Menu

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

 

Nhằm mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích về những quy định liên quan đến lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin trong bài viết dưới đây

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cùng chính sách hội nhập hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam đang dần trở thành xu hướng phổ biến và nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nhân. Tuy nhiên, một công ty, doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam cần phải tuân thủ những nguyên tắc, quy định gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin chính xác nhất về lĩnh vực nói trên theo như Luật Doanh nghiệp 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Cơ sở pháp lí quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam?

Những quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam được quy định trong luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014

Các luật này quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Công ty Việt Nam ở đây bao gồm công ty có 100% vốn chủ sở hữu là người Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Phần vốn góp vào công ty Việt Nam cần phải tuân thủ những quy định theo luật dưới đây

Quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam theo luật 2014?

Theo như Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, có thể rút ra những điểm quy định trọng yếu liên quan đến hình thức, điều kiện, thủ tục, hồ sơ cũng như các bước đầu tư mà những nhà đầu tư nước ngoài cần phải lưu ý khi đầu tư vào công ty Việt Nam

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty 100% vốn Việt Nam. Để góp vốn vào công ty Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể:

Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần

Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của các thành viên là nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các trường hợp:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

 

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Thực hiện đăng ký thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam trong các trường hợp nào?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần,  phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân, chuẩn bị bản sao các giấy tờ cá nhân như CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu; đối với nhà đầu tư là tổ chức, chuẩn bị bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý

Các bước nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:

Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Trên đây là những thông tin đầy đủ nhất về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp 2014. Những nhà đầu tư nước ngoài nói riêng và các nhà kinh doanh trên thị trường hiện nay nói chung nên căn cứ vào những điều khoản quy định trên đây để đưa ra quyết định kinh tế phù hợp, đúng đắn nhất

 

 

LHD Law Firm

 

     

LHD LAW FIRM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:  HP Tower, (Tầng 7) 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 
02822446739 / 02822416866/ 02822612929
Fax:  028 39111538  Email: all@lhdfirm.com 

LHD LAW FIRM HÀ NỘI
Địa chỉ: Anh Minh Tower, (Tầng 4) 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02422612929  / 02462604011
Fax: 024 3573 9287 Email: hanoi@lhdfirm.com

 

Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha