Menu

GIẤY PHÉP NHÀ THẦU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - GIẤY PHÉP NHÀ THẦU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Giấy phép nhà thầu Theo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình thì nhà thầu nước ngoài phải xin cấp Giấy phép thầu.