Menu

Tư vấn đầu tư

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

trong ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - dang ky ban quyen tac gia - TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền đối với tác phẩm của mình ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm phần mềm doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

trong ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - dang ky ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật:

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

trong ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - dang ky ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm bảo hộ phần mềm máy tính của doanh nghiệp khỏi sự sao chép, sử dụng mà không mua bản quyền.

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VIẾT

trong ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - dang ky ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VIẾT
Đăng ký bản quyền tác phẩm viết, Khi các tác giả, nhà văn, nhà thơ, bằng hoạt động sáng tạo của mình, tạo ra các tác phẩm viết như tiểu thuyết, tiểu luận, phê ...

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

trong ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - dang ky ban quyen tac gia - TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

trong GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo Luật Lao Động, được các luật sư của YLLAWYERS tư vấn và hướng dẫn với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo lợi ích của các bên.

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

trong GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
Trong hơn 6 năm qua, những luật sư Lao động và Việc làm của chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng thương thảo trong bối cảnh luôn luôn thay đổi của pháp luật Việt Nam mà chi phối môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

trong GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột tập quán thương mại, xung đột pháp luật, khác biệt văn hóa. Với lợi thế hiểu biết sâu rộng, am tường pháp luật, văn hóa thương mại, kinh doanh tại Việt Nam, LHD LAW FIRM đóng vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo mật thông tin.

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

trong GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.   

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

trong GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động. Nói cách khác, tranh chấp lao động là những mâu thuẫn bất đồng không thể tự dàn xếp được giữa cá nhân hoặc tập thể người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Hiện nay các có rất nhiều nhân tài và các bạn nay luôn ấp ủ trong mình những dự án lớn và có thể thu lại hàng trăm tỉ đồng nhưng vướn mắt ở chỗ. Khồng có nguồn vốn để đầu tư thế nên vì thế nên phát sinh ra việc thành lập công ty 100 nước ngoài. Chúng tôi sẽ cam kết bảo đảm cho quý khách hàng sẽ nhanh chóng, hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện được giấc mơ thành Doanh Nhân 1 cách nhanh chống thông qua thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Quy định cần biết khi đăng ký mạng xã hội

trong GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy định cần biết khi đăng ký mạng xã hội
'Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điều 7, Nghị định 97 liên quan đến trang thông tin điện tử.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy trình đăng ký thủ tục cấp giây phép mạng xã hội cần chuẩn bị gì?
Đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty dịch vụ có chức năng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc hoàn thành các thủ tục đã được mở ra rất nhiều. Công ty Luật YLLawyers cũng là một trong số các công ty ty dich vụ đó.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của việc đăng ký giấy phép mạng xã hội
 Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97) đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư này.

THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, Đây là các dịch vụ tiêu biểu của Luật Hồng Đức, Chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách một chất lượng dịch vụ cao nhất, và sự bảo đảm về mặt pháp lý.
Trang: 1 2 3 4 5