Menu

SA THẢI NHÂN VIÊN

SA THẢI NHÂN VIÊN, NGHỆ THUẬT TÂM LÝ

trong TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - tu van phap luat - SA THẢI NHÂN VIÊN, NGHỆ THUẬT TÂM LÝ
Một quyết định xử lý kỉ luật được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Căn cứ xử lý kỉ luật đúng theo quy định tại Điều 126 và nội quy lao động; Đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục xử lý kỉ luật; Còn trong thời hiệu xử lý kỉ luật theo quy tại Điều 124 LLĐ; Người kí quyết định là người có thẩm quyền theo quy định của tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 05/ 2015/NĐ-CP.