Menu

MẪU HỢP ĐỒNG

MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa
Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa: Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao đồng: Sẽ làm việc cho: ……………………………………………………………………………………....Theo hình thức (ghi rõ là loại đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn xác định hay hợp đồng theo mùa vụ, hay công việc). Tại địa điểm: (Kể cả phạm vi dự kiến có sự di chuyển): ………………………………………....
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại
Mẫu hợp đồng môi giới thương mại: Căn cứ Nghị định [SO ND]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư:
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng mua bán điện
Mẫu Hợp đồng mua bán điện: Giá điện thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi giá điện thay đổi thì biểu giá mới được áp dụng và các bên không phải ký lại hợp đồng.  
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa: Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……Tại địa điểm: ....................................................................................................................................... Chúng tôi gồm:
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở
Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở: Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:  
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài: Người lao động phải qua kiểm tra sức khỏe và làm hồ sơ gồm: lý lịch có xác nhận của cấp phường, thị trấn, xã, mẫu đơn xin cấp hộ chiếu được cấp tỉnh đồng ý cho xuất cảnh
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng đại lý
Hợp đồng đại lý: Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho Bên A các sản phẩm [TEN SAN PHAM] mang nhãn hiệu: [TEN NHAN HIEU] và theo đăng ký chất lượng số: [SO DANG KY CHAT LUONG] do Bên A sản xuất và kinh doanh. Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển. Bên B bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được phẩm chất hàng hóa như Bên A đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên A không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm).
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Hợp đồng đại diện
Hợp đồng đại diện Căn cứ Nghị định [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng cho vay tiền
Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………. (Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản
Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng sử dụng như sau (có thể mô tả đặc điểm tài sản, còn sử dụng bao nhiêu %, nếu là nhà thì có mấy phòng, diện tích sử dụng chính, phụ, diện tích đất…)
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài
Ngân hàng bảo lãnh cho Doanh nghiệp để Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài với số tiền………. (bằng chữ ……………………………………………………………………….) theo Hợp đồng vay vốn nước ngoài số …. ngày …/…./….ký giữa Doanh nghiệp và …………………. để đầu tư theo dự án ……………………………….………………..
MẪU HỢP ĐỒNG - mau hop dong - Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất: Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất đem bảo lãnh và tài sản gắn liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp
Trang: 1 2 3 4