Menu

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy định cần biết khi đăng ký mạng xã hội
Bạn là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet vì vậy bạncần hiểu rõ các quy định cần thiết đối với việc cung cấp và ...
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy trình đăng ký thủ tục cấp giây phép mạng xã hội cần chuẩn bị gì?
Khi bắt tay vào xây dựng một mạng xã hội , bạn sẽ cần có rất nhiều thủ tục cần thiết để việcđăng ký được hoàn ...
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của việc đăng ký giấy phép mạng xã hội
 Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản ...
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
 1. Điều kiện đăng ký: a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; b) ...