Menu

GIẤY PHÉP ICP

GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI
Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.” ( Theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP)
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 Luật Hồng Đức hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử hotline: 0907 796 818 
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 Luật Hồng Đức hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử hotline: 0907 796 818 
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - HƯỚNG DẪN XIN GIẤY PHÉP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép mọi tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Website thương mại điện tử muốn hoạt động hợp pháp phải xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử. Sau đây, Công ty Bravolaw xin gửi đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn xin Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử để Quý khách hàng tham khảo.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đăng ký giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử mới được phép phục vụ chủ yếu cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của các công ty.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Luật Hồng Đức tự hào là đơn vị có thế mạnh trong lĩnh vực Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Đến với chúng tôi quý khách sẽ thực sự cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên công ty. Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép mọi tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Website thương mại điện tử muốn hoạt động hợp pháp phải xin Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp; có tên miền hợp lệ; cam kết tuân thủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT, Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - TƯ VẤN GIẤY PHÉP TRANG TIN TỔNG HỢP
Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP ICP
Giấy phép ICP: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP TRANG TIN TỔNG HỢP
Xin giấy phép ICP website: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.”  
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI
Giấy phép mạng xã hội: Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - XIN GIẤY PHÉP ICP TRANG TIN TỔNG HỢP
Xin giấy phép ICP trang tin tổng hợpTrang thông tin điện tử tổng hợp   là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.”    
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP THÀNH LẬP MẠNG XÃ HỘI
Xin giấy phép icp mạng xã hội trực tuyến: Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử  là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động hợp pháp phải xin Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại Bộ Công thương.  
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - DỊCH VỤ GIẤY PHÉP ICP TRANG TỔNG HỢP
Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.”
GIẤY PHÉP ICP - giay phep icp - DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI
Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.