Menu

Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

trong TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - tu van dau tu nuoc ngoai - TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bạn đang làm việc tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và bạn ..
 -  - Tư vấn thành lập CN,VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tư vấn thành lập CN,VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài tại không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. VPĐD được lập ra nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài.