Menu

Gia hạn văn bằng nhãn hiệu

GIA HẠN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

trong ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - GIA HẠN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ thêm 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.   Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.   Thủ tục xin gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa như sau:   Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Giấy ủy quyền cho LHD Firm Chứng từ lệ phí Quý khách có nhu cầu gia hạn văn bằng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây Trân trọng