Menu

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG HỘ (PAYROLL SERVICES)
Dịch vụ Tính lương (Payroll) của LHD firm chúng tôi phụ trách tư vấn và quản lý hồ sơ Nhân Sự được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng bởi các lợi ích sau đây:
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - Những điểm mới về thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC
Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/8/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - VĂN BẢNG MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ
Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp công ty áp dụng chính sách tiền thuế giả định, tiền nhà giả định khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quy đổi để xác định thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp như sau:
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ
Tư vấn pháp luật thuế là một dịch vụ cao cấp của Yourlawyer-Hongduc với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi chuyên ngành, sẽ giúp quý công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán. Dịch vụ kế toán, báo cáo thuế: Tư vấn Thuế - Tư vấn Kế Toán.
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - Dịch vụ làm kế toán
Dịch vụ kế toán là một dịch vụ cao cấp của Yourlawyer-Hongduc với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi chuyên ngành, sẽ giúp quý công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - Dịch vụ kế toán
Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
Dịch vụ kế toán: Tư vấn Thuế - Tư vấn Kế Toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.