Menu

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI - van ban moi - NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTG HỆ THỐNG NGHÀNH KINH TẾ VIỆT NAM MỚI NHẤT THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 337/QĐ-BKH
QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTG HỆ THỐNG NGHÀNH KINH TẾ VIỆT NAM MỚI NHẤT THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 337/QĐ-BKH
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHẾ BIẾN
Ngày 27/10/2014, Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã ban hành Thông tư ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - CẤM QUẢNG CÁO SẢN PHẨM SỮA THAY THẾ SỮA MẸ
Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2014 quy định về kinh doanh và ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - GIAO DỊCH NGÂN HÀNG KHÔNG PHẢI KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI THÂN
Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - LẤN CHIẾM ĐẤT Ở, PHẠT ĐẾN 10 TRIỆU ĐỒNG
  Từ ngày 25/12/2014, cá nhân, hộ gia đình lấn, chiếm đất ở sẽ bị phạt từ 05 - 10 ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - CĂN CỨ XÁC ĐỊNH NLĐ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG
Ngày 05/11/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - DỰ KIẾN TẾT ÂM LỊCH 2015 ĐƯỢC NGHỈ 9 NGÀY
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 4221/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10/11/2014 về việc hoán đổi ngày nghỉ ...
VĂN BẢN MỚI - van ban moi - TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NĂM 2015
Theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao ...