Menu

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - tu van dau tu nuoc ngoai - QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Từ ngày Việt Nam gia nhập WTO đến nay việc thành lập một công ty có thành viên là người nước ngoài không còn khó khăn như trước nữa. Vì vậy các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng thành lập nhiều tại Việt Nam và ngày càng giữ vai trò quan trọng trọng nến kinh tế Việt Nam.