Menu

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

GIẢI THỂ CÔNG TY - giai the cong ty - HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh không hiệu quả, môi trường đầu tư thay đổi, chủ doanh nghiệp không nhìn chung một hướng ... rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc đóng cửa một doanh nghiệp, công ty.     Vấn đề gặp phải "Thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty bao gồm những loại hồ sơ gì ?"   Luật Hồng Đức sẽ tư vấn, trả lời và tiến hành các thủ tục trên cho quý doanh nghiệp, công ty    Vậy chúng tôi sẽ làm gì ? Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp; Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp; Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể; Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể; Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp; Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế. Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản; Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kêt quả:  Bạn sẽ nhận được giấy xác nhận đã hoàn thành thủ tục giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư   Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu hoặc ý định giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài vui lòng liên hệ Luật sư của chúng tôi Trân trọng