Menu

LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU

LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
Công văn số 4677/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu không phải nộp thuế
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 6498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế hàng nhập SXXK chuyển sang tiêu thụ nội địa
Công văn số 6498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế hàng nhập SXXK chuyển sang tiêu thụ nội địa
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 6426/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ
    Công văn số 6426/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 4485/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT
Công văn số 4485/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn số 16471/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011
    Công văn số 16471/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn 3014/BNN-KH về đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu đủ Kali cho sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Công văn 3014/BNN-KH về đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu đủ Kali cho sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn 3017/BNN-CB về tháo gỡ khó khăn về vốn thu mua, xuất nhập khẩu cà phê và điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Công văn 3017/BNN-CB về tháo gỡ khó khăn về vốn thu mua, xuất nhập khẩu cà phê và điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn 5190/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng thuốc khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 5190/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng thuốc khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành: Nhằm thực hiện các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính, trong đó có việc xây dựng thông tư để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định liên quan tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley để thực hiện nội dung đơn giản hóa tại khoản 52, 53 mục I.C lĩnh vực hải quan.
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU - luat xuat nhap khau - Công văn 9359/BCT-XNK sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô do Bộ Công thương ban hành
Công văn 9359/BCT-XNK sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô do Bộ Công thương ban hành
Trang: 1 2