Menu

Tư vấn đầu tư

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là việc cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần mà họ nắm giữ cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, để tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì cần những hồ sơ gì? Thủ tục tiến hành ra sao? Trường hợp nào thì được phép chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư  nước ngoài? >>> LHD LAW FIRM SẼ HƯỚNG DẪN QUÝ KHÁCH

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Thủ tục chuyển nhượng công ty tnhh cho người nước ngoài, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2015 như sau: gồm có 2 bước #1. Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài # 2. Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài... Chi tiết như sau: 

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2015 như sau: gồm có 2 bước #1. Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài # 2. Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài... Chi tiết như sau: 

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Xin giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài, Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ? và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN KINH DOANH Ở VIỆT NAM

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN KINH DOANH Ở VIỆT NAM
Người nước ngoài muốn kinh doanh ở việt nam, Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ? và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Mười năm sau ngày gia nhập WTO số lượng các công ty nước ngoài vào Việt Nam vượt xa doanh nghiệp trong nước nhờ chính sách mở của Việt Nam Việc nhà nước ban hành Luật Doanh Nghiệp mới 2015, và Luật Đầu tư mới 2015 đã tạo ra tiền đề tốt cho làn sóng "Chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài (quy chế đặc thù cho các Công ty Việt Nam). 

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Mười năm sau ngày gia nhập WTO số lượng các công ty nước ngoài vào Việt Nam vượt xa doanh nghiệp trong nước nhờ chính sách mở của Việt Nam Việc nhà nước ban hành Luật Doanh Nghiệp mới 2015, và Luật Đầu tư mới 2015 đã tạo ra tiền đề tốt cho làn sóng "Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài (quy chế đặc thù cho các Công ty Việt Nam). 

PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam, Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, không cao như nhiều người vẫn nghĩ, do xu thế và sự tiến bộ của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư nên nhiều cơ chế được thông qua tốt hơn nhiều so với trước đây, vậy phí thành lập công ty vốn nước ngoài được tính thế nào ? 
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Khi một nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại việt nam, họ cần chuẩn bị các điều kiện gì ? Thủ tục có phức tạp không ? Thời gian xin phép bao lâu hoặc có yêu cầu gì đặc biệt không...Rất nhiều vấn đề được đặt ra tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ? giải quyết thế nào

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Quy định chi tiết về góp vốn đầu tư nước ngoài thông thường được tiến hành qua 5 bước sau: 1# Góp vốn mua cổ phần là gì 2# Căn cứ quy định pháp luật 3# Thủ tục góp vốn mua cổ phần 4# Hồ sơ góp vốn mua cổ phần 5# Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn mua cổ phần. Chi tiết ...

THỦ TỤC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là thủ tục hay một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM
Người nước ngoài góp vốn vào Công ty Việt Nam được xem là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN
Góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại...

LUẬT THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - LUẬT THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Quy định pháp luật thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài hiện tại Việt Nam hiện tuân thủ theo Cam kết WTO, Luật doanh nghiệp mới và Luật đầu tư mới năm 2014 có hiệu lực thì hành 1/7/2015.

GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014.
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỞ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ?  Và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI SAO KHÔNG NGHĨ VỀ ĐÀ NẴNG
Thành lập công ty vốn nước ngoài nên nghĩ về Đà Nẵng, khi lựa chọn đa đim kinh doanh ti Vit Nam , nhà đầu tư thường lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Tuy nhiên, Việt Nam có nhiều hơn nữa để cung cấp, và nó là khôn ngoan cũng để xem xét hơn nữa. Trong bài này, chúng tôi tập trung vào các cơ hội kinh doanh tại Đà Nẵng, thành phố lớn thứ tư ở Việt Nam.

MỞ CÔNG TY TNHH VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - MỞ CÔNG TY TNHH  VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Mở Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam: Các công ty trách nhiệm hữu hạn là hình thức kinh doanh phổ biến nhất ở các nước trên khắp thế giới và vì vậy nó là Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài có thể hưởng lợi từ nhiều lợi thế khi tạo công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài: Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015), quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Hồng Đức (LHD Law Firm) để hiểu thực hiện đúng-chuẩn xác-nhanh chóng với giá dịch vụ làm hài lòng quý doanh nghiệp.  
Trang: 1 2 3 4 5 6