Menu

Tư vấn thuế

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

trong DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - dich vu thue thu nhap ca nhan - CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM
Để tính thuế TNCN cho năm 2016, kế toán cần quan tâm đến các thông tư hướng dẫn về thuế TNCN sau: Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công. 1. Cách tính thuế TNCN Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên: (Các nhân viên ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thực hiện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần)    Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Được xác định qua cách tính: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ Trong đó: *    Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn thuế a, Tổng lương nhận được bao gồm  tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết... b, Các khoản miễn thuế bao gồm: - Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca:  + Nếu phụ cấp vào tiền lương thì được Miễn tối đa 680.000/ tháng. + Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được Miễn hết (không bị giới hạn). - Phụ cấp điện thoại: + Nếu khoán chi: Được miễn thuế theo quy định của công ty. Ví dụ: ký HĐLĐ với nhân viên A, Thỏa thuận phụ cấp tiền điện thoại 300.000/tháng. Thì nhân viên A được miễn 300.000 - tiền phụ cấp điện thoại này. Nếu người này nhận được cao hơn 300.000 thì phần cao hơn sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN. (Theo Công Văn Số: 5274/TCT-TNCN Ngày 09/12/2015) (Theo Công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 21/3/2016) + Nếu phụ cấp theo tiêu dùng thực tế: Được miễn hết (phải có hóa đơn tiền điện thoại mang tên công ty, địa chỉ, MST của công ty chi trả thu nhập) - Tiền phụ cấp trang phục: + Nếu nhận được bằng tiền: Miễn tối đa 5 triệu/năm + Nếu nhận được bằng hiện vật: Miễn toàn bộ + Nếu vừa nhận được tiền vừa nhận được hiện vật: thì phần nhận được bằng hiện vật không bị tính thuế còn phần tiền vẫn bị khống chế 5 triệu/năm. - Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 4 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 3 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế. - Các khoản phúc lợi:  + Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.(Theo khoản 5 điều 11 của TT 92/2015/TT-BTC). Đối với các khoản chi trực tiếp cho người lao động, Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân để tính thuế thu nhập cá nhân. (Theo CV 34440/CT-HTr, ngày 05 tháng 06 năm 2015 CỦA Ccụ thuế TP Hà Nội)  - Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. (Theo Công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 21/3/2016)Ngoài ra còn rất nhiều khoản thu nhập được miễn thuế khác nữa, các bạn vui lòng tham khảo tại đây:  Các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN    *  Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:Giảm trừ gia cảnh: + Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng. + Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế. Xem thêm: thủ tục đăng ký người phụ thuộc) - Các khoản bảo hiểm đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).  (Theo điểm 3, khoản 8, điều 2 của NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 - hướng dẫn thi hình luật sử đổi bổ sung một số điều luật về thuế (Luật sửa đổi số 71/2014/QH13) (  NĐ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)   - Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.   Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng. Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau: Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp Cách 1 Cách 2 1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT 2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ 3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ 4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ 5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ 6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ 7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđ   Để cho các bạn kế toán mới tiếp xúc với thuế TNCN dễ hình dung, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tóm tắt lại các bước tính thuế TNCN như sau: Các công thức tính thuế TNCN cần nhớ: 1. Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất (1) 2. Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ (2) 3. Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn thuế (3) Các bước thực hiện khi tính thuế TNCN: Bước 1: Tính tổng thu nhập: trong tháng người lao động được trả bao nhiêu khoản các bạn cộng hết vào. Bước 2: Xác định các khoản được Miên thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp => các bạn xác định xem những khoản nào được Miến thuế, mức miễn cụ thể từng khoản) => Tổng hợp được bước 1 và bước 2 là chúng ta xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân đó. (công thức 3) Bước 3: Xác định các khoản giảm trừ: Mỗi người chỉ được giảm trừ 1 nơi nên nếu có NLĐ ký từ 2 nơi trở lên mà các nơi đều từ 3 tháng thì người này phải lựa chọn 1 nơi để được tính giảm trừ. Các nơi còn lại không được giảm trừ nữa. + Bản thân: 9tr/tháng (Không phải đăng ký) + Người phụ thuộc: Nếu NLĐ có đăng ký người phụ thuộc thì các bạn xác định số người phụ thuộc của lao động đó trên mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN rồi nhân với 3,6tr Bước 4: Tính thu nhập tính thuế - công thức 2 + TH1: Thu nhập tính thuế ra âm => NLĐ này có thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế  => NLĐ không bị khấu trừ thuế TNCN. + TH2: Thu nhấp tính thuế ra dương => tiến hành tính số thuế TNCN phải nộp theo bước 5. Bước 5: Tính ra số thuế TNCN phải nộp Sau khi các bạn tính ra được số tiền thu nhập tính thuế dương tại bước 4. Chúng ta sẽ đối chiếu thu nhập tính thuế đó vào bảng thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần để xác định bậc thuế hay công thức tính ra số thuế TNCN phải nộp. Ví dụ: Các bạn tính ra thu nhập tính của Nhân viên A là 7 triệu. Chúng ta nhìn vào bảng thuế suất thấy: 7 triệu thuộc bậc 2 (cho TNTT từ 5 đến 10 triệu) => dóng sang ngang là chúng ta xác định được công thức tính (các bạn lấy theo công thức ở cách 1 hay cách 2 trên bảng tính đều được) giả định, Kế toán Thiên Ưng lựa chọn các tính theo cách 2 thì công thức là: 10% * TNTT - 0,25 trđ  Sau khi xác định được công thức chúng ta đưa Thu nhập tính thuế vào công thức là ra được số thuế TNCN phải nộp của người đó. Thuế TNCN phải nộp của nhân viên A = 10% * 7.000.000 - 250.000 = 450.000 Để các bạn hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN của 1 cá nhân cụ thể. Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách bạn cách tính qua 1 ví dụ cụ thể sau:  Ví dụ: Bà Bắc ký hợp đồng lao động 1 năm ở Công ty Kế toán Thiên Ưng, tháng 1 năm 2016 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau: + Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 800.000 + Phụ cấp điện thoại 300.000 + Bà nhận được 500.000 tiền thưởng tết dương lịch năm 2016 vào tháng 1 năm 2016. Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương: 23 triệu. BHXH BHYT BHTN Tổng 23.000.000 X 8% 23.000.000 X 1,5% 23.000.000 X 1% 2.415.000  Chi tiết xem tại đây: Bảo hiểm xã hội 2016  - Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại LHD Law Firm Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 2016

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

trong BÁO CÁO THUẾ
BÁO CÁO THUẾ - bao cao thue - DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ
Dịch vụ báo cáo thuế: là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật... Vì thế mục đích cuả Công ty Hong Duc & Partners là cung cấp những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về kế toán và thuế nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp luôn luôn nắm rõ tình hình hoạt động hiện tại và dự đoán được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chứng từ sổ sách, hạn chế những rủi ro cho doanh nghiệp, và quan trọng hơn hết là Ban Giám Đốc có đủ những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển kinh doanh cuả doanh nghiệp. Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng. Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi. Công ty dịch vụ kế toán - mong muốn nhận được sự quan tâm của Quý Doanh Nghiệp!

Dịch vụ kế toán thuế

trong DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - dich vu ke toan - Dịch vụ kế toán thuế
Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Dịch vụ kế toán là một dịch vụ cao cấp của HDPPARTNERS với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi chuyên ngành, sẽ giúp quý công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán. Dịch vụ kế toán, báo cáo thuế: Tư vấn Thuế - Tư vấn Kế Toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toánkhai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật. Vì thế mục đích cuả HD&Partners là cung cấp những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về dịch vụ kế toán và thuế nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp luôn luôn nắm rõ tình hình hoạt động hiện tại và dự đoán được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chứng từ sổ sách, hạn chế những rủi ro cho doanh nghiệp, và quan trọng hơn hết là Ban Giám Đốc có đủ những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển kinh doanh cuả doanh nghiệp. Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng. Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi.  

Tư vấn kế toán thuế

trong DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - dich vu ke toan thue - Tư vấn kế toán thuế
Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí . Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, HDP với dịch vụ Kế toán thuế trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất  Nội dung dịch vụ :   -  Kê khai và báo cáo thuế GTGT  -  Kê khai và dịch vụ báo cáo thuế TNCN  -  Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý   -  Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện  -  Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra  -  Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ  -  Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực  -  Lập báo cáo tài chính năm  -  Quyết toán thuế TNCN  -  Quyết toán thuế TNDN “ CHỊU TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU SAI SÓT “  

TƯ VẤN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

trong DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - dich vu thue thu nhap ca nhan - TƯ VẤN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân ra đời đang gây nhiều khó khăn cho đối tượng nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình !    -        Bạn có phải là đối tượng nộp thuế TNCN ? -        Văn bản pháp quy nào quy định thu nhập chịu thuế của bạn ? -        Cách tính thuế TNCN của bạn như thế nào ? -        Thủ tục kê khai như thế nào ? -        Thu nhập này có phải quyết toán hay không? Thủ tục quyết toán?    Đó là những vướng mắc chính  khi bạn có thể làm đúng, làm đủ nghĩa vụ thuế của mình. Ngoài ra bạn sẽ gặp phải vô số vướng mắc khác vì quy định về đối tượng nộp thuế không chỉ có MỘT, văn bản thuế không phải có MỘT, thu nhập chịu thuế cũng không phải có MỘT…   Giải pháp đối với khó khăn này như thế nào? Câu trả lời ở   LHD Law Firm Dù bạn là ai, dù bất kỳ ở đâu, dù bất kì khi nào, dù bất kỳ khó khăn nào, bạn vui lòng nhấc máy và bấm số 02822612929  hoặc  02422612929   luôn lắng nghe và giải đáp thắc mắc giúp bạn.    Với tiêu chí: “Trách nhiệm của bạn là trách nhiệm của chúng tôi”  LHD Law Firm  sẽ mang lại sự thuận tiện và giải pháp hữu ích nhất cho bạn.    Thông tin về dịch vụ   Phạm vi khách hàng: Khách hàng là cá nhân có thu nhập trong một tổ chức bất kỳ hoặc cá nhân có thu nhập tự do.  Phạm vi dịch vụ: HDP  sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về các quy định về thuế TNCN , hoặc cung cấp cho bạn những giải  pháp về thuế TNCN.     Cụ thể:   -        Thu nhập chịu thuế? -        Cách tính thuế? -        Cách khai thuế? -        Cách quyết toán -        Hay bất kỳ những thắc mắc bạn gặp phải khi khai thuế, quyết toán thuế TNCN     Cách thức liên lạc tư vấn Để được giải  đáp trực tiếp những thắc mắc về thuế TNCN bạn hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua tổng đài   02822612929  hoặc 02422612929 hoặc email: all@lhdfirm.com   Hình thức thanh toán   -        Bạn phải đăng ký sử dụng dịch vụ ít nhất là 6 tháng. -        Bạn thanh toán phí (cho 6 tháng) ngay khi ký kết hợp đồng (nếu bạn sử dụng dịch vụ >12 tháng và thanh toán ngay được giảm 10% giá trị hợp đồng).   Trân trọng   
BÁO CÁO THUẾ - bao cao thue - DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ - TỐI ĐA RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP
Dịch vụ báo cáo thuế: Dịch vụ kế toán: Tư vấn Thuế - Tư vấn Kế Toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật. Vì thế mục đích cuả Công ty Hong Duc & Partners là cung cấp những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về kế toán và thuế nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp luôn luôn nắm rõ tình hình hoạt động hiện tại và dự đoán được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chứng từ sổ sách, hạn chế những rủi ro cho doanh nghiệp, và quan trọng hơn hết là Ban Giám Đốc có đủ những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển kinh doanh cuả doanh nghiệp. Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng. Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi. Công ty dịch vụ kế toán - mong muốn nhận được sự quan tâm của Quý Doanh Nghiệp!