Menu

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG HỘ (PAYROLL SERVICES)
Dịch vụ Tính lương (Payroll services) của LHD firm chúng tôi phụ trách tư vấn và quản lý hồ sơ Nhân Sự được nhiều doanh ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - Những điểm mới về thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC
Những điểm mới về thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC   Ngày 18/6/2014, Bộ Tài ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - VĂN BẢNG MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ
1. Công văn số 12495/BTC-TCT ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ
Tư vấn pháp luật thuế là một dịch vụ cao cấp của Yourlawyer-Hongduc với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Dịch vụ kế toán là một dịch vụ cao cấp của LHD (Luật Hồng Đức) với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - Dịch vụ kế toán
Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. ...
KẾ TOÁN THUẾ - ke toan thue - DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
Dịch vụ kế toán: Tư vấn Thuế - Tư vấn Kế Toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt ...