Menu

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT GÌ SAU NGÀY 1/7/2016
 Hiện nay Luật Lao Động có nhiều quy định mới, có nhiều sự sửa đổi có lợi cho người lao động, LHD xin tóm tắc những điều quan trọng của Luật này. 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - QUY TRÌNH SA THẢI LAO ĐỘNG ĐÚNG PHÁP LUẬT
Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động, đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất mà người sử dụng lao động áp dụng để xử lý đối với người lao động. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
Giải quyết Tranh chấp lao động là việc các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành những thủ tục theo luật định nhằm giải quyết những tranh chấp phát sinh giữa cá nhân, tập thể người lao động với người sử dụng lao động về việc thực hiện quyền nghĩa vụ và lợi ích của hai bên trong quan hệ lao động, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo Luật Lao Động, được các luật sư của YLLAWYERS tư vấn và hướng dẫn với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo lợi ích của các bên.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
Trong hơn 6 năm qua, những luật sư Lao động và Việc làm của chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng thương thảo trong bối cảnh luôn luôn thay đổi của pháp luật Việt Nam mà chi phối môi trường làm việc tại doanh nghiệp.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột tập quán thương mại, xung đột pháp luật, khác biệt văn hóa. Với lợi thế hiểu biết sâu rộng, am tường pháp luật, văn hóa thương mại, kinh doanh tại Việt Nam, LHD LAW FIRM đóng vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo mật thông tin.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.   
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - giai quyet tranh chap lao dong - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động. Nói cách khác, tranh chấp lao động là những mâu thuẫn bất đồng không thể tự dàn xếp được giữa cá nhân hoặc tập thể người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động