Menu

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm

THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
 Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm Hiện nay khi các doanh nghiệp kinh doanh về mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm lên thị trường tiêu thụ nhất định các doanh nghiệp phải thông qua công bố mỹ phẩm ( Theo chuẩn của bộ Y tế ). Đúng thủ tục lưu hành quy định theo pháp luật Việt Nam không sợ sệt, khách hàng được tin tưởng cao hơn. LHD (Luật Hồng Đức)  xin được phục vụ quý khách hàng tốt nhất.   

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
Công bố mỹ phẩm Thủ tục công bố mỹ phẩm ,thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm,hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm… Với uy tín và kinh nghiệm chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất và thời gian nhanh nhất Công Ty Luật Hồng Đức đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Cục Quản Lý Dược cho đến khi hoàn tất công bố. I. Hồ sơ thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu: Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (Luật Hồng Đức soạn thảo) Giấy phép Đăng ký kinh doanh (sao y công chứng) Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Quy định về Giấy uỷ quyền a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau: - Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất; - Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền; - Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam); - Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền; - Thời hạn uỷ quyền; - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam; - Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền Bảng thành phần phần trăm các chất (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI) Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales: a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm. Các trường hợp các mỹ phẩm sau đây được phép công bố trong cùng một Bản công bố: - Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau. - Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói. - Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN. Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.   II. Các công việc Luật Hồng Đức thực hiện:     2.1. Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn: - Soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm 2.2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm: - Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm tại Phòng quản lý mỹ phẩm – Bộ Y Tế III. Thời gian công bố: - Thời gian hoàn tất công bố mỹ phẩm là 25 ngày. - Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm là 03 năm.   IV. Chi phí công bố mỹ phẩm: - Phí công bố: 3.000.000 VNĐ (Chi phí chưa bao gồm 10% VAT)   tác giả: Huu Phuoc

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM
Công bố mỹ phẩm chất lượng Công bố mỹ phẩm chất lượng là một dịch vụ chuyên nghiệp của Luật Hồng Đức, chúng tôi tư vấn và tiến hành thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu. 1. Trình tự, thủ  tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký  Mỹ phẩm  Hồ sơ công bố mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sau:  a) Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. b) Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước. 2. Thời gian giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm: a) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.  b) Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng).  Hồ sơ bổ sung gồm: - Văn bản giải trình về việc sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố; - Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố) hoặc tài liệu khác được sửa đổi, bổ sung; Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm này.  c) Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo theo quy định tại điểm b khoản này, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị. Trong trường hợp này, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì phải nộp hồ sơ mới và nộp lệ phí mới theo quy định. 3. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm:  3.1 Đối với Mỹ phẩm sản xuát trong nước: (i) 02 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố) được Luật Bạch Minh soạn thảo; (ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp) và yêu cầu doanh nghiệp phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.  (iii) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam nếu tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất.  3.2 Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài hồ sơ đăng ký mỹ phẩm gồm: (i) 02 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố) được Luật Bạch Minh soạn thảo; (ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp) và yêu cầu doanh nghiệp phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.  (iii) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam nếu tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất tại nước ngoài,  trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  (iv) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 24 tháng (nếu trên (CFS) không ghi thời hạn). Yêu cầu  (CFS) phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.   Tác giả: Huu Phuoc

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ MỸ PHẨM
CÔNG BỐ MỸ PHẨM - cong bo my pham - DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM
Luật Hồng Đức với hơn 5 năm kinh nghiệm về công bố mỹ phẩm,  chúng tôi có nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam và tự hào là chuyên gia trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách yên tâm vì được:   1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố mỹ phẩm như: - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Công bố mỹ phẩm tại Việt Nam; - Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm tại Việt Nam; - Tư vấn các thủ tục hai quan khi nhập hàng về Việt Nam; -  Tư vấn các vấn đề liên quan khác.  2. Kiểm tra, đánh giá các các giấy tờ/hồ sơ của khách hàng: - Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp với yêu cầu thực hiện công việc; - Youlaw đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan. 3. Đại diện hoàn tất toàn bộ các thủ tục Công bố mỹ phẩm cho khách hàng, cụ thể: - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ Youlaw sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng; - Đại diện lên Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố mỹ phẩm và phí nhà nước cho khách hàng; - Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng; - Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có); - Tư vấn, hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ (nếu có); - Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố mỹ phẩm cho khách hàng. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
CÔNG BỐ MỸ PHẨM - cong bo my pham - DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU
Khách hàng sử dụng dịch vụ Công bố mỹ phẩm tại website của chúng tôi sẽ được các Luật sư của chúng tôi thực hiện các công việc như sau: 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố mỹ phẩm như: - Tư vấn những quy định của pháp luật về Công bố mỹ phẩm; - Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm; - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Công bố mỹ phẩm; - Tư vấn các vấn đề liên quan khác. 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: - Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; - Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố mỹ phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu; - Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan. 3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố mỹ phẩm cho khách hàng, cụ thể: - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng; - Đại diện cho khách hàng tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng; - Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng; - Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố mỹ phẩm cho khách hàng. - Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có); 4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng: Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ,  tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như: - Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng; - Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: www.luathongduc.com Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn.

THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ MỸ PHẨM
CÔNG BỐ MỸ PHẨM - cong bo my pham - THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
Mỹ phẩm là một trong những sản phẩm bắt buộc phải công bố trước khi cho lưu hành, Luật Hồng Đức xin giới thiệu dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm theo thủ tục sau đây: Bước 1-Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm về Sở Y tế địa phương nơi công ty đăng ký kinh doanh.     Bước 2- Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo các quy định hiện hành của nhà nước.     Bước3- Sở Y tế sẽ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng với lệ phí theo qui định hiện hành của nhà nước     Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:      a)Thành phần hồ sơ : 1. Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp (khi nộp lần đầu) 2. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (03 bản chính có đóng dấu giáp lai - Mẫu Phụ lục số 01-MP) 3.Đĩa chứa dữ liệu công bố (Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm). b) Số lượng hồ sơ:01( Theo bộ)   Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí     Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân     Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm     Phí Nhà nước: Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm:500.000 đồng/ 01 hồ sơ     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)     PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM     TEMPLATE FOROTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT     Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính     1- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. hiệu lực sau 15 ngàykể từ ngày đăng công báo 2- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 07 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTCngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộclĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phícấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. Hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo 3- Quyết định 40/2008/QDD-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sảnxuất tại Việt Nam. Hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày đăng công báo.

TƯ VẤN CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - TƯ VẤN CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU
Hiện nay khi các doanh nghiệp kinh doanh về mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm lên thị trường tiêu thụ nhất định các doanh nghiệp phải thông qua công bố mỹ phẩm(Theo chuẩn của bộ Y tế). Đúng thủ tục lưu hành quy định theo pháp luật Việt Nam không sợ sệt, khách hàng được tin tưởng cao hơn. LHD (Luật Hồng Đức) xin được phục vụ quý khách hàng tốt nhất.  1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm những tài liệu sau đây: - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) - Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm; - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự) - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; - Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự) 2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm: - Yêu cầu cấp thiết đó là doanh nghiệp phải có đủ giấy tờ kinh doanh và sản xuất mỹ phẩm đó thì mới được cấp giấy công bố mỹ phẩm lưu hành - Giấy công bố đạt tiêu chuẩn về chất lượng mỹ phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh - Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần. - Ghi đạt về chất lượng như thế nào và phương pháp để khách hàng khảo sát và tiêu dùng sản phẩm - Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có). - Tài liệu nghiên cứu độ ổn định. - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố. Các hồ sơ khi doanh nghiệp chuẩn bị hoàn tất sẽ được nộp vào cục quản lý Bộ y tế sẽ được cấp giấy lưu hành mỹ phẩm 3. Với các dịch vụ liên quan đến đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, LHD sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây: - Tư vấn các bước đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm; - Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với  chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.    

DỊCH VỤ CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

trong CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM - cong bo luu hanh my pham - DỊCH VỤ CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
 CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VÀ TRONG NƯỚC Luật Hồng Đức là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm nhập khẩu, chúng tôi tư vấn thủ tục và xây dựng hồ sơ công bố chất lượng một các nhanh chóng. Công Ty Luật Hồng Đức đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Cục Quản Lý Dược cho đến khi hoàn tất công bố. 1. Hồ sơ thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu: Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (Luật Hồng Đức soạn thảo) Giấy phép Đăng ký kinh doanh (sao y công chứng) Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Hướng dẫn làm Giấy uỷ quyền a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau: - Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên,  địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất; - Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền; - Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam); - Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền; - Thời hạn uỷ quyền; - Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam; - Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền Bảng thành phần phần trăm các chất (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI) Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales: a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm. Các trường hợp các mỹ phẩm sau đây được phép công bố trong cùng một Bản công bố: - Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau. - Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói. - Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN. Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định. 2. Các công việc Luật Hồng Đức thực hiện: 2.1. Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn: - Soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm 2.2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm: - Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm tại Phòng quản lý mỹ phẩm – Bộ Y Tế 3. Thời gian công bố: - Thời gian hoàn tất công bố mỹ phẩm là 25 ngày. - Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm là 03 năm. 4. Chi phí công bố mỹ phẩm: Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất