Menu

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - GIÁ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH Ở HÀ NỘI
Đăng ký mã vạch ở Hà Nội gọi 02462604011 hoặc email: hanoi@lhdfirm.com theo hướng dẫn của Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam, tại LHD Law Firm với chi phí hợp lý và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, LHD chúng tôi tiến hành đăng ký Mã số mã vạch tại các thành phố lớn như Hà Nội.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH Ở ĐÂU TẠI  HÀ NỘI
Đăng ký mã vạch ở Hà Nội gọi 02462604011 theo hướng dẫn của Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam, tại LHD Law Firm với chi phí hợp lý và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, LHD chúng tôi tiến hành đăng ký Mã số mã vạch tại các thành phố lớn như Hà Nội.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
Phí đăng ký mã số mã vạch được tính như sau Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + Mã mặt hàng + số kiểm tra tính ra mức phí cần đóng chi tiết như sau
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH SẢN PHẨM
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
Thủ tục đăng ký mã vạch nhằm mục đích bán hàng vào các khu thương mại với hệ thống tính tiền tự động hoặc xuất khẩu. 
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch theo hướng dẫn của Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam, tại LHD Law Firm với chi phí hợp lý và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng. 
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Quyền tác giả được khẳng định - ghi nhận trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình kiến trúc, phần mềm ứng dụng,..Quyền tác giả tự động phát sinh bắt đầu từ thời điểm tác phẩm đó dưới tạo ra dưới hình thức vật chất nhất định nào đó mặc dù công bố hay chưa công bố or đăng ký hay chưa đăng ký quyền tác giả.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Quyền tác giả được hiểu là quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ, tác phẩm do chính cá nhân, tổ chức sáng tạo ra hoặc đang sở hữu nó, vì vậy khi có tác phẩm cần bảo vệ tốt nhất là đăng ký ngay quyền tác giả ấy tại cục Bản quyền tác giả.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
Mã số mã vạch sản phẩm ( MSMV ) đây được gọi là một điểm để nhận dạng và thu thập được dữ liệu 1 cách tự động các đối tượng là sản phẩm, tổ chức, địa điểm, dịch vụ,...Dựa trên mã số hoặc chữ số với đối tượng được phân tích đồng thời thể hiện mã số mã vạch để việc thiết bị ( Quét ) có thể đọc được.
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả -  Đăng ký quyền tác giả là một việc làm thiết thực tránh phát sinh một số tranh chấp không đáng có trong tương lai. Quý khách hàng cần hoàn thành việc đăng ký quyền tác giả cần chuẩn bị 1 số tài liệu như sau: