Menu

LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - 1246/QĐ-CTN  03/08/2011  Về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1246/QĐ-CTN 03/08/2011 Về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ...
LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - 5193/VPCP-KTN  29/07/2011  V/v bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Công văn số 5193/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu ...
LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - 4961/VPCP-QHQT  21/07/2011  V/v Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô do tổ chức AP/Mỹ viện trợ
Công văn số 4961/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô do tổ chức ...
LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - Nghị Định 22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày 04/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2011 ...
LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - Quyết định 30/2011/QĐ-TTG Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội
Quyết định 30/2011/QĐ-TTG Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Xem ...
LUẬT LAO ĐỘNG - luat lao dong - Nghị định 116/2004/NĐ-CP sửa đổi bộ luật lao động 1994
 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 116/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ ...