Menu

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

trong TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - tu van dau tu nuoc ngoai - THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
(Tư vấn thành lập văn phòng đại diện) - Thương nhân nước ngoài đã hoạt động không dưới 01 năm có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các điều kiện thành lập văn phòng đại diện, hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, thủ tục thành lập văn phòng đại diện thủ tục thông báo hoạt động của văn phòng đại diện và các trường hợp không cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, quý vị có thể tham khảo thông tin dưới đây:
 -  - Tư vấn thành lập CN,VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tư vấn thành lập CN,VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài tại không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. VPĐD được lập ra nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài.  

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

trong TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - tu van dau tu nuoc ngoai - THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài là một dịch vụ chuyên nghiệp của Yourlawyer-Hongduc với chuyên gia về đầu tư và luật sư chuyên trách chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn  

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP, GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP, GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI - thanh lap, giai the van phong dai dien nuoc ngoai - TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
Tư vấn luật nước ngoài YL Hong Duc – chuyên mục tư vấn đầu tư kinh doanh xin giới thiệu các quy định về thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhu sau: