Menu

Luật sư tranh tụng

PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

trong TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - tu van phap luat - PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân, Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; Tư vấn xác định di sản thừa kế; Tư vấn xác định người thừa kế di sản... 

LUẬT SƯ CHUYÊN TRANH TỤNG

trong LUẬT SƯ TRANH TỤNG
LUẬT SƯ TRANH TỤNG - luat su tranh tung - LUẬT SƯ CHUYÊN TRANH TỤNG
Công ty Luật Hồng Đức cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

trong LUẬT SƯ TRANH TỤNG
LUẬT SƯ TRANH TỤNG - luat su tranh tung - TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp: Kể từ khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các luât đã được ban hành như: Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990; Luật Công ty 1990; Luật Doanh nghiệp 1999, 2005; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996, 2000...  
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU
Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...............................................   Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ............................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ......................................................................................
 -  - Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của Tòa án
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của Tòa án Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO và nền kinh tế nước ta đã chuyển sang mô hình phát triển theo thể chế thị trường, các tranh chấp kinh tế không những đơn thuần là tranh chấp giữa hai chủ thể giao kết hợp đồng kinh tế, mà còn có những tranh chấp dưới các dạng khác nhau phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh như tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, tranh chấp về cổ phần, cổ phiếu, tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty…  
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Đơn đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức nước ngoài
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……(Tên doanh nghiệp) đề nghị được đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho ……(Tên tổ chức chuyển phát nước ngoài) và cung cấp các nội dung thông tin sau:
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.
 Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề

trong MẪU HỢP ĐỒNG
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề
Mẫu hợp đồng đào tạo nghề, Căn cứ Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề...

Mẫu Hợp đồng thử việc

trong MẪU HỢP ĐỒNG
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng thử việc
Mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu Hợp đồng lao động

trong MẪU HỢP ĐỒNG
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng lao động
Mẫu số 1: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)  
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT
Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT Mẫu số: 12-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)  
Trang: 1 2