Menu

Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU
Nhãn hiệu được xem là tài sản lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với giá trị của nhãn hiệu do nó tạo ra, nhưng hiện nay, quy trình đăng ký nhãn hiệu còn chưa được phổ biến tại Việt Nam, vì nhiều lý do trong đó có sự đánh giá chủ quan của chính chủ sở hữu nhãn hiệu.