Menu

Tư vấn đầu tư

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần tìm hiểu về pháp luật tại thời điểm thay đổi, vì pháp luật Việt Nam thay đổi hằng ngày do đó các doanh nghiệp đa phần sử dụng dịch vụ luật sư cho việc thay đổi này, chi tiết...
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - THIẾT LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Thiết lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, điều gì làm hấp dẫn nhất dành cho các nhà đầu tư nước ngoài ►Tìm hiểu cùng LHD Law Firm.
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - Bắt đầu một doanh nghiệp ở Việt Nam với tư cách là người nước ngoài: lời khuyên từ LHD law Firm.
Bắt đầu một doanh nghiệp ở Việt Nam với tư cách là người nước ngoài: lời khuyên từ LHD law Firm.Thủ tục đầu tư hoặc khởi nghiệp tại Việt Nam với tư cách là người nước ngoài đã được đơn giản hóa rất nhiều trong những năm gần đây. Bắt đầu một doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay nhanh chóng và đơn giản cho các nhà đầu tư và người sáng tạo của các công ty nước ngoài.

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là việc cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần mà họ nắm giữ cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, để tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì cần những hồ sơ gì? Thủ tục tiến hành ra sao? Trường hợp nào thì được phép chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư  nước ngoài? >>> LHD LAW FIRM SẼ HƯỚNG DẪN QUÝ KHÁCH

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Thủ tục chuyển nhượng công ty tnhh cho người nước ngoài, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2015 như sau: gồm có 2 bước #1. Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài # 2. Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài... Chi tiết như sau: 

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2015 như sau: gồm có 2 bước #1. Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài # 2. Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài... Chi tiết như sau: 

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Xin giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài, Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ? và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN KINH DOANH Ở VIỆT NAM

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN KINH DOANH Ở VIỆT NAM
Người nước ngoài muốn kinh doanh ở việt nam, Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ? và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Mười năm sau ngày gia nhập WTO số lượng các công ty nước ngoài vào Việt Nam vượt xa doanh nghiệp trong nước nhờ chính sách mở của Việt Nam Việc nhà nước ban hành Luật Doanh Nghiệp mới 2015, và Luật Đầu tư mới 2015 đã tạo ra tiền đề tốt cho làn sóng "Chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài (quy chế đặc thù cho các Công ty Việt Nam). 

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Mười năm sau ngày gia nhập WTO số lượng các công ty nước ngoài vào Việt Nam vượt xa doanh nghiệp trong nước nhờ chính sách mở của Việt Nam Việc nhà nước ban hành Luật Doanh Nghiệp mới 2015, và Luật Đầu tư mới 2015 đã tạo ra tiền đề tốt cho làn sóng "Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài (quy chế đặc thù cho các Công ty Việt Nam). 

PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam, Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, không cao như nhiều người vẫn nghĩ, do xu thế và sự tiến bộ của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư nên nhiều cơ chế được thông qua tốt hơn nhiều so với trước đây, vậy phí thành lập công ty vốn nước ngoài được tính thế nào ? 
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Khi một nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại việt nam, họ cần chuẩn bị các điều kiện gì ? Thủ tục có phức tạp không ? Thời gian xin phép bao lâu hoặc có yêu cầu gì đặc biệt không...Rất nhiều vấn đề được đặt ra tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ? giải quyết thế nào

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Quy định chi tiết về góp vốn đầu tư nước ngoài thông thường được tiến hành qua 5 bước sau: 1# Góp vốn mua cổ phần là gì 2# Căn cứ quy định pháp luật 3# Thủ tục góp vốn mua cổ phần 4# Hồ sơ góp vốn mua cổ phần 5# Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn mua cổ phần. Chi tiết ...

THỦ TỤC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - THỦ TỤC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là thủ tục hay một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM
Người nước ngoài góp vốn vào Công ty Việt Nam được xem là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN
Góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại...

LUẬT THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - LUẬT THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Quy định pháp luật thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài hiện tại Việt Nam hiện tuân thủ theo Cam kết WTO, Luật doanh nghiệp mới và Luật đầu tư mới năm 2014 có hiệu lực thì hành 1/7/2015.

GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - thay doi giay chung nhan dau tu - GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Luật Đầu Tư 2014.
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty nuoc ngoai - ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỞ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Khi một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (người nước ngoài) muốn đầu tư và mở một công ty tại Việt Nam, Họ cần những ghi chú nào ?  Và những lưu ý gì dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Trang: 1 2 3 4 5 6