một bản công bố: 1. Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm, 2. Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau 3. Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói 4. Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN. Khi có thay đổi các nội dung đã công bố được quy định tại phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và phải nộp lệ phí theo quy định. Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ MỸ PHẨM
CÔNG BỐ MỸ PHẨM, VÀ CÁC THỦ TỤC HIỆN HÀNH. Hiện nay khi các doanh nghiệp kinh doanh về mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm lên thị trường tiêu thụ nhất định các doanh nghiệp phải thông qua công bố mỹ phẩm ( Theo chuẩn của bộ Y tế ). Đúng thủ tục lưu hành quy định theo pháp luật Việt Nam không sợ sệt, khách hàng được tin tưởng cao hơn.     Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam   - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) do Triminhlaw soạn thảo và cung cấp. - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự) - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; - Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự) - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của công ty đứng ra làm đăng kí lưu hành mỹ phẩm. - Bản công thức thành phần của mỹ phẩm. - Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất cho công ty Việt Nam được quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau khi được đăng kí lưu hành. Đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam - Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao có công chứng, chứng thực tại Việt Nam). - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần. - Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử . - Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có). - Tài liệu nghiên cứu độ ổn định. - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố. - Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm, đăng ký cấp lại sổ đăng ký lưu hành mỹ phẩm, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước được nộp tại sở Y tế nới doanh nghiệp đặt trụ sở chính. CAM KẾT TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI SẼ LÀM HÀI LÒNG QUÝ KHÁCH

TƯ VẤN CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - TƯ VẤN CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU
Hiện nay khi các doanh nghiệp kinh doanh về mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm lên thị trường tiêu thụ nhất định các doanh nghiệp phải thông qua công bố mỹ phẩm(Theo chuẩn của bộ Y tế). Đúng thủ tục lưu hành quy định theo pháp luật Việt Nam không sợ sệt, khách hàng được tin tưởng cao hơn. LHD (Luật Hồng Đức) xin được phục vụ quý khách hàng tốt nhất.  1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm những tài liệu sau đây: - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) - Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm; - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự) - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; - Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự) 2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm: - Yêu cầu cấp thiết đó là doanh nghiệp phải có đủ giấy tờ kinh doanh và sản xuất mỹ phẩm đó thì mới được cấp giấy công bố mỹ phẩm lưu hành - Giấy công bố đạt tiêu chuẩn về chất lượng mỹ phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần. - Ghi đạt về chất lượng như thế nào và phương pháp để khách hàng khảo sát và tiêu dùng sản phẩm - Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có). - Tài liệu nghiên cứu độ ổn định. - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố. Các hồ sơ khi doanh nghiệp chuẩn bị hoàn tất sẽ được nộp vào cục quản lý Bộ y tế sẽ được cấp giấy lưu hành mỹ phẩm 3. Với các dịch vụ liên quan đến đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, LHD sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây: - Tư vấn các bước đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với  chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.    

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - GIẤY PHÉP LƯU HÀNH MỸ PHẨM
Hiện nay khi các doanh nghiệp kinh doanh về mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm lên thị trường tiêu thụ nhất định các doanh nghiệp phải thông qua công bố mỹ phẩm(Theo chuẩn của bộ Y tế). Đúng thủ tục lưu hành quy định theo pháp luật Việt Nam không sợ sệt, khách hàng được tin tưởng cao hơn. LHD (Luật Hồng Đức) xin được phục vụ quý khách hàng tốt nhất.  1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm những tài liệu sau đây: - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) - Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm; - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự) - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; - Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự) 2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm: - Yêu cầu cấp thiết đó là doanh nghiệp phải có đủ giấy tờ kinh doanh và sản xuất mỹ phẩm đó thì mới được cấp giấy công bố mỹ phẩm lưu hành - Giấy công bố đạt tiêu chuẩn về chất lượng mỹ phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần. - Ghi đạt về chất lượng như thế nào và phương pháp để khách hàng khảo sát và tiêu dùng sản phẩm - Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có). - Tài liệu nghiên cứu độ ổn định. - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố. Các hồ sơ khi doanh nghiệp chuẩn bị hoàn tất sẽ được nộp vào cục quản lý Bộ y tế sẽ được cấp giấy lưu hành mỹ phẩm 3. Với các dịch vụ liên quan đến đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, LHD sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây: - Tư vấn các bước đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với  chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.