Menu

Công ty Luật LHD (Luật Hồng Đức)

 

LHD là công ty tư vấn luật trẻ năng động, ra đời từ năm 2007 nhưng chúng tôi phát triển không ngừng và được đánh giá là một trong những công ty tư vấn luật danh tiếng tại Việt nam. Uy tín cao của Công ty đã được công nhận trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại, thành lập và tổ chức công ty, mua bán và hợp nhất doanh nghiệp, hợp đồng, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, tranh tụng và giải quyết tranh chấp, tư vấn thu nợ. 
 
Điện thoại: HCM: 08 2244 6739/08 2241 6866 HN: 0462604011  ĐN: 0907 796 818