Menu

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

thành lập công ty có vốn nước ngoài

KHÁM PHÁ TỪNG BƯỚC

THÀNH LẬP CÔNG TY 

VỐN NƯỚC NGOÀI

 

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Việt nam ban hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới hướng dẫn thủ tục pháp lý thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, trong đó có rất nhiều sự thay đổi so với luật doanh nghiệp 2005.

Vậy công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo luật mới là gì ?

#CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại...

 

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HIỂU & LÀM

(i) Điều cốt lỗi của việc thành lập công ty vốn nước ngoài nằm ở "Ý NIỆM" từ đầu của nhà đầu tư

(ii) Khi đầu tư vào Việt Nam, họ tiếp cận nhanh hay đi theo kiểu từ từ 

 TIẾP CẬN NHANH: Nhà đầu tư sẽ Chuẩn bị vốn, ngành nghề đầu tư (ý tưởng), nhân sự, và địa điểm đặt trụ sở ==> GỌI NGAY CHO NHÀ TƯ VẤN LUẬT UY TÍN.

 TIẾP CẬN TỪ TỪ: Hỏi, hoặc đầu tư bằng việc "MỞ REP OFFICE" sau đó tùy kết quả mới quyết định đầu tư hay không 

DÙ NHÀ ĐẦU TƯ CÓ LÀM THEO CÁCH NÀO THÌ CŨNG CẦN ĐỌC QUA ĐỂ HIỂU VÀ TÌM ĐƯỢC HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP (VÌ ĐÓ LÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN)

TÌM HIỂU GÌ ? CHUẨN BỊ NGÀNH NGHỀ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ, VỐN VÀ ĐỊA ĐIỂM THEO THỨ TỰ 

(i) TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

(ii) TÌM HIỂU LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ

(iii) TÌM HIỂU THỜI GIAN HOÀN THÀNH HỒ SƠ DỰ ÁN

(iv) TÌM HIỂU KINH NGHIỆM NHÀ TƯ VẤN 

Quy định pháp luật cho việc thành lập công ty vốn nước ngoài

1. Cam kết WTO

2. Luật Doanh Nghiệp 2015

3. Luật Đầu Tư 2015

Phân tích

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành (ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ) để biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.

- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

Công ty công ty vốn nước ngoài gồm những loại hình hoạt động nào ?

#Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

#Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Các loại giấy phép nào cần phải xin khi thành lập công ty vốn nước ngoài

Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

Giấy phép kinh doanh (Business License)

Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Business License)

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM,bao  gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

Lưu ý

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh thẩm định và cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước Sở kế hoạch đầu tư thẩm định và cấp

- Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương Cấp 

Thành lập công ty nước ngoài - www.luathongduc.com

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014

#CÓ HIỆU LỰC 1/7/2015 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới nổi bật so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

1. Bỏ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước

Luật Đầu tư 2014 thì dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Bắt buộc phải cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Erc)

Luật Đầu tư 2014 đã tách bạch giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư là cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh (đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo qui định của Luật Doanh nghiệp mới 2014.

3. Thu hẹp hoặc bãi bỏ ngành nghề khi thành lập công ty vốn nước ngoài.

Điều 6 Luật Đầu tư 2014 đã vạch rõ giới hạn của các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, thay vì cấm không rõ ràng chung chung trước đây tại Điều 30 Luật Đầu tư 2005. Theo qui định mới này các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh sẽ gồm: kinh doanh ma túy; kinh doanh hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Tinh thần này cũng đã được qui định khẳng định tại Điều 5 của Luật Đầu tư 2014 với quy định nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

Luật Đầu tư 2014 đã dành riêng phụ lục 04 để liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

4. Bãi bỏ việc xin giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài.

Luật Đầu tư 2014 qui định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các dự án có vốn FDI còn lại (có nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ) thì sẽ được đối xử như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây thực sự là một bước mở rất lớn của Luật Đầu tư 2014 nhằm góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

5. Tư cách của nhà đầu tư nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài hiện nay được xác định theo tiêu chí chính là quốc tịch, ai không có quốc tịch Việt Nam thì đó là nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, có quan điểm khác lại xác định nhà đầu tư nước ngoài theo vốn, tức là, chỉ cần doanh nghiệp tại Việt Nam có vốn đầu tư từ nước ngoài thì doanh nghiệp đó cũng bị xem là nhà đầu tư nước ngoài. Đáng lẽ nên chọn phương án thứ nhất, tức là xác định nhà đầu tư nước ngoài theo quốc tịch thì LĐT 2014 lại chọn phương án trung dung.

Luật chia nhà đầu tư nước ngoài thành ba nhóm: Nhóm một: nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài; Nhóm 2: doanh nghiệp Việt Nam có 51% vốn nước ngoài; và nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có dưới 51% vốn nước ngoài. Nhóm 1 và nhóm 2 bị áp dụng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư…). Tuy nhiên, đối với nhóm 3 được áp dụng các thủ tục và điều kiện như doanh nghiệp trong nước. Một vấn đề này sinh đó là giữa một doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 51% vốn điều lệ với một doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 50.9% vốn điều lệ sẽ lại bị áp dụng hai cơ chế, thủ tục đầu tư khác nhau. Phải chăng đó lại tiếp tục vẫn là một bất cập của qui định này.

6. Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài. 

Luật Đầu tư 2014, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư; còn đối với các dự án khác là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Điều 40, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Có thể nói, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Luật Đầu tư 2014 rút ngắn đáng kể so với Luật Đầu tư 2005

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Quy trình đầu tiên trong việc thành lập công ty vốn nước ngoài)

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

# Bản sao một trong các tài liệu sau:

# Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

# Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

# Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

# Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Chú ý:  Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì không cần thực hiện bước này

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: Từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 02: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài gồm có

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hộ chiếu

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: 

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ:  Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
Đối dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 03: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (IRC)

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ yêu cầu khi thành lập công ty TNHH Vốn nước ngoài

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau đây

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ yêu cầu khi thành lập Công ty cổ phần vốn đầu tư nước ngoài

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập công ty có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (tham khảo quy định click here)

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

XEM THÊM NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

                       

 

XEM THÊM 10 NGÀNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ NHIỀU TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN VÀ CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI 

1. Ngành nghề xuất nhập khẩu

- Vốn đăng ký 50.000 USD trở lên.

-  Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

2. Ngành nghề tư vấn quản lý, đầu tư

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

3. Ngành nghề phân phối, bán lẻ

- Vốn yêu cầu từ 200.000 USD trở lên

- Công ty/ tổ chức sẽ đáp ứng tốt hơn điều kiện cấp phép thành lập

4. Ngành nghề nhà hàng ăn uống, quán cà phê

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm địa điểm làm nhà hàng hoặc quán cà phê

5. Ngành nghề đào tạo

- Vốn đăng ký từ 20.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Cần hỏi thêm ý kiến Bộ Giáo Dục và quy hoạch địa điểm tại Địa Phương

6. Ngành nghề xây dựng, kiến trúc

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm ý kiến bộ xây dựng

7. Ngành nghề sản xuất

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm ý kiến địa điểm sản xuất

8. Kinh doanh bất động sản

- Vốn đăng ký từ 1.000.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Yêu cầu có dự án trước khi thành lập ....

9. Giáo dục đào tạo 

- Vốn đăng ký không giới hạn 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Yêu cầu có dự án trước khi thành lập ....

☇ ☝ VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

# CÁC DỊCH VỤ NÊN SỬ DỤNG

SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

  • Tư vấn khai báo thuế TNDN, TNCN và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, năm
  • Tư vấn thuê nhân sự tại Việt Nam
  • Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế
  • Tư vấn pháp luật lao động, thuế, hợp đồng tại Việt Nam
  • Cho thuê văn phòng ảo đặt trụ sở cho Các Công ty vốn nước Ngoài. (>>>nên xem)

 

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty vốn nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi
 

Trân trọng 

LHD Law Firm

 

     

LHD LAW FIRM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: HP Tower, (Tầng 7) 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822446739 / 02822612929

Fax: 028 39111538 - Emailall@lhdfirm.com 

LHD LAW FIRM HÀ NỘI

Địa chỉ: Anh Minh Tower, (Tầng 4) 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02422612929  / 02462604011

Fax: 024 3573 9287 - Emailhanoi@lhdfirm.com

 

Ý kiến bạn đọc
Phuong vy - ()
Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức
Phuong vy - ()
Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức
Phuong vy - ()
Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức
Bình Vũ - ()
Tôi đã sử dung dịch vụ Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại LHD Law Firm cho bạn tôi là người Pháp đầu tư lĩnh vực mỹ phẩm vào Việt Nam, kết quả rất tốt
Vũ Hoàng - ()
Bạn mình muốn thành lập cty tại VN, hiện tại bạn mình đang ở Mỹ. Xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục giúp mình.
Thành Nhân - ()
Báo giá giúp dịch vụ giúp tôi qua mail nha. Xin cám ơn
Trần Minh Chiến - ()
Tôi muốn xin báo giá thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, vốn 100 của Hàn Quốc, cảm ơn Bạn
Cao Vũ - ()
Tôi muốn xin báo giá Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh người Nhật email: caovu@gmail.com
Trần Ngọc Vũ - ()
A. thành lập công ty vốn nước ngoài tại việt nam 1. Thông tin về cá nhân tại Việt Nam. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư ; Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân: Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài; Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài; Điều lệ hoạt động của công ty; Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập: Thông tin tên doanh nghiệp; Địa chỉ kinh doanh của công ty; Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự đình thành lập; Ngành nghề đăng ký kinh doanh; và các thông tin hợp lệ khác theo yêu cầu của khách hàng. 5. Chứng minh địa điểm kinh doanh hợp pháp Hợp đồng thuê trụ sở (Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại VN) đã được công chứng; Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thể nộp kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) để chứng minh. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký: Người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH; Người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. (Nội dung điều lệ phải đầy đủ theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp). Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (theo mẫu I-8 hoặc I-9 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 hoặc mẫu II-4 của Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (Điều 24 Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ). Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Áp dụng cho hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần và công ty Hợp danh: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác. Áp dụng cho hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liêu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước). Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định ủy quyền/Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (Tham khảo Điều 54 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006). Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: Số lượng hồ sơ nộp: 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển. Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc. Thời gian tiến hành Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (Mã số thuế) là 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Thời hạn làm thủ tục khắc dấu là 04 ngày làm việc kể nộp hồ sơ khắc sau (sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư). Lưu ý khi thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài LƯU Ý: Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật. Nhằm phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn cũng như thuận tiện trong việc xem xét về tính hợp pháp của địa điểm, đề nghị Nhà đầu tư xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm) kèm theo hồ sơ.
Vu Ngoc Oanh - ()
Tôi muốn lập một Công ty xuất nhập khẩu tại TP. Hồ Chí Minh, chung với bạn tôi là người Hàn Quốc, vui lòng báo giá - Oanh 0888342453 - Ngocoanh11@gmail.com
Trần Nguyên Hồng - ()
Cho hỏi ngành nhà hàng ở việt nam có cho đầu tư 100% vốn nước ngoài không ah ? Tôi có một người bạn người Singapore muốn đầu tư vào ngành này ở Sài Gòn @@@
Vũ Văn Việt - ()
Cho hỏi sự khác nhau giữa công ty phân phối và xuất nhập khẩu 100% vốn nước ngoài ? Báo giá 2 công ty này ? địa điểm HCM ? vuviet@gmail.com
Trần Văn Quốc Đạt - ()
Chào Quý Công ty Luật LHD Law Firm, xin vui lòng cho tôi xin báo giá làm công ty vốn nước ngoài (nhà đầu tư nhật bản) lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng ? Cảm ơn quý Công ty
Trần Cao Vân - ()
Cho tôi hỏi công ty kinh doanh bất động sản 100% vốn nước ngoài từ Hàn Quốc, điều kiện thành lập và vốn thế nào, cá nhân làm được không, vui lòng email cho tôi nhé, Cảm ơn quý Công ty.
Cao Hữu Vinh - ()
Tôi xin hỏi thủ tục thành lập công ty xây dựng và khách sạn tại quận 1 hồ chí minh, vui lòng cho tôi xin báo giá (công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam )
Trần Nguyên Vũ - ()
Các bạn ơi cho mình hỏi chút với, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hàng năm có mấy loại báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan thuế. Có người nói với mình như sau: 1. Báo cáo công ty phải nộp lên cơ quan thuế mà chưa kiểm toán (báo cáo này hạn nộp là 31/3 hàng năm) 2. Báo cáo TC của công ty đã kiểm toán. Người khác thì nói là: Chỉ cần nộp một lần báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ quan Thuế và hạn nộp là 31/3 hàng năm. Còn không cần thiết phải nộp báo cáo theo lịch 31/3 mà chưa kiểm toán. Còn có doanh nghiệp nộp trước đi vì họ chưa kịp kiểm toán chứ không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính chưa kiểm toán. Vậy thì ý kiến nào trong hai ý kiến trên là đúng vậy? Các bạn tư vấn giúp mình với. Cảm ơn nhiều nhé.
Trần Thanh Tuấn - ()
Quyền nhập khẩu phần mềm Kính chào Quí Công ty. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, đặt tại Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà nội chuyên sản xuất, kinh doanh các loại rơ-le bảo vệ kỹ thuật số, máy tính trạm dùng cho các trạm điện cao áp, bán cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi dự kiến nhập khẩu các phần mềm chuyên dùng cho relay và máy tính trạm- ghi trên các vật chứa trung gian như đĩa CD, USB... sau đó bán cho công ty Việt nam khác có đăng ký kinh doanh tại thị trường Việt nam. Chúng tôi xin hỏi: Chúng tôi có được chấp nhận xin bổ sung giấy phép kinh doanh cho quyền nhập khẩu và được thực hiện quyền nhập khẩu đối với các sản phẩm phần mềm được ghi trên các phương tiện trung gian như CD, USB...Trong trường hợp các sản phẩm này có mã HS không nằm trong danh mục thuộc PL số 02 ban hành kèm theo TT số 34/2013/TT-BTC ngày 24-12-2013 của BCT hay không? Cụ thể, mặt hàng chúng tôi dự kiến nhập khẩu và kinh doanh có mã HS là: 8523.49.19; 8523.51.29 Chúng tôi xin chân thành cám ơn và chờ hướng dẫn từ Quí Bộ sớm nhất. Thay Mặt công ty. Trần Anh Tuấn (Trưởng BP XNK) Trần Anh Tuấn (trananhtuan7302@gmail.com) - Khu Cn Thăng Long, Đông Anh
Bùi Thanh Hương - ()
Mua cổ phần tại DN Việt Nam Kính gửi Bộ Công ty, xin cho tôi hỏi 1 vấn đề như sau: Doanh nghiệp Đài Loan muốn mua cổ phần tại 1 công ty cổ phần VN hoạt động trong các ngành nghề sau: bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ, sửa chữa, máy móc thiết bị, bán buôn máy móc thiết bị, nông lâm sản; bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí; bán lẻ nhiên liệu trong các cửa hàng chuyên doanh; hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy, đường sắt, đường bộ, cho thuê xe, máy móc, thiết bị... Vậy doanh nghiệp Đài Loan và Công ty cổ phần có phải đáp ứng điều kiện gì ko và thủ tục thực hiện như thế nào
Nguyễn Hữu Trường - ()
Hỏi về quyền thương mại các sản phẩm sản xuất trong nước Chúng tôi là: CÔNG TY TNHH THREE BOND VIỆT NAM. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411022000693 do Ủy ban Nhân dân TPHCM cấp ngày 03 tháng 10 năm 2012. Địa chỉ: 196/16 Cộng hòa, phường 12, quận Tân bình, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh (ghi trong giấy chứng nhận đầu tư): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3208, 3209, 3213, 3214, 3403, 3405, 3506, 3802, 3810, 3908, 3919, 4016, 5906, 6813, 7318, 8413, 8419, 8424, 8481, 8484, 8539 theo quy định của pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp không được kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật). Phạm vi và giới hạn của việc thực hiện quyền xuất khẩu không bao gồm việc xuất khẩu các sản phẩm do Công ty nhập khẩu vào Việt Nam. Căn cứ vào thông tư số: 08/2013/TT-BCT, ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nay, chúng tôi kính đề nghị Sở Công Thương TPHCM giải đáp một số thắc mắc sau: Với chứng năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh như trình bày trên đây thì chúng tôi có được quyền: 1/Mua hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài hay không? (Quy định tại điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT). 2/Phân phối hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam tại thị trường trong nước hay không? (Quy định tại điều 5 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT). Ghi chú: Chúng tôi dự kiến thực hiện hai quyền trên đối với các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam có thành phần và công dụng tương tự với các mặt hàng chúng tôi đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối. Kính mong được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!
Ha anh - ()
Kính gửi : CÔNG TY LUẬT HỒNG ĐỨC Em xin hỏi 1việc như sau rất mong nhận được trả lời của Quý Công ty. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đầu tư có ghi ngành nghề hoạt động là : Được thực hiện quyền xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc diện cấm của pháp luật Việt Nam quy định. Được thực hiền quyền phân phối hàng hóa ( không bao gồm việc thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ ) theo giấy phép kinh doanh. Vậy đối với nội dung ngành nghề theo GCNĐT này, doanh nghiệp khi thực hiện quyền xuất nhập khầu, quyền phân phối hàng hóa thì các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có bị hạn chế theo mã HS không đăng ký trên giấy phép kinh doanh không? Mã HS này được áp dụng cho việc phân phối hàng hóa trong nước hay cả khi XNK cũng phải tuân theo mã HS đã đâng ký này. Rất mong nhận được sự giải đáp chi tiết từ Bộ Công Thương. Em xin cảm ơn.
Trần Minh Long - ()
Tôi muốn bổ sung mã HS Code cho Công ty có vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam năm 2016 ngành nghề xuất nhập khẩu, cảm ơn LHD Firm
Trần Thanh Hiền - ()
Xin báo giá bổ sung ngành nghề xây Dựng 100 vốn nước ngoài của Hàn Quốc, vui lòng báo giá !!!
NGÔ ĐÌNH VŨ - ()
Tôi muốn bổ sung thêm 5 mã HS và lập cơ sở bán lẻ số 2 tại Hà Nội, vui lòng báo giá giúp tôi ? Công ty 100 Vốn nước ngoài của Nhật Bản tại Việt Nam. Trân trọng
ArisTan - ()
Tôi là một Việt Kiều Pháp muốn về Việt Nam thành lập Chuỗi nhà hàng cafe giống Highlands vui lòng báo giá giúp tôi ? Điều kiện và Vốn Email: aristasiamallick@gmail.com Thanks LHD Firm
Richard - ()
Tôi tên Richard giáo viên nước ngoài tại Đà Nẵng, muốn làm 1 trung tâm dạy tiếng Anh cho Kids, Vui lòng email The Quo richard.i.shafi@gmail.com
Jack Ton - ()
Xin chào LHD Law Firm, Chúng tôi là một nhóm các nhà đầu tư Việt Kiều (Từ Úc) muốn về Sài Gòn đầu tư mở một Chuỗi các trường đào tạo Tiếng Anh theo Chuẩn Cambrige, Xin vui lòng báo giá giúp Chúng tôi qua mail: jacksone684@gmail.com
Bill Tran - ()
Cần báo giá mã HS Code 10 mã nhập khẩu liên quan đến Nông Sản công ty 100 vốn nước ngoài, vui lòng báo giá cho chúng tôi ?
Alan Vu - ()
Chào LHD Firm, xin vui lòng cho xin báo giá bổ sung mã hs code (100 vốn nước ngoài) trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe ô tô tại Việt Nam giống Huyndai ? Cảm ơn
Nguyễn Thị Liên - ()
Kính gửi: Công ty Luật LHD. Công ty tôi là công ty cổ phần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2007. Do một cổ đông trong công ty chưa góp đủ vốn và muốn từ bỏ quyền góp vốn của mình tại công ty. Vậy công ty tôi làm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định cho phép cổ đông từ bỏ quyền góp vốn của được không?Nếu không được thì công ty tôi phải làm thủ tục như thế nào để chuyển phần vốn góp đó cho cổ đông khác hoặc chuyển nhượng cho cổ đông mới của công ty.Tôi xin chân thành cám ơn
Vũ Thị Hương Sen - ()
Cty em là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập năm 1997 tại KCN Bình Chiểu, Thủ Đức TPHCM với ngành kinh doanh đã đăng ký là sản xuất và kinh doanh sơn các loại. Nay do nhu cầu chúng tôi muốn cho thuê lại nhà xưởng kho hàng của cty cho đối tác. Xin hỏi công ty tôi có phải đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh là cho thuê nhà xưởng, kho bãi nữa không ạ? Xin cảm ơn
phạm đình quang - ()
có người nước ngoài góp vốn, vào để thành lập công ty để kinh doanh mua bán hàng hóa,và đồ dùng gia đình( theo cam kết WTO) hồ sơ cần những gì, và cách làm ,vui long hứơng dẫn cách ghi hồ sơ cụ thể giúp tôi. Xin Cám ơn
Trần Thanh Tiến - ()
Cho hỏi loại hình công ty TNHH và Công ty Cổ phần khác nhau chỗ nào, vui long báo giá hai loại hình thành lập ?
Nguyễn Văn Chung - ()
Công ty A (100% vốn nước ngoài) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với ngành nghề đăng ký kinh doanh là “sản xuất đồ chơi, trò chơi” có được phép làm gia công sản phẩm về đồ chơi, trò chơi cho nước ngoài và trong nước không?
Hoàng Tuấn Nam - ()
Đối với địa điểm kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người đứng đầu địa điểm kinh doanh đó có phải có chứng chỉ hành nghề không?
Trần bảo hưng - ()
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành nghề “cắt tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá trong xây dựng và sản xuất đồ gia dụng bằng đá” có được không?
Đoàn Hữu Tài - ()
Tôi muốn xin giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam ? Xin báo phí và dịch vụ
Cao Văn Mỹ - ()
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành nghề “xây dựng dân dụng và công nghiệp” có được không?
Trần Văn Hiếu - ()
Công ty vốn 100% hàn quốc đầu tư vào lĩnh vực phân phối thiết bị máy lạnh tại Hà Nội, xin vui lòng báo giá ? thời gian, chi phí Cảm ơn LHD Firm
aristasiamallick - ()
Chúng tôi đến từ Singapore một công ty chuyên tư vấn và làm dịch vụ logistics muốn mở công ty tại Viêt Nam, HCM vui lòng báo giá cho Chúng tôi ? Trân trọng
Vũ Thành An - ()
Quỹ Đầu Tư Hàn Quốc muôn mua lại 50% cổ phần công ty Việt Nam vui lòng báo giá sớm cho Chúng tôi ?
Trần Minh Tiến - ()
Bổ sung mã HS Code trong công ty tại Hà Nam vui lòng báo giá giúp chúng tôi ? Trân trọng
Vũ Công Tuyền - ()
Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hà Nội ? Chủ đầu tư cá nhân hàn quốc
Trần Văn Quang - ()
Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hà Nội ? Chủ đầu tư cá nhân Nhật Bản ?
Văn Cao Vũ - ()
Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh ? Chủ đầu tư công ty từ Mỹ
Tôn Hồng Sơn - ()

Công ty Hàn Quốc làm công ty Phân Phối và Sửa chữa điện tử tại Hồ Chí Minh, Vui lòng báo giá giúp ?

Hồng Lê - ()
Có một Công ty FDI được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp GPĐT hình thành tổ chức kinh tế và thực hiện Dự án trong Khu Công nghiệp (KCN), nay Công ty này muốn chấm dứt hoạt động của Dự án trong KCN nhưng giữ nguyên tư cách của tổ chức kinh tế để đăng kí thực hiện một Dự án khác ngoài khu công nghiệp. Làm thế nào để giải quyết nghiệp vụ này theo đúng quy định pháp luật hiện hành ?
Ngo Nguyen Khoi - ()
Xin quy co quan cho toi xin hoi: Hinh thuc hop danh va lien doanh khac nhau nhu the nao? Co van ban nao quy dinh ve lien doanh moi nhat (von FDI) khong? Co tai lieu nao tham khao ve loai hinh nay khong? Xin chan thanh cam on!
Nguỹên Anh Tâm - ()
Đối với doanh nghiệp FDI khi thay đổi Tổng giams đốc thì cần phải thực hiện những thủ tục như thế nào?
Nguyễn Thanh Tòng - ()
Trường hợp là doanh nghiệp FDI có trụ sở chính đặt tại địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, nay muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập thêm chi nhánh (cơ sở SXKD) tại một địa phương khác. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi về miễn thế nhập khẩu MMTB để xây dựng cơ sở kinh doanh mới này hay không? trường hợp này có được xem là mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi MMTB mới như được quy định tại Nghị định 24 của Chính phủ về thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không? và cần phải thực hiện những thủ tục hành chính như thế nào? Rất mong nhận được sự phúc đáp của Quý cơ quan!
Nguyen Thi Hong Tu - ()
Kinh thua quý Công ty Luật Hồng Đức! Don vi toi cong tac hoat dong trong linh vuc dau tu tai chinh. Toi dang tim kiem thong tin ve danh muc cac du an FDI do Dai Loan dau tu vao Viet Nam (ten du an, ten doanh nghiep FDI, giay phep dau tu, von dau tu,... ) tu thang 1 nam 2004 den nay. Xin Quy Co quan vui long cho toi duoc biet toi co the tim kiem thong tin nay tu nguon nao (trang web, Co quan, tai lieu, ....) ? Toi rat mong nhan duoc su hoi dap cua quy So, Toi xin chan thanh cam on!
Nguyễn Quân - ()
Xin chào công ty luật Hồng Đức Công ty tôi được thành lập 100% vốn nước ngoài từ năm 2015, nay công ty tôi muốn thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh. Vậy theo quy định, công ty tôi có phải làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư không? Và lệ phí thay đổi này là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn!
Trương Quốc Thắng - ()
Kính gửi Công ty Luật Hồng Đức ,Theo quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 46 Luật Nghị định 118 thì các trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư vẫn muốn và có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có thể nộp hồ sơ tương tự như quy định ttại điều 37 và khoản 4 Điều 36 Luật đầu tư được không?Xin cảm ơn!
Lê Bích Ngọc - ()
Cho tôi hỏi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép kinh doanh thì cần những thủ tục gì?
nguyễn hồng thái - ()
Cty nước ngoài muốn thành lập công ty con tại Việt nam, do người việt đại diện trước pha pluat và làm giám đốc,chuyên về thương mại. Giá là bao nhiêu ?
Cao Ngọc Vũ Linh - ()
Cty nước ngoài 100% vốn Hàn Quốc muốn thành lập công ty con tại Việt nam, Do người nước ngoài làm Giám Đốc, Xin báo giá ? Trân trọng
PINK H - ()
Cho hỏi vốn 50.000 usd có thể làm công ty xuất nhập khẩu được không ? email: pinkh@gmail.com
Trần Ngọc Vũ - ()
Một Bác người Nhật đầu tư 100 vốn nước ngoài vào Hà Nội làm ngành thương mại điện tử, xin vui lòng báo giá ?
Mr Hải - ()
Cần báo giá dịch vụ mở công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội. Mobile: 0988.737.838
Hằng Lee - ()
Công ty của tôi thành lập năm 2009 có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy chứng nhận đầu tư. Xin hỏi Qúy công ty tôi có đủ điều kiện để kinh doanh ngành nghề này không? và thủ tục để bổ sung ngành nghề này vào giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? có cần làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư hay gì không?Xin cảm ơn.
ĐỖ HÀ MINH NGUYỆT - ()
Xin chào, hiện tại công ty e vốn đầu tư 100% người VN, (nghành nghề nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm) công ty e muốn chuyển đổi 100% vốn đầu tư nước ngoài, e không biết có chuyển đổi được không và cần những hồ sơ, điều kiện gì để tiến hành, e cám ơn.
Lưu Yến Nhi - ()
công ty em đinh thành lập mới công ty tnhh 2 thành viên với tỷ lệ: người Việt Nam: 50% vốn, người nước ngoài 50% vốn. Với các ngành như sau: tư vấn môi giới bất động sản và bán buôn mỹ phẩm. Thủ tục như thế nào nhờ Quý công ty Luật Hồng Đức hướng dẫn giúp ?
Trần Vĩnh Bảo - ()
Chào quý Công ty LHD Law Firm xin cho em hỏi người Mỹ thì có được làm công ty 100% vốn nước ngoài ngành Xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam không ? nếu được xin vui lòng báo giá ? Trân trọng
Annie - ()
Bạn mình muốn thành lập cty tại VN, hiện tại bạn mình đang ở Nhật Bản. Xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục giúp mình ?
Lee Vu - ()
Cty em là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập năm 2005 tại KCN Vĩnh Lộc, TPHCM với ngành kinh doanh đã đăng ký là sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Nay do nhu cầu chúng tôi muốn cho thuê lại nhà xưởng kho hàng của cty cho đối tác. Xin hỏi công ty tôi có phải đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh là cho thuê nhà xưởng, kho bãi nữa không ạ ? Xin cảm ơn
Vũ Ngọc Oanh - ()
Công ty đặt tại Síp muốn đầu tư và lập công ty tại VN ngành nghề # xuất nhập khẩu # năng lượng # phân phối # xây dựng công nghệ cao Chúng tôi xin báo giá tại VN ? HCM
Thanh Hòa - ()
Hi, Tôi đang dự định thành lập một công ty ở HCM cùng với bạn là người nước ngoài. Mục đích chính là: - Thành lập được công ty - Người bạn nước ngoài được làm việc ở Việtnam lâu dài Tôi đang cân nhắc 2 lựa chọn: - Thành lập công ty liên doanh nước ngoài. Và tôi và người bạn của tôi là 2 thành viên chính - Thành lập công ty Việtnam, và làm hợp đồng thuê người bạn của tôi và xin work permit cho người này Xin hỏi công ty luật LHD firm có làm được dịch vụ trên ko? Và chi phí, thời gian cho 2 lựa chọn trên là như thế nào?
Thanh Ngân - ()
Dear anh/chị, Em là Ngân, đến từ công ty IT của Singapore. Hiện em đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vốn 100% nước ngoài. Anh/chị gửi em bảng báo giá các gói dịch vụ bên mình với. Em cảm ơn anh/chị. Em mong nhận được phản hồi từ công ty sớm.
Vũ Trà Mỹ - ()
Dear lluathongduc.com Tôi muốn xin giấy phép thành lập Công ty tại Việt Nam cho người bạn người Nhật ? Hoạt động bán lẻ ! Xin vui lòng báo giá giúp nhé !
Trần hoa vinh - ()
Xin báo giá dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài cho nhà đầu tư Hàn Quốc giúp chúng tôi ? Trân trọng
Ngọc Vinh - ()
Chào Lhd Firm Chúng tôi muốn xin báo giá thành lập công ty vốn nước ngoài tại HCM với ngành nghề sản xuất cà phê, xin báo giá giúp chúng tôi
Ms Nga - ()
Xin báo giá dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài cho nhà đầu tư Hàn Quốc.
Chia sẻ ý kiến
captcha

Bài viết liên quan