Menu

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy định cần biết khi đăng ký mạng xã hội
Bạn là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet vì vậy bạncần hiểu rõ các quy định cần thiết đối với việc cung cấp và không được cung cấp internet trong các trường hợp. Tránh việclàm vi phạm pháp luật. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về vấn đề trên để bạn có thể nhìn khái quát hơn về nó.   Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điều 7, Nghị định 97 liên quan đến trang thông tin điện tử  1. Từ chối cung cấp dịch vụ internet đối với các tổ chức, cá nhân thiết lập trang thông tin điện tử vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 4 Thông tư này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet tự phát hiện nội dung thông tin vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 4 Thông tư này thì tạm ngừng cung cấp dịch vụ và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước xử lý. 2. Ngăn chặn những trang thông tin điện tử vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Cung cấp thông tin có liên quan tới trang thông tin điện tử vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  1. Xây dựng quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp do tổ chức, doanh nghiệp quản lý, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều 3 Thông tư này.  2. Ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Điều 4 Thông tư này ngay khi tự phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  3. Thực hiện theo đúng quy định về nguồn tin tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này khi cung cấp thông tin tổng hợp và phù hợp với các quy định của pháp luật về bản quyền. 4. Lưu trữ thông tin tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng, phát trên trang thông tin điện tử của mình.  5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  6. Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này.
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Quy trình đăng ký thủ tục cấp giây phép mạng xã hội cần chuẩn bị gì?
Khi bắt tay vào xây dựng một mạng xã hội , bạn sẽ cần có rất nhiều thủ tục cần thiết để việcđăng ký được hoàn thành và được nhà nước pháp luật công nhận. Với xã hội ngày nay, quá trình hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ, cuộc sống con người trở nên tất bật hơn vì vậy thời gian để nghiên cứu một quyển sách luật gần như là không thể. Đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty dịch vụ có chức năng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc hoàn thành các thủ tục đã được mở ra rất nhiều. Công ty Khoa Học Trí tuệ cũng là một trong số các công ty dich vụ đó. Nhưng tại sao bạn nên đến với công ty chúng tôi mà không phải là một công ty khác? Đơn giản là vì công ty chúng tôi luôn cam kết mang lại những dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất cho khách hàng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với nhiều năm hoạt động trong nghề , chúng tôi tin là quý khách sẽ thật sự hài lòng khi đến với chúng tôi. a) Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định tại mục 2 nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi doanh nghiệp thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định; b) Doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp. a) Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định số 97 của pháp luật. b) Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp (đối với doanh nghiệp). c) Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổchức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật. d) Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau: Dịch vụ đăng ký giấy phép mạng xã hội Liên hệ YLLawyers Firm  
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của việc đăng ký giấy phép mạng xã hội
 Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97) đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  Giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong Nghị định số 97  1. “Thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội” quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 97 là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin hoặc nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.  2. “Trích dẫn lại thông tin” quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định 97 là trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức, không bình luận, bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.  3. “Nguồn tin chính thức” quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 97 là những thông tin đã và đang được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Chuyên nhận hồ sơ khó. Hồ sơ bị trả ra. Hãy gọi vào hotline:   848 22416866 .Mọi thắc mắc của Qúy vị sẽ được giải đáp.  
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI - giay phep mang xa hoi - Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
 1. Điều kiện đăng ký: a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; b) Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư này; c) Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp; d) Có tên miền hợp lệ; đ) Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư này.  2. Hồ sơ đăng ký: a) Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định tại Thông tư này (Mẫu số 02). b) Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp (đối với doanh nghiệp). c) Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư này.  d) Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau: - Loại hình dịch vụ (trò chuyện trực tuyến, tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn và các hình thức tương tự khác cho phép người sử dụng tương tác, chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau).  - Quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp quản lý. - Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại mục 3 Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông. đ) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoặc của cơ quan có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp). e) Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải phù hợp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư này. Chuyên nhận hồ sơ khó. Hồ sơ bị trả ra. Hãy gọi vào hotline:   08-22446739 .Mọi thắc mắc của Qúy vị sẽ được giải đáp. Khi đến với công ty Khoa Hôc Trí tuệ ban sẽ được phục vụ với những dịch vụ tốt nhất và hoàn thiện nhất.