Menu

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy định cần biết khi đăng ký mạng xã hội
'Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điều 7, Nghị định 97 liên quan đến trang thông tin điện tử.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy trình đăng ký thủ tục cấp giây phép mạng xã hội cần chuẩn bị gì?
Đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty dịch vụ có chức năng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc hoàn thành các thủ tục đã được mở ra rất nhiều. Công ty Luật YLLawyers cũng là một trong số các công ty ty dich vụ đó.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của việc đăng ký giấy phép mạng xã hội
 Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97) đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư này.