Menu

GIẤY PHÉP NHÀ THẦU

GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm: Theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên...
GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - HƯỚNG DẪN XIN GIẤY PHÉP CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Hướng dẫn xin giấy phép cho nhà thầu nhà nước ngoài: theo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình thì nhà thầu nước ngoài phải xin cấp Giấy phép thầu.
GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - CẤP GIẤY PHÉP CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
  Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài theo Thông tư 05 năm 2004 của Bộ Xây dựng: heo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình thì nhà thầu nước ngoài phải xin cấp Giấy phép thầu.    
GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - GIẤY PHÉP NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Các nhà thầu sẽ đệ trình 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ copy tới cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền chấp nhận các giấy phép hợp đồng, mỗi bộ hồ sơ được chuẩn bị bằng tiếng Việt, các tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt khi trình các cơ quan thẩm quyền, bao gồm
GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - CẤP GIẤY PHÉP THẦU CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Theo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình thì nhà thầu nước ngoài phải xin cấp Giấy phép thầu.
GIẤY PHÉP NHÀ THẦU - giay phep nha thau - DỊCH VỤ GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU
Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép bán lẻ rượu của đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Yourlawyer.vn  cam kết có bảo đảm với khách hàng về hiệu quả công việc.