english
english

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Khi (Expat) cần → Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam, điều họ quan tâm nhất (khi gặp luật sư) là gì ? Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập ☛ LLc hay JSc, Quy trìnhThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam và tiến hành "THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI→ 
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một thủ tục pháp lý bắt buộc khi các nhà đầu tư nước ngoài (Expat) đầu tư tại Việt Nam ⇒ Theo quy định tại luật đầu tư mới 2015 nhà đầu tư có thể góp vốn gián tiếp vào công ty Việt Nam, góp vốn mua cổ phần từ 1-99% hoặc thành lập một công ty TNHH (LLc) hoặc Cổ phần với 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

⇒ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ ? 

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - LHD LAW FIRMCông ty có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại...

 

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

HIỂU & LÀM

(i) Điều cốt lỗi của việc thành lập công ty vốn nước ngoài nằm ở "Ý NIỆM" từ đầu của nhà đầu tư

(ii) Khi đầu tư vào Việt Nam, họ tiếp cận nhanh hay đi theo kiểu từ từ 

 TIẾP CẬN NHANH: Nhà đầu tư sẽ Chuẩn bị vốn, ngành nghề đầu tư (ý tưởng), nhân sự, và địa điểm đặt trụ sở ==> GỌI NGAY CHO NHÀ TƯ VẤN LUẬT UY TÍN.

 TIẾP CẬN TỪ TỪ: Hỏi, hoặc đầu tư bằng việc "MỞ REP OFFICE" sau đó tùy kết quả mới quyết định đầu tư hay không 

DÙ NHÀ ĐẦU TƯ CÓ LÀM THEO CÁCH NÀO THÌ CŨNG CẦN ĐỌC QUA ĐỂ HIỂU VÀ TÌM ĐƯỢC HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP (VÌ ĐÓ LÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN)

TÌM HIỂU GÌ ? CHUẨN BỊ NGÀNH NGHỀ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ, VỐN VÀ ĐỊA ĐIỂM THEO THỨ TỰ 

(i) TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

(ii) TÌM HIỂU LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ

(iii) TÌM HIỂU THỜI GIAN HOÀN THÀNH HỒ SƠ DỰ ÁN

(iv) TÌM HIỂU KINH NGHIỆM NHÀ TƯ VẤN 

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

1. Cam kết WTO

2. Luật Doanh Nghiệp 2015

3. Luật Đầu Tư 2015

HIỂU THẾ NÀO ? 

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành (ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ) để biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.

- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NÊN CHỌN LOẠI HÌNH NÀO ĐỂ THÀNH LẬP ?

#Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

#Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Các loại giấy phép nào cần phải xin khi thành lập công ty có vốn nước ngoài

Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

Giấy phép kinh doanh (Business License)

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CẦN XIN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

Đối với Giấy phép kinh doanh (BL) LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản phải có

1 #.  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Business License)

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2 #.  Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM cần có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

Lưu ý nơi cấp phép

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh thẩm định và cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước Sở kế hoạch đầu tư thẩm định và cấp

- Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương Cấp 

Thành lập công ty nước ngoài - www.luathongduc.com

 
TÌM HIỂU QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Quy trình đầu tiên trong việc thành lập công ty vốn nước ngoài)

☑ Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài

Hồ sơ pháp lý cho việc THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM dành riêng cho cá nhân và tổ chức như sau

☑Cá nhân

☑Tổ chức

Đối với cá nhân có 3 loại hồ sơ quan trọng

# Hộ chiếu

# Hợp đồng thuê trụ sở

# Xác nhận ngân hàng với số vốn tương tự với vốn Điều lệ đầu tư tại Việt Nam.

Đối với tổ chức có 5 loại hồ sơ sau

# Giấy đăng ký kinh doanh

# Điều lệ hoạt động của Công ty nước ngoài (m&a)

Lưu ý: Hai tài liệu này phải hợp thức hóa lãnh sự khi đưa về Việt Nam sử dụng

# Báo cáo tài chính có lợi nhuận hoặc Xác nhận ngân hàng bằng với số tiền dự định đầu tư vào Việt Nam.

# Hợp đồng thuê trụ sở tại Việt Nam

# Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật đối với Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trên đây là các điều kiện cơ bản về việc thành lập công ty có thành viên là người nước ngoài.

☑ Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
Đối dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước #2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Sau khi có quyết định chủ trương của UBND tỉnh tiến hành đăng ký thành lập công ty 

Bước này bao gồm ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP ⇒ GIẤY MÀU VÀNG (ERC)

BƯỚC #3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bước này rất quan trọng mục đích có được giấy màu xanh tên gọi (IRC) CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Bước #4: Đăng bố cáo thành lập công ty có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

☑ Ngành, nghề kinh doanh;

☑ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước #5: Khắc dấu của doanh nghiệp vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước #6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (tham khảo quy định click here)

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước #7: Mở tài khoản ngân hàng (tài khoản thanh toán và tài khoản vốn) và khai thuế ban đầu phát hành hóa đơn.

THAM KHẢO 

                       

 

 

 

 

 

→ DOING BUSINESS IN VIETNAM (LÀM GÌ HOT TẠI VIỆT NAM)

☑ ĐIỀU KIỆN VÀ CHI PHÍ THÀNH LẬP 9 LĨNH VỰC HOT NĂM 2019

1. Ngành nghề xuất nhập khẩu

- Vốn đăng ký 50.000 USD trở lên.

-  Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

2. Ngành nghề tư vấn quản lý, đầu tư

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

3. Ngành nghề phân phối, bán lẻ

- Vốn yêu cầu từ 200.000 USD trở lên

- Công ty/ tổ chức sẽ đáp ứng tốt hơn điều kiện cấp phép thành lập

4. Ngành nghề nhà hàng ăn uống, quán cà phê

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm địa điểm làm nhà hàng hoặc quán cà phê

5. Ngành nghề đào tạo

- Vốn đăng ký từ 20.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Cần hỏi thêm ý kiến Bộ Giáo Dục và quy hoạch địa điểm tại Địa Phương

6. Ngành nghề xây dựng, kiến trúc

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm ý kiến bộ xây dựng

7. Ngành nghề sản xuất

- Vốn đăng ký từ 10.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Hỏi thêm ý kiến địa điểm sản xuất

8. Kinh doanh bất động sản

- Vốn đăng ký từ 1.000.000 USD trở lên 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Yêu cầu có dự án trước khi thành lập ....

9. Giáo dục đào tạo 

- Vốn đăng ký không giới hạn 

- Cá nhân hoặc công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký thành lập

- Yêu cầu có dự án trước khi thành lập ....

☇ ☝ VÌ SAO NÊN CHỌN LHD LAW FIRM

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

# CÁC DỊCH VỤ NÊN SỬ DỤNG SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 • Tư vấn khai báo thuế TNDN, TNCN và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, năm
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội, tính lương hộ (payroll)
 • Tư vấn thuê nhân sự tại Việt Nam
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế
 • Tư vấn pháp luật lao động, thuế, hợp đồng tại Việt Nam
 • Cho thuê văn phòng ảo đặt trụ sở cho Các Công ty vốn nước Ngoài đảm bảo mua được hóa đơn. (⇒ nên xem)

 LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

# MIỄN PHÍ TƯ VẤN VIETNAM VÀ TIẾNG ANH

# MIỄN PHÍ GỬI THƯ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ.

# LUẬT SƯ CÓ TRÊN 12 NĂM KINH NGHIỆM VÀ 3 VĂN PHÒNG CHÍNH TẠI TP.HCM, HÀ NỘI VÀ ĐÀ NẴNG.

HCM 02822612929  -  HA NOI 02422612929 -  DA NANG 0907796818 

⇒ 

BA BƯỚC LÀM VIỆC CÙNG LHD LAW FIRM THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI 
BƯỚC 1: LIÊN HỆ QUA ĐIỆN THOẠI HOẶC EMAIL 
BƯỚC 2: NHẬN THƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ LHD LAW FIRM (TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT) 
BƯỚC: TIẾN HÀNH HỢP ĐỒNG VÀ NHẬN QUÀ TẶNG TỪ CHÚNG TÔI
155 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Phuong vy
  17/11/2015

  Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức

 2. Visitor
  Phuong vy
  17/11/2015

  Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức

 3. Visitor
  Phuong vy
  17/11/2015

  Tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của LHD kết quả rất tốt, chân thành cảm ơn công ty Luật Hồng Đức

 4. Visitor
  Bình Vũ
  24/04/2017

  Tôi đã sử dung dịch vụ Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại LHD Law Firm cho bạn tôi là người Pháp đầu tư lĩnh vực mỹ phẩm vào Việt Nam, kết quả rất tốt

 5. Visitor
  Vũ Hoàng
  03/05/2017

  Bạn mình muốn thành lập cty tại VN, hiện tại bạn mình đang ở Mỹ. Xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục giúp mình.

 6. Visitor
  Thành Nhân
  03/05/2017

  Báo giá giúp dịch vụ giúp tôi qua mail nha. Xin cám ơn

 7. Visitor
  Trần Minh Chiến
  08/05/2017

  Tôi muốn xin báo giá thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, vốn 100 của Hàn Quốc, cảm ơn Bạn

 8. Visitor
  Cao Vũ
  10/05/2017

  Tôi muốn xin báo giá Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh người Nhật email: caovu@gmail.com

 9. Visitor
  Trần Ngọc Vũ
  11/05/2017

  A. thành lập công ty vốn nước ngoài tại việt nam 1. Thông tin về cá nhân tại Việt Nam. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư ; Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân: Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài; Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài; Điều lệ hoạt động của công ty; Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài; Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty); 4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập: Thông tin tên doanh nghiệp; Địa chỉ kinh doanh của công ty; Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự đình thành lập; Ngành nghề đăng ký kinh doanh; và các thông tin hợp lệ khác theo yêu cầu của khách hàng. 5. Chứng minh địa điểm kinh doanh hợp pháp Hợp đồng thuê trụ sở (Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại VN) đã được công chứng; Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thể nộp kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) để chứng minh. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký: Người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH; Người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. (Nội dung điều lệ phải đầy đủ theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp). Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (theo mẫu I-8 hoặc I-9 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 hoặc mẫu II-4 của Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (Điều 24 Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ). Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Áp dụng cho hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần và công ty Hợp danh: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác. Áp dụng cho hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liêu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước). Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định ủy quyền/Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (Tham khảo Điều 54 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006). Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: Số lượng hồ sơ nộp: 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển. Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc. Thời gian tiến hành Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (Mã số thuế) là 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Thời hạn làm thủ tục khắc dấu là 04 ngày làm việc kể nộp hồ sơ khắc sau (sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư). Lưu ý khi thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài LƯU Ý: Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật. Nhằm phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn cũng như thuận tiện trong việc xem xét về tính hợp pháp của địa điểm, đề nghị Nhà đầu tư xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm) kèm theo hồ sơ.

 10. Visitor
  Vu Ngoc Oanh
  18/05/2017

  Tôi muốn lập một Công ty xuất nhập khẩu tại TP. Hồ Chí Minh, chung với bạn tôi là người Hàn Quốc, vui lòng báo giá - Oanh 0888342453 - Ngocoanh11@gmail.com

 11. Visitor
  Trần Nguyên Hồng
  19/05/2017

  Cho hỏi ngành nhà hàng ở việt nam có cho đầu tư 100% vốn nước ngoài không ah ? Tôi có một người bạn người Singapore muốn đầu tư vào ngành này ở Sài Gòn @@@

 12. Visitor
  Vũ Văn Việt
  23/05/2017

  Cho hỏi sự khác nhau giữa công ty phân phối và xuất nhập khẩu 100% vốn nước ngoài ? Báo giá 2 công ty này ? địa điểm HCM ? vuviet@gmail.com

 13. Visitor
  Trần Văn Quốc Đạt
  23/05/2017

  Chào Quý Công ty Luật LHD Law Firm, xin vui lòng cho tôi xin báo giá làm công ty vốn nước ngoài (nhà đầu tư nhật bản) lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng ? Cảm ơn quý Công ty

 14. Visitor
  Trần Cao Vân
  24/05/2017

  Cho tôi hỏi công ty kinh doanh bất động sản 100% vốn nước ngoài từ Hàn Quốc, điều kiện thành lập và vốn thế nào, cá nhân làm được không, vui lòng email cho tôi nhé, Cảm ơn quý Công ty.

 15. Visitor
  Cao Hữu Vinh
  24/05/2017

  Tôi xin hỏi thủ tục thành lập công ty xây dựng và khách sạn tại quận 1 hồ chí minh, vui lòng cho tôi xin báo giá (công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam )

 16. Visitor
  Trần Nguyên Vũ
  24/05/2017

  Các bạn ơi cho mình hỏi chút với, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hàng năm có mấy loại báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan thuế. Có người nói với mình như sau: 1. Báo cáo công ty phải nộp lên cơ quan thuế mà chưa kiểm toán (báo cáo này hạn nộp là 31/3 hàng năm) 2. Báo cáo TC của công ty đã kiểm toán. Người khác thì nói là: Chỉ cần nộp một lần báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ quan Thuế và hạn nộp là 31/3 hàng năm. Còn không cần thiết phải nộp báo cáo theo lịch 31/3 mà chưa kiểm toán. Còn có doanh nghiệp nộp trước đi vì họ chưa kịp kiểm toán chứ không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính chưa kiểm toán. Vậy thì ý kiến nào trong hai ý kiến trên là đúng vậy? Các bạn tư vấn giúp mình với. Cảm ơn nhiều nhé.

 17. Visitor
  Trần Thanh Tuấn
  24/05/2017

  Quyền nhập khẩu phần mềm Kính chào Quí Công ty. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, đặt tại Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà nội chuyên sản xuất, kinh doanh các loại rơ-le bảo vệ kỹ thuật số, máy tính trạm dùng cho các trạm điện cao áp, bán cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi dự kiến nhập khẩu các phần mềm chuyên dùng cho relay và máy tính trạm- ghi trên các vật chứa trung gian như đĩa CD, USB... sau đó bán cho công ty Việt nam khác có đăng ký kinh doanh tại thị trường Việt nam. Chúng tôi xin hỏi: Chúng tôi có được chấp nhận xin bổ sung giấy phép kinh doanh cho quyền nhập khẩu và được thực hiện quyền nhập khẩu đối với các sản phẩm phần mềm được ghi trên các phương tiện trung gian như CD, USB...Trong trường hợp các sản phẩm này có mã HS không nằm trong danh mục thuộc PL số 02 ban hành kèm theo TT số 34/2013/TT-BTC ngày 24-12-2013 của BCT hay không? Cụ thể, mặt hàng chúng tôi dự kiến nhập khẩu và kinh doanh có mã HS là: 8523.49.19; 8523.51.29 Chúng tôi xin chân thành cám ơn và chờ hướng dẫn từ Quí Bộ sớm nhất. Thay Mặt công ty. Trần Anh Tuấn (Trưởng BP XNK) Trần Anh Tuấn (trananhtuan7302@gmail.com) - Khu Cn Thăng Long, Đông Anh

 18. Visitor
  Bùi Thanh Hương
  24/05/2017

  Mua cổ phần tại DN Việt Nam Kính gửi Bộ Công ty, xin cho tôi hỏi 1 vấn đề như sau: Doanh nghiệp Đài Loan muốn mua cổ phần tại 1 công ty cổ phần VN hoạt động trong các ngành nghề sau: bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ, sửa chữa, máy móc thiết bị, bán buôn máy móc thiết bị, nông lâm sản; bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí; bán lẻ nhiên liệu trong các cửa hàng chuyên doanh; hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy, đường sắt, đường bộ, cho thuê xe, máy móc, thiết bị... Vậy doanh nghiệp Đài Loan và Công ty cổ phần có phải đáp ứng điều kiện gì ko và thủ tục thực hiện như thế nào

 19. Visitor
  Nguyễn Hữu Trường
  24/05/2017

  Hỏi về quyền thương mại các sản phẩm sản xuất trong nước Chúng tôi là: CÔNG TY TNHH THREE BOND VIỆT NAM. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411022000693 do Ủy ban Nhân dân TPHCM cấp ngày 03 tháng 10 năm 2012. Địa chỉ: 196/16 Cộng hòa, phường 12, quận Tân bình, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh (ghi trong giấy chứng nhận đầu tư): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3208, 3209, 3213, 3214, 3403, 3405, 3506, 3802, 3810, 3908, 3919, 4016, 5906, 6813, 7318, 8413, 8419, 8424, 8481, 8484, 8539 theo quy định của pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp không được kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật). Phạm vi và giới hạn của việc thực hiện quyền xuất khẩu không bao gồm việc xuất khẩu các sản phẩm do Công ty nhập khẩu vào Việt Nam. Căn cứ vào thông tư số: 08/2013/TT-BCT, ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nay, chúng tôi kính đề nghị Sở Công Thương TPHCM giải đáp một số thắc mắc sau: Với chứng năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh như trình bày trên đây thì chúng tôi có được quyền: 1/Mua hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài hay không? (Quy định tại điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT). 2/Phân phối hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam tại thị trường trong nước hay không? (Quy định tại điều 5 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT). Ghi chú: Chúng tôi dự kiến thực hiện hai quyền trên đối với các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam có thành phần và công dụng tương tự với các mặt hàng chúng tôi đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối. Kính mong được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!

 20. Visitor
  Ha anh
  24/05/2017

  Kính gửi : CÔNG TY LUẬT HỒNG ĐỨC Em xin hỏi 1việc như sau rất mong nhận được trả lời của Quý Công ty. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đầu tư có ghi ngành nghề hoạt động là : Được thực hiện quyền xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc diện cấm của pháp luật Việt Nam quy định. Được thực hiền quyền phân phối hàng hóa ( không bao gồm việc thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ ) theo giấy phép kinh doanh. Vậy đối với nội dung ngành nghề theo GCNĐT này, doanh nghiệp khi thực hiện quyền xuất nhập khầu, quyền phân phối hàng hóa thì các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có bị hạn chế theo mã HS không đăng ký trên giấy phép kinh doanh không? Mã HS này được áp dụng cho việc phân phối hàng hóa trong nước hay cả khi XNK cũng phải tuân theo mã HS đã đâng ký này. Rất mong nhận được sự giải đáp chi tiết từ Bộ Công Thương. Em xin cảm ơn.

 21. Visitor
  Trần Minh Long
  25/05/2017

  Tôi muốn bổ sung mã HS Code cho Công ty có vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam năm 2016 ngành nghề xuất nhập khẩu, cảm ơn LHD Firm

 22. Visitor
  Trần Thanh Hiền
  28/05/2017

  Xin báo giá bổ sung ngành nghề xây Dựng 100 vốn nước ngoài của Hàn Quốc, vui lòng báo giá !!!

 23. Visitor
  NGÔ ĐÌNH VŨ
  30/05/2017

  Tôi muốn bổ sung thêm 5 mã HS và lập cơ sở bán lẻ số 2 tại Hà Nội, vui lòng báo giá giúp tôi ? Công ty 100 Vốn nước ngoài của Nhật Bản tại Việt Nam. Trân trọng

 24. Visitor
  ArisTan
  02/06/2017

  Tôi là một Việt Kiều Pháp muốn về Việt Nam thành lập Chuỗi nhà hàng cafe giống Highlands vui lòng báo giá giúp tôi ? Điều kiện và Vốn Email: aristasiamallick@gmail.com Thanks LHD Firm

 25. Visitor
  Richard
  02/06/2017

  Tôi tên Richard giáo viên nước ngoài tại Đà Nẵng, muốn làm 1 trung tâm dạy tiếng Anh cho Kids, Vui lòng email The Quo richard.i.shafi@gmail.com

 26. Visitor
  Jack Ton
  06/06/2017

  Xin chào LHD Law Firm, Chúng tôi là một nhóm các nhà đầu tư Việt Kiều (Từ Úc) muốn về Sài Gòn đầu tư mở một Chuỗi các trường đào tạo Tiếng Anh theo Chuẩn Cambrige, Xin vui lòng báo giá giúp Chúng tôi qua mail: jacksone684@gmail.com

 27. Visitor
  Bill Tran
  09/06/2017

  Cần báo giá mã HS Code 10 mã nhập khẩu liên quan đến Nông Sản công ty 100 vốn nước ngoài, vui lòng báo giá cho chúng tôi ?

 28. Visitor
  Alan Vu
  12/06/2017

  Chào LHD Firm, xin vui lòng cho xin báo giá bổ sung mã hs code (100 vốn nước ngoài) trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe ô tô tại Việt Nam giống Huyndai ? Cảm ơn

 29. Visitor
  Nguyễn Thị Liên
  22/06/2017

  Kính gửi: Công ty Luật LHD. Công ty tôi là công ty cổ phần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2007. Do một cổ đông trong công ty chưa góp đủ vốn và muốn từ bỏ quyền góp vốn của mình tại công ty. Vậy công ty tôi làm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định cho phép cổ đông từ bỏ quyền góp vốn của được không?Nếu không được thì công ty tôi phải làm thủ tục như thế nào để chuyển phần vốn góp đó cho cổ đông khác hoặc chuyển nhượng cho cổ đông mới của công ty.Tôi xin chân thành cám ơn

 30. Visitor
  Vũ Thị Hương Sen
  22/06/2017

  Cty em là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập năm 1997 tại KCN Bình Chiểu, Thủ Đức TPHCM với ngành kinh doanh đã đăng ký là sản xuất và kinh doanh sơn các loại. Nay do nhu cầu chúng tôi muốn cho thuê lại nhà xưởng kho hàng của cty cho đối tác. Xin hỏi công ty tôi có phải đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh là cho thuê nhà xưởng, kho bãi nữa không ạ? Xin cảm ơn

 31. Visitor
  phạm đình quang
  22/06/2017

  có người nước ngoài góp vốn, vào để thành lập công ty để kinh doanh mua bán hàng hóa,và đồ dùng gia đình( theo cam kết WTO) hồ sơ cần những gì, và cách làm ,vui long hứơng dẫn cách ghi hồ sơ cụ thể giúp tôi. Xin Cám ơn

 32. Visitor
  Trần Thanh Tiến
  07/07/2017

  Cho hỏi loại hình công ty TNHH và Công ty Cổ phần khác nhau chỗ nào, vui long báo giá hai loại hình thành lập ?

 33. Visitor
  Nguyễn Văn Chung
  07/07/2017

  Công ty A (100% vốn nước ngoài) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với ngành nghề đăng ký kinh doanh là “sản xuất đồ chơi, trò chơi” có được phép làm gia công sản phẩm về đồ chơi, trò chơi cho nước ngoài và trong nước không?

 34. Visitor
  Hoàng Tuấn Nam
  07/07/2017

  Đối với địa điểm kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người đứng đầu địa điểm kinh doanh đó có phải có chứng chỉ hành nghề không?

 35. Visitor
  Trần bảo hưng
  07/07/2017

  Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành nghề “cắt tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá trong xây dựng và sản xuất đồ gia dụng bằng đá” có được không?

 36. Visitor
  Đoàn Hữu Tài
  19/07/2017

  Tôi muốn xin giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam ? Xin báo phí và dịch vụ

 37. Visitor
  Cao Văn Mỹ
  19/07/2017

  Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành nghề “xây dựng dân dụng và công nghiệp” có được không?

 38. Visitor
  Trần Văn Hiếu
  21/07/2017

  Công ty vốn 100% hàn quốc đầu tư vào lĩnh vực phân phối thiết bị máy lạnh tại Hà Nội, xin vui lòng báo giá ? thời gian, chi phí Cảm ơn LHD Firm

 39. Visitor
  aristasiamallick
  01/08/2017

  Chúng tôi đến từ Singapore một công ty chuyên tư vấn và làm dịch vụ logistics muốn mở công ty tại Viêt Nam, HCM vui lòng báo giá cho Chúng tôi ? Trân trọng

 40. Visitor
  Vũ Thành An
  16/08/2017

  Quỹ Đầu Tư Hàn Quốc muôn mua lại 50% cổ phần công ty Việt Nam vui lòng báo giá sớm cho Chúng tôi ?

 41. Visitor
  Trần Minh Tiến
  07/09/2017

  Bổ sung mã HS Code trong công ty tại Hà Nam vui lòng báo giá giúp chúng tôi ? Trân trọng

 42. Visitor
  Vũ Công Tuyền
  11/09/2017

  Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hà Nội ? Chủ đầu tư cá nhân hàn quốc

 43. Visitor
  Trần Văn Quang
  11/09/2017

  Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hà Nội ? Chủ đầu tư cá nhân Nhật Bản ?

 44. Visitor
  Văn Cao Vũ
  11/09/2017

  Báo giá giúp mình dịch vụ thành lập công ty phân phối 100 vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh ? Chủ đầu tư công ty từ Mỹ

 45. Visitor
  Tôn Hồng Sơn
  14/09/2017

  Công ty Hàn Quốc làm công ty Phân Phối và Sửa chữa điện tử tại Hồ Chí Minh, Vui lòng báo giá giúp ?

 46. Visitor
  Hồng Lê
  20/09/2017

  Có một Công ty FDI được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp GPĐT hình thành tổ chức kinh tế và thực hiện Dự án trong Khu Công nghiệp (KCN), nay Công ty này muốn chấm dứt hoạt động của Dự án trong KCN nhưng giữ nguyên tư cách của tổ chức kinh tế để đăng kí thực hiện một Dự án khác ngoài khu công nghiệp. Làm thế nào để giải quyết nghiệp vụ này theo đúng quy định pháp luật hiện hành ?

 47. Visitor
  Ngo Nguyen Khoi
  20/09/2017

  Xin quy co quan cho toi xin hoi: Hinh thuc hop danh va lien doanh khac nhau nhu the nao? Co van ban nao quy dinh ve lien doanh moi nhat (von FDI) khong? Co tai lieu nao tham khao ve loai hinh nay khong? Xin chan thanh cam on!

 48. Visitor
  Nguỹên Anh Tâm
  20/09/2017

  Đối với doanh nghiệp FDI khi thay đổi Tổng giams đốc thì cần phải thực hiện những thủ tục như thế nào?

 49. Visitor
  Nguyễn Thanh Tòng
  20/09/2017

  Trường hợp là doanh nghiệp FDI có trụ sở chính đặt tại địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, nay muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập thêm chi nhánh (cơ sở SXKD) tại một địa phương khác. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi về miễn thế nhập khẩu MMTB để xây dựng cơ sở kinh doanh mới này hay không? trường hợp này có được xem là mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi MMTB mới như được quy định tại Nghị định 24 của Chính phủ về thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không? và cần phải thực hiện những thủ tục hành chính như thế nào? Rất mong nhận được sự phúc đáp của Quý cơ quan!

 50. Visitor
  Nguyen Thi Hong Tu
  20/09/2017

  Kinh thua quý Công ty Luật Hồng Đức! Don vi toi cong tac hoat dong trong linh vuc dau tu tai chinh. Toi dang tim kiem thong tin ve danh muc cac du an FDI do Dai Loan dau tu vao Viet Nam (ten du an, ten doanh nghiep FDI, giay phep dau tu, von dau tu,... ) tu thang 1 nam 2004 den nay. Xin Quy Co quan vui long cho toi duoc biet toi co the tim kiem thong tin nay tu nguon nao (trang web, Co quan, tai lieu, ....) ? Toi rat mong nhan duoc su hoi dap cua quy So, Toi xin chan thanh cam on!

 51. Visitor
  Nguyễn Quân
  25/09/2017

  Xin chào công ty luật Hồng Đức Công ty tôi được thành lập 100% vốn nước ngoài từ năm 2015, nay công ty tôi muốn thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh. Vậy theo quy định, công ty tôi có phải làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư không? Và lệ phí thay đổi này là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn!

 52. Visitor
  Trương Quốc Thắng
  25/09/2017

  Kính gửi Công ty Luật Hồng Đức ,Theo quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 46 Luật Nghị định 118 thì các trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư vẫn muốn và có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có thể nộp hồ sơ tương tự như quy định ttại điều 37 và khoản 4 Điều 36 Luật đầu tư được không?Xin cảm ơn!

 53. Visitor
  Lê Bích Ngọc
  25/09/2017

  Cho tôi hỏi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép kinh doanh thì cần những thủ tục gì?

 54. Visitor
  nguyễn hồng thái
  01/11/2017

  Cty nước ngoài muốn thành lập công ty con tại Việt nam, do người việt đại diện trước pha pluat và làm giám đốc,chuyên về thương mại. Giá là bao nhiêu ?

 55. Visitor
  Cao Ngọc Vũ Linh
  11/01/2018

  Cty nước ngoài 100% vốn Hàn Quốc muốn thành lập công ty con tại Việt nam, Do người nước ngoài làm Giám Đốc, Xin báo giá ? Trân trọng

 56. Visitor
  PINK H
  08/02/2018

  Cho hỏi vốn 50.000 usd có thể làm công ty xuất nhập khẩu được không ? email: pinkh@gmail.com

 57. Visitor
  Trần Ngọc Vũ
  13/02/2018

  Một Bác người Nhật đầu tư 100 vốn nước ngoài vào Hà Nội làm ngành thương mại điện tử, xin vui lòng báo giá ?

 58. Visitor
  Mr Hải
  22/02/2018

  Cần báo giá dịch vụ mở công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội. Mobile: 0988.737.838

 59. Visitor
  Hằng Lee
  03/04/2018

  Công ty của tôi thành lập năm 2009 có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy chứng nhận đầu tư. Xin hỏi Qúy công ty tôi có đủ điều kiện để kinh doanh ngành nghề này không? và thủ tục để bổ sung ngành nghề này vào giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? có cần làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư hay gì không?Xin cảm ơn.

 60. Visitor
  ĐỖ HÀ MINH NGUYỆT
  03/04/2018

  Xin chào, hiện tại công ty e vốn đầu tư 100% người VN, (nghành nghề nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm) công ty e muốn chuyển đổi 100% vốn đầu tư nước ngoài, e không biết có chuyển đổi được không và cần những hồ sơ, điều kiện gì để tiến hành, e cám ơn.

 61. Visitor
  Lưu Yến Nhi
  03/04/2018

  công ty em đinh thành lập mới công ty tnhh 2 thành viên với tỷ lệ: người Việt Nam: 50% vốn, người nước ngoài 50% vốn. Với các ngành như sau: tư vấn môi giới bất động sản và bán buôn mỹ phẩm. Thủ tục như thế nào nhờ Quý công ty Luật Hồng Đức hướng dẫn giúp ?

 62. Visitor
  Trần Vĩnh Bảo
  20/04/2018

  Chào quý Công ty LHD Law Firm xin cho em hỏi người Mỹ thì có được làm công ty 100% vốn nước ngoài ngành Xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam không ? nếu được xin vui lòng báo giá ? Trân trọng

 63. Visitor
  Annie
  12/06/2018

  Bạn mình muốn thành lập cty tại VN, hiện tại bạn mình đang ở Nhật Bản. Xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục giúp mình ?

 64. Visitor
  Lee Vu
  18/06/2018

  Cty em là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập năm 2005 tại KCN Vĩnh Lộc, TPHCM với ngành kinh doanh đã đăng ký là sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Nay do nhu cầu chúng tôi muốn cho thuê lại nhà xưởng kho hàng của cty cho đối tác. Xin hỏi công ty tôi có phải đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh là cho thuê nhà xưởng, kho bãi nữa không ạ ? Xin cảm ơn

 65. Visitor
  Vũ Ngọc Oanh
  27/06/2018

  Công ty đặt tại Síp muốn đầu tư và lập công ty tại VN ngành nghề # xuất nhập khẩu # năng lượng # phân phối # xây dựng công nghệ cao Chúng tôi xin báo giá tại VN ? HCM

 66. Visitor
  Thanh Hòa
  12/07/2018

  Hi, Tôi đang dự định thành lập một công ty ở HCM cùng với bạn là người nước ngoài. Mục đích chính là: - Thành lập được công ty - Người bạn nước ngoài được làm việc ở Việtnam lâu dài Tôi đang cân nhắc 2 lựa chọn: - Thành lập công ty liên doanh nước ngoài. Và tôi và người bạn của tôi là 2 thành viên chính - Thành lập công ty Việtnam, và làm hợp đồng thuê người bạn của tôi và xin work permit cho người này Xin hỏi công ty luật LHD firm có làm được dịch vụ trên ko? Và chi phí, thời gian cho 2 lựa chọn trên là như thế nào?

 67. Visitor
  Thanh Ngân
  12/07/2018

  Dear anh/chị, Em là Ngân, đến từ công ty IT của Singapore. Hiện em đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vốn 100% nước ngoài. Anh/chị gửi em bảng báo giá các gói dịch vụ bên mình với. Em cảm ơn anh/chị. Em mong nhận được phản hồi từ công ty sớm.

 68. Visitor
  Vũ Trà Mỹ
  15/07/2018

  Dear lluathongduc.com Tôi muốn xin giấy phép thành lập Công ty tại Việt Nam cho người bạn người Nhật ? Hoạt động bán lẻ ! Xin vui lòng báo giá giúp nhé !

 69. Visitor
  Trần hoa vinh
  19/07/2018

  Xin báo giá dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài cho nhà đầu tư Hàn Quốc giúp chúng tôi ? Trân trọng

 70. Visitor
  Ngọc Vinh
  01/10/2018

  Chào Lhd Firm Chúng tôi muốn xin báo giá thành lập công ty vốn nước ngoài tại HCM với ngành nghề sản xuất cà phê, xin báo giá giúp chúng tôi

 71. Visitor
  Ms Nga
  19/11/2018

  Xin báo giá dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

 72. Visitor
  Công Đặng
  19/03/2019

  Chào luật Hồng Đức, Mình đang có dự định cùng bạn nước ngoài thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam. Mình đang ở Hàn Quốc, bạn có thể báo giá cho mình, và các hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty ở việt nam nhé? Cám ơn bạn,

 73. Visitor
  Netpower
  22/03/2019

  Như đã trao đổi qua chatbox sáng nay, công ty Netpower muốn gia hạn giấy phép đầu tư, va bổ xung thêm một ngành nghề kinh doanh "6820 - Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Thuê bất động sản để cho thuê lại". Mục đích của đăng ký thêm ngành 6820 là để cho thuê lại một phần diện tích của văn phòng làm việc hiện tại của công ty. Giấy phép đầu tư của công ty Netpower được đính kèm theo email. Vi vui lòng báo giá trọn gói vas thời gian thực hiện của hai phần trên! P/s: Vi giúp kiểm tra pháp lý ngành nghề 6820 có phù hợp với mục đích cho thuê lại một phần diện tích văn phòng hiện tại ko!

 74. Visitor
  Xuân
  11/04/2019

  Nhờ anh chị tư vấn giùm Công ty Nhật Bản muốn đầu tư và thành lập pháp nhân mới tại VN (có thể 100% vốn nước ngoài hoặc vốn góp) Lĩnh cực hoạt động: Sửa chữa, tái sử dụng thiết bị IT, điện tử và cung cấp các dịch vụ liên quan Hoạt động: Thu mua máy tính cũ, hỏng, bản mạch điện tử thải hỏng => sửa chữa, tân trang, cài đặt => bán Muốn đặt VP tại HN. Vậy nhờ bên mình tư vấn thủ tục các bước tiền hành, chi phí và tgian cụ thể ntn ạ. Tks!

 75. Visitor
  nga
  22/07/2019

  bạn mình có công ty ở trung quốc, hỏi mình muốn thành lập văn phòng đại diện ở việt nam thì làm thế nào ạ? bên bạn cóc dịch vụ nào giúp đỡ được không

 76. Visitor
  Cao Minh Long
  07/08/2019

  Chào LHD Law Firm, cho tôi hỏi công ty có vốn đầu tư thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại Việt Nam thì thủ tục như thế nào? vì tôi đang muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) tại Việt Nam về xuất nhập khẩu trái cây sạch, vui lòng check mail và báo giá cho tôi. Xin cảm ơn.

 77. Visitor
  Celestina Truong
  07/08/2019

  Tôi là việt kiều Pháp, hiện tại tôi đang muốn mở một công ty xuất nhập khẩu gỗ với với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tôi muốn được biết về thủ tục đặt trụ sở chính cũng như giá thuế TNDN, TNCN và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, năm. Xin cảm ơn và mong có được phản hồi sớm nhất từ phía công ty

 78. Visitor
  Trần Đạt
  07/08/2019

  Xin chao cong ty Luat Hong Duc, toi dang co du dinh thanh lap mot cong ty ve linh vuc xuat khau nong san voi von dau tu nuoc ngoai nhung hien tai toi dang co mot so thac mac ve thu tuc thay doi giay phep dau tu theo luat moi dong thoi thay doi nhung thong tin khac tren giay dau tu (nhu la dia chi, thoi gian thuc hien du an,...). Xin vui long tu van cho toi them va cam on cong ty

 79. Visitor
  Tôn Thất Trung
  07/08/2019

  Tôi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại, tôi muốn hỏi về thời gian được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thuê nhân sự như thế nào cho hợp lý và uy tín. Mong có được phản hồi sớm nhất từ công ty. Trân trọng.

 80. Visitor
  Lucy Phuong
  07/08/2019

  Tôi là hiệu trưởng của một trường tiểu học bên Singapore, hiện tại tôi đang muốn về Việt Nam và mở một trung tâm dạy Tiếng Anh với vốn đầu tư ở nước ngoài, cho tôi hỏi về các thủ tục cấp phép hoạt động cũng như việc đặt trụ sở chính như thế nào. Xin vui lòng báo giá

 81. Visitor
  Konoha Tadashi
  07/08/2019

  Chung toi den tu Nhat, cong ty chung toi hoat dong ve linh vuc san xuat do choi cho tre em va muon mo cong ty con tai Viet Nam (voi 100% von dau tu Nhat Ban). Xin cho chung toi biet nhung thu tuc can thiet ve giay phep kinh doanh, gia thue,... Xin cam on

 82. Visitor
  Trần Minh Bảo Long
  07/08/2019

  Xin chào LHD Law Firm, công ty nước ngoài 100% vốn đầu tư Đức do anh tôi làm giám đốc hiện đang muốn thành lập một trụ sở tại Việt Nam. Xin vui lòng báo giá. Trân trọng cảm ơn

 83. Visitor
  Luong The Binh
  08/08/2019

  Cong ty co phan tap doan giao duc quoc te Edufit dang muon mo them mot trung tam nho de boi duong tieng anh cho tre em voi 100% von dau tu nuoc ngoai. Xin LHD Law Firm bao gia

 84. Visitor
  Ngô Giang
  08/08/2019

  Xin chào Luật Hồng Đức, tôi thuộc tập đoàn địa ốc Panunu với vốn đầu tư nước ngoài được thành lập cách đây 3 tháng, hiện tại công ty tôi đang muốn được tư vấn về việc tuyển dụng nhân sự uy tín và hợp lý. Xin phản hồi với chúng tôi qua email và trân trọng cảm ơn

 85. Visitor
  Johnny Lam
  08/08/2019

  Chúng tôi đến từ Malaysia thuộc công ty TNHH Natasha và chúng tôi đang muốn mở một công ty con ở Việt Nam với 100% vốn đầu tư. Tôi muốn biết về một số thủ tục về quyền hoạt động. Xin báo giá và trân trọng

 86. Visitor
  Tấn Hoàng
  08/08/2019

  XIN CHÀO LHD LAW FIRM, TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN Ở PHÁP ĐANG MUỐN THÀNH LẬP MỘT CHUỖI NHÀ HÀNG PHÁP VỚI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. XIN BÁO GIÁ CHO TÔI VÀ XIN CẢM ƠN CÔNG TY

 87. Visitor
  Vũ Bình
  10/08/2019

  Xin chào Luật Hồng Đức, bạn tôi là việt kiều từ Pháp và hiện đang muốn đầu tư một chuỗi nhà hàng với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Xin vui lòng báo giá cho chúng tôi, xin cảm ơn

 88. Visitor
  Nguyễn Trường Thanh Thảo
  12/08/2019

  Cho mình hỏi, để đăng ký thành lập công ty về lĩnh vực nhà hàng thì cần phải có những điều kiện gì? Mình có quen một người bạn là chủ một số nhà hàng tại Hàn Quốc, nay muốn mở rộng thị trường, mở thêm tại Việt Nam, doanh nghiệp này sẽ là công tt con của Hàn Quốc, mình là người đứng tên và được tài trợ 100% vốn nước ngoài. Trường hợp mình đăng ký gói dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam ở LHD mình sẽ được hỗ trợ thế nào? Trong thời gian bao lâu? Vì giá của gói dịch vụ là bao nhiêu?

 89. Visitor
  Ngộ Minh
  12/08/2019

  Tôi cần báo giá mã HS Code cho việc thành lập một công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhập khẩu và kỹ thuật nông nghiệp từ Thái Lan, Ngoài ra, tôi chưa nghĩ ra được cái tên phù hợp cho công ty mình, vui lòng báo giá gói dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài và hỗ trợ đặt tên theo chuẩn pháp luật cho chúng tôi ? Xin cảm ơn

 90. Visitor
  Xuân Trường
  12/08/2019

  Em muốn được tư vấn gói dịch vụ thành lập công ty có 100% vốn đầu tư của Úc (chi tiết cụ thể trong email) Nhờ anh chị luật sư liên hệ tư vấn giúp cho em qua số điện thoại: 0337788xxx (Xuân Trường)

 91. Visitor
  Trần Khải Quang
  12/08/2019

  Hi, tôi là sinh viên du học tại Singapore và đã nhập cư tại nước này, nay tôi muốn đầu tư thành lập một doanh nghiệp cho thuê phòng trọ và căn hộ dịch vụ theo phong cách Singapore thì có phải nằm trong trường hợp công ty có vốn 100% nước ngoài tại Việt Nam không? Tư vấn thêm cho tôi về trường hợp này nhé! Thank you so much!

 92. Visitor
  Văn
  12/08/2019

  Chào Ad, Ad tư vấn cho mình với nhé! Mình nghe nói trường hợp thành lập một công ty có vốn nước ngoài tại VN, sau khi thành lập xong là phải khai báo thuế, có phải là chỉ cần nộp một lần báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ quan Thuế và hạn nộp là 31/3 hàng năm hay không hay như thế nào? Ad tư vấn thêm cho mình giá gói thành lập công ty vốn 100% nước ngoài tại Tp.Hồ Chí Minh và dịch vụ kế toán thuế (nếu có) giúp mình luôn nhé!

 93. Visitor
  nguyen ngoc lam chau
  12/08/2019

  tu van va bao gia cho minh tron goi truoc va sau khi thanh lap doanh nghiep von nuoc ngoai tai viet nam. 0988220xxx nguyen ngoc lam chau

 94. Visitor
  Lê Minh Thông
  12/08/2019

  Luật sư cho tôi hỏi, nếu đối tác là người Hồng Kông muốn mua lại cổ phần của 1 công ty may mặc tại Việt Nam thì như thế nào? cần phải làm những thủ tục gì thưa luật sư? Luật sư tư vấn cho tôi rõ hơn về tình huống này được không luật sư?

 95. Visitor
  Ha Jido
  12/08/2019

  Tôi muốn thành lập một công ty bán lẻ văn phòng phẩm nhập từ Nhật Bản (Pelten và một số hãng nổi tiếng khác), vốn là 100% Nhật Bản và người đứng tên công ty sẽ là người Nhật Bản. Như vậy tôi phải làm gì? Luật Hồng Đức có gói nào hỗ trợ thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam với thời gian ngắn nhất nhanh nhất không?

 96. Visitor
  Đỗ Duy Tân
  12/08/2019

  Nếu người nước ngoài (quốc tịch Mỹ) góp vốn vào để thành lập công ty để kinh doanh đồ nội thất gia đình thì hồ sơ cần những gì, và cách làm ,vui long hứơng cho tôi cách đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Xin Cám ơn

 97. Visitor
  Duc tuan
  12/08/2019

  Xin chao luat hong duc, luat hong duc cho minh hoi hinh thuc hop danh va lien doanh khac nhau nhu the nao? Co van ban nao quy dinh ve lien doanh moi nhat (von FDI) khong? Co tai lieu nao tham khao ve loai hinh nay khong? Xin chan thanh cam on!

 98. Visitor
  Jason
  13/08/2019

  Xin chào, tôi muốn hỏi là thủ tục để một người nước ngoài đăng ký kinh doanh tại Việt Nam bao gồm những gì? Tôi là người Việt nhưng mang quốc tịch Thụy Sĩ, muốn mở một doanh nghiệp về thương mại điện tử tại Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh nhưng chưa rõ những điều kiện mà tôi cần phải có là gì?

 99. Visitor
  Long Nguyen
  13/08/2019

  Ad vui lòng giúp mình giải đáp câu hỏi này: Mình và một người quen sẽ thành lập công ty TNHH 1 Thành viên ở tại Việt Nam, do chủ sở hữu người Việt đứng tên nhưng mọi vấn đề kinh doanh cũng như vốn là do người Hàn quản lý. Người Việt chỉ là người đứng tên cho mọi thủ tục đơn giản thì có được hay không? Chi phí gọi dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu nếu như mình đăng ký theo hình thức TNHH. Cảm ơn Ad

 100. Visitor
  Tuấn Ngọc
  13/08/2019

  Xin chào Luật sư Công ty Luật Hồng Đức, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Tôi là người Hàn Quốc (sinh ra ở Việt Nam).Gần đây tôi có về nước và khảo sát thị trường, sắp tới tôi muốn thành lập công ty hợp danh về sản xuất các sản phẩm từ nhâm sâm Hàn Quốc như: bánh kẹo, thuốc bổ, mỹ phẩm.... Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

 101. Visitor
  Linh Nam Tran
  13/08/2019

  Theo tôi được biết, quy định của Luật Đầu tư năm 2014 là người nước ngoài được thành lập công ty tại Việt Nam, nhưng trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì người nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời phải đáp ứng một số điều kiện. Tuy nhiên trong quá trình làm thủ tục đăng ký thì tôi có gặp một số trục trặc về giấy tờ, mong Luật sư xem email và tư vấn giúp cho tôi bổ sung phần còn thiếu. Cảm ơn Luật Hồng Đức

 102. Visitor
  Trần Hiệp
  13/08/2019

  Một người nước Đức muốn thành lập công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam thì cần phải có những thủ tục gì? Vốn điều lệ yêu cầu ít nhất là bao nhiêu? Chi phí để thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài có nhiều không và khoảng thời gian hoàn tất thủ tục và bắt đầu hoạt động trong bao lâu? Many thanks

 103. Visitor
  Phạm Anh Phi
  13/08/2019

  Hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những gì ạ? Em có ý định thành lập một công ty về lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và đả kêu gọi, huy động được nguồn vốn từ một công ty nước Anh. Vui lòng cho em bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ đăng ký doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở Hà Nội Việt Nam

 104. Visitor
  Trần Văn Thưởng
  13/08/2019

  Một đối tác của tôi là người Úc muốn đầu tư tại Việt Nam, tôi muốn đặt lịch hẹn với luật sư cho người bạn đó, người bạn đó muốn được trực tiếp liên hệ và trao đổi với một Luật sư chuyên nghiệp về mảng thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. xin sắp xếp sớm cho tôi

 105. Visitor
  Vịnh
  13/08/2019

  Chào Luật Hồng Đức, tôi vừa thành lập công ty TNHH có vốn 70% nước ngoài tại Hồ Chí Minh, Sau khi mở công ty FDI tại Việt Nam, tôi chưa thể mua chữ ký số để đăng ký nộp thuế trực tuyến cho công ty. Xin Luật sư vui lòng tư vấn giúp cho tôi trường hợp này để công ty đi vào hoạt động thuận lợi hơn.

 106. Visitor
  Trương Nguyễn Thanh Minh
  23/08/2019

  Xin chào, mình và người bạn có ý định thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, mình cần được Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty, Phương thức hoạt động và điều hành công ty và tư vấn thêm về Tỷ lệ và phương thức góp vốn khi thành lập công ty 100 nước ngoài. Ngoài ra đính kèm giúp mình bảng báo giá các hạng mục trên vào bảng giá trọn gói nhé

 107. Visitor
  Trương Nguyễn Thanh Minh
  24/08/2019

  Xin chào, mình và người bạn có ý định thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, mình cần được Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty, Phương thức hoạt động và điều hành công ty và tư vấn thêm về Tỷ lệ và phương thức góp vốn khi thành lập công ty 100 nước ngoài. Ngoài ra đính kèm giúp mình bảng báo giá các hạng mục trên vào bảng giá trọn gói nhé

 108. Visitor
  Lưu Quang
  24/08/2019

  Chào Anh/Chị! Em cần được hỗ trợ về các giấy tờ để xin giấy phép kinh doanh có vốn 100% nước ngoài, bán các loại máy may công nghiệp nhập khẩu từ Đài Loan, em là người đại diện pháp lý. Em cần gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp càng chất lượng, càng nhanh càng tốt. Em cảm ơn Anh/ Chị

 109. Visitor
  TQTuấn
  24/08/2019

  Để thành lập một cty vốn nước ngoài tại Việt nam thì cần những thủ tục và giậy tờ gì? Nhà đầu tư của mình là một tổ chức không phải cá nhân. Mình đã có chuẩn bị trước một số giấy tờ khi tra thông tin trên mạng nhưng không biết đã đủ chưa? Nhờ LHD Law Firm kiểm tra email và phản hồi giúp mình. Và cho mình xin kèm thêm bảng giá chi tiết gói dịch vụ thành lập cty vốn nuo1c ngoài tại VN nữa. Many thanks

 110. Visitor
  Ng Ngọc
  24/08/2019

  Chào quý luật sư, em có một vài thắc mắc muốn hỏi luật sư, mong luật sư sẽ giải đáp giúp em: Để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thời gian nhanh nhất để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, khắc dấu, xin cấp mẫu dấu và xin cấp Mã số thuế là bao lâu? Và dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Hồng Đức có thể hỗ trợ em nhanh nhất là trong bao nhiêu ngày? Em có thể tiết kiệm được thời gian nhiều không so với tự lo thủ tục vậy luật sư. Em xin cảm ơn

 111. Visitor
  Lucy Phuong
  24/08/2019

  Rat chuyen nghiep va uy tin, rat cam on luat su cua luat Hong Duc da giup toi thanh lap cong ty mot cach nhanh chong ma khong gap phai kho khan gi.

 112. Visitor
  Hải Nguyễn - SG
  24/08/2019

  Luật Hồng Đức có hỗ trợ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam không? Tôi đang cùng hợp tác với một người bạn là việt kiều mở rộng thị trường kinh doanh nhưng gặp một số trục trặc về giây tờ, tư vấn giúp tôi nếu bạn có thể - 0967767xxx

 113. Visitor
  Chính
  24/08/2019

  Điều kiện để thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài là như thế nào vậy ad? Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. tôi cần tham khảo thêm

 114. Visitor
  Trần Ngọc Tâm
  24/08/2019

  Chúng tôi đang muốn thành lập một công ty cho thuê tàu biển kèm người điều khiển ở tại TP. Cà Mau. Nhưng chưa biết đăng ký mã ngành và các thủ tục xin giấy phép như thế nào. Công ty có 100% vốn là từ Moscow.Vậy xin hỏi Luật Hồng Đức có hỗ trợ gói dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại tp. Cà Mau hay không? Chúng tôi muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi thì làm như thế nào?

 115. Visitor
  Su
  24/08/2019

  Các bạn ơi cho mình hỏi chút với, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hàng năm có mấy loại báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan thuế. Nghe nói là chỉ cần nộp một lần báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ quan Thuế và hạn nộp là 31/3 hàng năm đúng không các bạn? Vì mình đang sắp thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Hồ Chí Minh, mong các bạn giúp đỡ mình

 116. Visitor
  Kin Ng
  30/08/2019

  Mình thành lập doanh nghiệp Việt Nam có 55% vốn nước ngoài thì có bị áp dụng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư…) không thưa Luật sư? Giấy tờ và thủ tục để thành lập công ty như thế nào? Giá trọn gói dịch vụ và thơi gian hoàn thành thủ tục đứa vào hoạt động nhanh nhất là bao lâu vậy luật sư?

 117. Visitor
  Phạm Thị Thanh Trúc
  30/08/2019

  Nếu thành lập một doanh nghiệp về lĩnh vực giáo dục thì sẽ cần phải có những điều kiện gì ad, mỉnh và một số người bạn ở Mỹ (quốc tịch Mỹ chuyên ngành Faculty Foreign Language) đang muốn mỡ một trung tâm dạy anh ngữ chuyên ielts, vốn thành lập yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu? Chúng tôi là những người trẻ nê n còn nhiều thủ tục còn chưa rõ để phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Tất cả đều có bằng cấp sư phạm hết. Thanks Ad

 118. Visitor
  Kha11
  30/08/2019

  Trong trường hợp, chúng tôi thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài, nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT thì có cần phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền không Anh Chị Luật Sư. Ngoài ra, một số văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch hết sang tiếng Việt đúng không Anh Chị, vậy có cần phải có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật không?

 119. Visitor
  Ha
  30/08/2019

  mÌNH CẦN Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn; và nhiều vấn đề khác. Luật sư tư vấn giúp mình được không? 0988686xxx

 120. Visitor
  Đinh Tiên Vương
  03/09/2019

  Chúng tôi muốn thành lập một công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kinh doanh bán lẻ dụng cụ, văn phòng phẩm và lấy tên là Pencil. Tuy nhiên sau khi kiểm tra có khá nhiều doanh nghiệp có trùng tên, vì vậy cần nhờ luật sư tư vấn giúp đặt tên công ty sao ch phù hợp và cho tôi biết dịch vụ thanh lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại công ty các bạn sẽ hỗ trợ cho chúng tôi thời gian xong hết các giấy tờ và đưa vào hoạt động là bao lâu? Cảm ơn các bạn

 121. Visitor
  Dũng Sang
  03/09/2019

  Công ty tôi có 80 phần trăm vốn nước ngoài, muốn thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh thì phải làm những thủ tục gì theo quy định, có phải làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư không? Và chi phí thay đổi này là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn LHD!

 122. Visitor
  Bùi Kien John
  03/09/2019

  Tôi là người VN quốc tich Bỉ muốn được tư vấn đầy đủ về dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại VN: - Điều kiện đầu tư, lĩnh vực đầu tư. - Mô hình, cơ cấu tổ chức công ty. - Phương thức hoạt động và điều hành công ty. - Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư. - Góp vốn đầu tư và phân chia lợi nhuận. - Những nội dung khác có liên quan tôi sẽ gửi email cho luật sư sau khi trao đổi

 123. Visitor
  tuần 2209
  03/09/2019

  Làm sao để thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài thành công? Khi thành lập doanh nghiệp 100% vốn quốc ngoại kinh doanh lĩnh vực thương mại có cần lưu ý vấn đề gì không? Dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trọn gói của Luật Hồng Đức nội dung bao gồm những gì và lệ phí cho từng hạng mục cho đến khi hoàn thành là bao nhiêu

 124. Visitor
  Hà Lan
  05/09/2019

  Mình cần thông tin về thành lập công ty chi nhánh của Nhật, kinh doanh các sản phẩm thân thiện môi trường như (ly giấy, ống hút giấy,...) và phân phối cho các đại lý trong cả nước. Sản phẩm nhập về hoàn toàn là từ Nhật Bản và vốn đầu tư là 100 % Nhật Bản luôn. Như vậy mình cần phải chuẩn bị những thủ tục giấy tờ gì? Mình nghe nói thủ tục sẽ dễ dàng hơn nếu người đại diên lã gười Việt Nam đúng không bạn? Mong LHD cho mình câu trả lời sớm

 125. Visitor
  Vương Ngọc Hùng
  05/09/2019

  0984002xxx - cần được luật sư chuyên nghiệp tư vấn và báo giá trọn gói dịch vụ thành lập công ty vốn 100 nước ngoài tai VN về lãnh vực đá quý, có thể gặp mặt trao đổi trực tiếp thì càng tốt. Xin cảm ơn

 126. Visitor
  nguyễn trung tín
  09/09/2019

  cho tôi hỏi: tôi muốn chuyển nhượng cổ phẩn cho thành viên khác trong công ty 100 vốn nước ngoài thì có được hay không? Và bên phía luật hồng đức có hỗ trợ làm giấy tờ, dịch vụ chuyển nhương cổ phần hay không? giá gói chi tiết là bao nhiêu? thời gian nhanh nhất để giải quyết xong mọi vấn đề là bao lâu? xin cảm ơn

 127. Visitor
  H.N.P
  09/09/2019

  Công ty văn phòng phẩm Hạnh Thuận đã thành lập được hơn 5 năm tại Đà Nẵng, nay muốn bổ sung thêm vốn từ nước ngoài (Hongkong), nhập thêm sản phẩm từ Hongkong thì làm thế nào? Dự tính vốn đầu tư thêm sẽ chiếm 50% số cổ phần công ty. Trường hợp này sẽ giải quyết thế nào cho nhanh gọn nhất thưa luật sư? luật sư vui lòng tư vấn cho tôi hình thức nào để thuận lợi nhất và nhanh nhất.

 128. Visitor
  Hùng - Vận tải biển
  09/09/2019

  Xin chào các bạn! Chúng tôi muốn được tư vấn và báo giá gói dịch vụ Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển. Các bạn vui lòng gọi vào số: 0932468xxx, gặp anh Hùng để được trao đổi chi tiết rõ hơn về thông tin của công ty chúng tôi. Cảm ơn các bạn

 129. Visitor
  Bùi Kha
  09/09/2019

  Tôi là đại diện một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc, công ty hiện đang muốn mở thêm công ty con tại Việt Nam thì cần phải có những thủ tục gì? Trường hợp công ty chưa thể tìm được mặt bằng thì công ty Luật Hồng Đức có thể hỗ trợ giúp chúng tôi được không? TƯ vấn thêm giúp chúng tôi lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho công ty con sao cho phù hợp, làm Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thủ tục khắc dấu pháp nhân và đăng tải mẫu dấu của công ty. Cảm ơn rất nhiều

 130. Visitor
  Văn Ngọc
  09/09/2019

  Cần Luật Hồng Đức tư vấn một số yêu cầu sau: 1. Cơ cấu tổ chức, mô hình công ty 2. Phương thức điều hành và hoạt động của công ty 3. Mối quan hệ giữa những chức danh quản lý của công ty 4. Phương thức và tỉ lệ góp vốn 5. Phương án chia lợi nhuận và cách xử lý nghĩa vụ phát sinh 6. Giá trọn gói chi tiết dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam chuẩn theo quy định pháp luật 7. Nôi dung chi tiết từng khoản, hồ sơ,... Và Một số vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài

 131. Visitor
  stephen
  09/09/2019

  Chào admin, tôi có một vài thắc mắc muốn được admin của luật Hồng Đức giúp đỡ: về việc thành lập công ty có vốn 100% Na Uy, kinh doanh các loại thực phẩm dinh dưỡng, chất lượng cao thì cần phải bổ sung những giấy tờ gì? Đăng ký tài khoản ngân hàng khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp như thế nào,...

 132. Visitor
  Lê Thị Hoài
  09/09/2019

  Trường hợp công ty A là công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 49%. Công ty A góp 51% vốn vào công ty B, vậy công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Nếu công ty A góp 49% vốn vào công ty B thì công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? thủ tục để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ra sao? chi phí dự tính khoảng bao nhiêu? Vui lòng giúp mình giải đáp trường hợp này nhé! Xin cảm ơn

 133. Visitor
  Dúc Tuan
  09/09/2019

  Chào Anh chị Luật sư của Luật Hồng Đức, em muốn xin anh chị giúp em về cách chuẩn bị giấy tờ để đăng ký thành lập công ty may mặc *=(giầy dép, túi xách) tại Hà Nội. Cộng ty có 100% vốn từ Đài Loan, Anh chị vui lòng tư vấn giúp em 0382002xxx

 134. Visitor
  T.Văn Quyết
  10/09/2019

  Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, đang dự định cùng bạn tôi là người Việt Nam cùng đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Dự kiến tôi sẽ góp 55% phần vốn góp. Liệu chúng tôi có cần phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hay không? Nhờ luật sư hướng dẫn giúp tôi làm thủ tục góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Xin cảm ơn

 135. Visitor
  Kha11
  10/09/2019

  Cảm ơn quý công ty luật Hồng Đức đã hỗ trợ tôi hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thủ tục đầy đủ và đặc biệt rất uy tín. Mong luật Hồng Đức sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng hơn.

 136. Visitor
  Trần Bình Sang
  10/09/2019

  Xin hỏi các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là gì? Để thành lập một công ty có vốn nước ngoài sẽ mất bao lâu thời gian? Chi phí là bao nhiêu tiền cho dịch vụ trọn gói từ đầu đến cuối? C.ty có hỗ trợ những dịch vụ sau khi thành lập công ty (quản lý, kế toán dịch vụ, tư vấn hướng phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường,...) không?

 137. Visitor
  Vũ Lê
  13/09/2019

  Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thông qua việc thành lập một trăm phần trăm (100%) vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc thành lập liên doanh giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hoặc đầu tư vào các hình thức hợp đồng: BCC, BO, BTO, và BT Các loại hình doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành chứng khoán để huy động vốn. Công ty Cổ phần Sự khác biệt chính giữa Công ty Cổ phần và Công ty Trách nhiệm hữu hạn là Công ty Cổ phần có thể huy động vốn bằng cách chào bán cổ phiếu hoặc chứng khoán. Ngoài ra, một doanh nghiệp có xu hướng tham gia các sở giao dịch chứng khoán hoặc công ty đại chúng phải là Công ty cổ phần. Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần phức tạp hơn Công ty Trách nhiệm. Quan hệ đối tác Đối tác trách nhiệm vô hạn phải là những cá nhân chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của công ty trong phạm vi tất cả tài sản của họ. Các đối tác trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp cho công ty. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện không được phép trực tiếp thực hiện các hoạt động kiếm lợi nhuận tại Việt Nam (nghĩa là: thực hiện hợp đồng, thanh toán trực tiếp hoặc nhận tiền, bán hoặc mua hàng hóa, hoặc cung cấp dịch vụ) Chi nhánh thương nhân nước ngoài Chi nhánh được phép thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ điều ước quốc tế nào mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đầu tư bằng cách ký hợp đồng Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có nghĩa là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận hoặc sản phẩm mà không tạo ra một pháp nhân. Hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) là hình thức đầu tư được ký bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng và vận hành thương mại một cơ sở hạ tầng trong một thời gian cố định; và, khi hết thời hạn, nhà đầu tư, không được bồi thường, chuyển cơ sở đó cho Nhà nước Việt Nam. Hợp đồng xây dựng - chuyển nhượng - vận hành (BTO) là hình thức đầu tư được ký bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng; và sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư sẽ chuyển cơ sở cho Nhà nước Việt Nam và Chính phủ sẽ cấp cho nhà đầu tư quyền vận hành cơ sở thương mại đó trong một thời gian cố định để thu hồi vốn đầu tư và thu lợi nhuận. Hợp đồng chuyển nhượng xây dựng (BT) là hình thức đầu tư được ký bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng; và sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư sẽ chuyển cơ sở cho Nhà nước Việt Nam và Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác nhằm thu hồi vốn đầu tư và thu lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư. theo một thỏa thuận trong hợp đồng BT. Nhà đầu tư nước ngoài có thể ký hợp đồng BOT, BT và BTO với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Thông thường, các hợp đồng dành cho các dự án trong các lĩnh vực giao thông, sản xuất điện, cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải.

 138. Visitor
  Trần Mỹ Linh
  13/09/2019

  Cho tôi hỏi 10 bước để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài ! Có hơn 28 triệu doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ, chiếm tới 99,7 phần trăm của tất cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ, theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ . Khi bạn xem xét một số lý do phổ biến nhất để bắt đầu kinh doanh, bao gồm có ý tưởng kinh doanh độc đáo , thiết kế sự nghiệp có sự linh hoạt để phát triển cùng bạn, làm việc hướng tới sự độc lập tài chính và đầu tư vào chính mình - không có gì lạ khi các doanh nghiệp nhỏ mọi nơi. Nhưng không phải mọi doanh nghiệp nhỏ đều được định vị để thành công. Trên thực tế, chỉ có khoảng hai phần ba doanh nghiệp có nhân viên sống sót ít nhất hai năm và khoảng một nửa tồn tại trong năm năm. Vì vậy, bạn có thể gặp thử thách thực sự khi bạn quyết định đi sâu, bỏ công việc hàng ngày và trở thành chủ doanh nghiệp. Giai đoạn thường được đặt vào lúc bắt đầu, vì vậy hãy đảm bảo bạn làm theo tất cả các bước cần thiết khi bắt đầu kinh doanh có thể đặt nền tảng cho thành công. Dưới đây là 10 bước bắt buộc để bắt đầu kinh doanh thành công. Thực hiện từng bước một và bạn sẽ tiếp tục sở hữu doanh nghiệp nhỏ thành công. Bước 1: Thực hiện nghiên cứu của bạn Nhiều khả năng bạn đã xác định được một ý tưởng kinh doanh , vì vậy bây giờ đã đến lúc cân bằng nó với một chút thực tế. Ý tưởng của bạn có tiềm năng để thành công? Bạn sẽ cần chạy ý tưởng kinh doanh của mình thông qua quy trình xác nhận trước khi bạn tiến xa hơn. Để một doanh nghiệp nhỏ thành công, nó phải giải quyết một vấn đề, đáp ứng nhu cầu hoặc cung cấp một cái gì đó mà thị trường muốn. Có một số cách bạn có thể xác định nhu cầu này, bao gồm nghiên cứu, các nhóm tập trung và thậm chí cả thử nghiệm và lỗi. Khi bạn khám phá thị trường, một số câu hỏi bạn nên trả lời bao gồm: • Có cần một sản phẩm / dịch vụ dự đoán của bạn? • Ai cần nó? • Có các công ty khác cung cấp các sản phẩm / dịch vụ tương tự bây giờ? • Cuộc thi như thế nào? • Doanh nghiệp của bạn sẽ phù hợp với thị trường như thế nào? Đừng quên tự hỏi mình một số câu hỏi , về việc bắt đầu kinh doanh trước khi bạn lao vào. Bước 2: Lập kế hoạch Bạn cần một kế hoạch để biến ý tưởng kinh doanh của bạn thành hiện thực. Một kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch chi tiết sẽ hướng dẫn doanh nghiệp của bạn từ giai đoạn khởi động thông qua thành lập và cuối cùng là tăng trưởng kinh doanh, và nó là một-phải có cho tất cả các doanh nghiệp mới. Tin tốt là có nhiều loại kế hoạch kinh doanh khác nhau cho các loại hình kinh doanh khác nhau. Nếu bạn có ý định tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ một nhà đầu tư hoặc tổ chức tài chính, một kế hoạch kinh doanh truyền thống là bắt buộc. Loại kế hoạch kinh doanh này thường dài và kỹ lưỡng và có một bộ phần chung mà các nhà đầu tư và ngân hàng tìm kiếm khi họ xác thực ý tưởng của bạn. Nếu bạn không lường trước việc tìm kiếm hỗ trợ tài chính, một kế hoạch kinh doanh một trang đơn giản có thể cho bạn sự rõ ràng về những gì bạn hy vọng sẽ đạt được và cách bạn dự định thực hiện nó. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể tạo ra một kế hoạch kinh doanh hiệu quả ở mặt sau của một chiếc khăn ăn, và cải thiện nó theo thời gian. Một số loại kế hoạch bằng văn bản luôn luôn tốt hơn không có gì. Bước 3: Lập kế hoạch tài chính của bạn Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ không cần nhiều tiền, nhưng nó sẽ liên quan đến một số khoản đầu tư ban đầu cũng như khả năng trang trải chi phí liên tục trước khi bạn có lãi. Kết hợp một bảng tính ước tính chi phí khởi động một lần cho doanh nghiệp của bạn (giấy phép và giấy phép, thiết bị, phí pháp lý, bảo hiểm, thương hiệu, nghiên cứu thị trường, hàng tồn kho, nhãn hiệu, sự kiện khai trương, cho thuê tài sản, v.v.), cũng như những gì bạn dự đoán bạn sẽ cần để duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong ít nhất 12 tháng (tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và quảng cáo, sản xuất, vật tư, chi phí đi lại, lương nhân viên, tiền lương của bạn, v.v.). Những con số kết hợp là đầu tư ban đầu bạn sẽ cần. Bây giờ bạn có một số lượng lớn trong tâm trí, có một số cách bạn có thể tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ của mình , bao gồm: • Tài chính • Cho vay doanh nghiệp nhỏ • Tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ • nhà đầu tư thiên thần • Góp vốn Bạn cũng có thể cố gắng đưa doanh nghiệp của mình khởi đầu bằng cách khởi động , sử dụng ít vốn khi cần thiết để bắt đầu kinh doanh. Bạn có thể thấy rằng sự kết hợp của các đường dẫn được liệt kê ở trên hoạt động tốt nhất. Tuy nhiên, mục tiêu ở đây là làm việc thông qua các tùy chọn và tạo ra một kế hoạch để thiết lập vốn bạn cần để đưa doanh nghiệp của bạn đi lên. Bước 4: Chọn cấu trúc doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể là chủ sở hữu duy nhất, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc công ty. Thực thể kinh doanh bạn chọn sẽ tác động đến nhiều yếu tố từ tên doanh nghiệp của bạn, đến trách nhiệm pháp lý của bạn, đến cách bạn nộp thuế. Bạn có thể chọn một cấu trúc kinh doanh ban đầu, sau đó đánh giá lại và thay đổi cấu trúc của bạn khi doanh nghiệp của bạn phát triển và nhu cầu thay đổi. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của doanh nghiệp của bạn, có thể đáng để đầu tư vào tư vấn từ luật sư hoặc CPA để đảm bảo bạn đang lựa chọn cấu trúc phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Bước 5: Chọn và đăng ký tên doanh nghiệp của bạn Tên doanh nghiệp của bạn đóng một vai trò trong hầu hết mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn, vì vậy bạn muốn nó là một tên tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn suy nghĩ thông qua tất cả các ý nghĩa tiềm năng khi bạn khám phá các tùy chọn của mình và chọn tên doanh nghiệp của bạn . Khi bạn đã chọn tên cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần kiểm tra xem tên đó đã được đăng ký nhãn hiệu hay hiện đang sử dụng. Sau đó, bạn sẽ cần phải đăng ký nó. Một chủ sở hữu duy nhất phải đăng ký tên doanh nghiệp của họ với thư ký của tiểu bang hoặc quận. Các công ty, LLC, hoặc quan hệ đối tác hạn chế thường đăng ký tên doanh nghiệp của họ khi giấy tờ hình thành được nộp. Đừng quên đăng ký tên miền của bạn sau khi bạn đã chọn tên doanh nghiệp của mình. Hãy thử các tùy chọn này nếu tên miền lý tưởng của bạn được thực hiện . Bước 6: Nhận giấy phép và giấy phép Thủ tục giấy tờ là một phần của quy trình khi bạn bắt đầu kinh doanh riêng. Có nhiều loại giấy phép kinh doanh nhỏ và giấy phép có thể áp dụng cho tình huống của bạn, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn đang bắt đầu và nơi bạn đang ở. Bạn sẽ cần nghiên cứu những giấy phép và giấy phép nào áp dụng cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình khởi nghiệp. Bước 7: Chọn hệ thống kế toán của bạn Các doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả nhất khi có hệ thống tại chỗ. Một trong những hệ thống quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp nhỏ là một hệ thống kế toán. Hệ thống kế toán của bạn là cần thiết để tạo và quản lý ngân sách của bạn, đặt mức giá và giá của bạn, tiến hành kinh doanh với người khác và nộp thuế của bạn. Bạn có thể tự thiết lập hệ thống kế toán của mình hoặc thuê một kế toán viên để lấy đi một số phỏng đoán. Nếu bạn quyết định tự mình bắt đầu, hãy đảm bảo bạn xem xét những câu hỏi quan trọng này khi chọn phần mềm kế toán . Bước 8: Thiết lập địa điểm kinh doanh của bạn Thiết lập địa điểm kinh doanh của bạn rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của bạn, cho dù bạn sẽ có một văn phòng tại nhà , một văn phòng chia sẻ hay riêng tư hoặc một địa điểm bán lẻ . Bạn sẽ cần suy nghĩ về vị trí, thiết bị và thiết lập tổng thể của mình và đảm bảo rằng địa điểm kinh doanh của bạn hoạt động cho loại hình doanh nghiệp bạn sẽ làm. Bạn cũng sẽ cần phải xem xét nếu nó có ý nghĩa hơn để mua hoặc cho thuê không gian thương mại của bạn . Bước 9: Chuẩn bị đội của bạn Nếu bạn sẽ thuê nhân viên , bây giờ là thời gian để bắt đầu quá trình. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian để phác thảo các vị trí bạn cần điền và trách nhiệm công việc là một phần của mỗi vị trí. Quản trị doanh nghiệp nhỏ có một hướng dẫn tuyệt vời để thuê nhân viên đầu tiên của bạn hữu ích cho các chủ doanh nghiệp nhỏ mới. Nếu bạn không thuê nhân viên, mà thay vào đó là thuê ngoài công việc cho các nhà thầu độc lập, bây giờ là lúc làm việc với luật sư để có được thỏa thuận nhà thầu độc lập của bạn và bắt đầu tìm kiếm của bạn. Cuối cùng, nếu bạn là một người hòa giải thực sự một mình bước vào con đường kinh doanh nhỏ, bạn có thể không cần nhân viên hoặc nhà thầu, nhưng bạn vẫn sẽ cần đội ngũ hỗ trợ của riêng bạn. Đội ngũ này có thể bao gồm một người cố vấn, huấn luyện viên doanh nghiệp nhỏ hoặc thậm chí là gia đình của bạn và đóng vai trò là nguồn lực của bạn để được tư vấn, động viên và trấn an khi con đường trở nên gập ghềnh. Bước 10: Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ của bạn Khi doanh nghiệp của bạn hoạt động, bạn cần bắt đầu thu hút khách hàng và khách hàng. Bạn sẽ muốn bắt đầu với những điều cơ bản bằng cách viết một đề xuất bán hàng độc đáo (USP) và tạo một kế hoạch tiếp thị . Sau đó, khám phá càng nhiều ý tưởng tiếp thị doanh nghiệp nhỏ càng tốt để bạn có thể quyết định cách quảng bá doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất. Khi bạn đã hoàn thành các hoạt động khởi nghiệp kinh doanh này, bạn sẽ có tất cả các cơ sở quan trọng nhất được bảo hiểm. Hãy nhớ rằng thành công không xảy ra chỉ sau một đêm. Nhưng hãy sử dụng kế hoạch bạn đã tạo để liên tục làm việc với doanh nghiệp của mình và bạn sẽ tăng cơ hội thành công.

 139. Visitor
  Hoàng Thị Anh Đoàn
  13/09/2019

  Công ty em là công ty cổ phần đã hoạt động. Ngành nghề kinh doanh hiện tại là thương mại dịch vụ, Nay công ty em có nhập máy móc thiết bị về và muốn đắng ký sản xuất sản phẩm thì em làm thủ tục thế nào để đăng ký sản xuất ah. Em xin cảm ơn.

 140. Visitor
  Lê Thanh Thúy
  13/09/2019

  Chào Anh/ChịCông ty tôi có vốn đầu tư Nhật Bản 100%. Tôi có vay ngắn hạn công ty mẹ khoản tiền 40,00 USD. Sắp tới thời hạn trả nhưng công ty chưa đủ khả năng thanh toán. Vậy công ty tôi có thể chuyển khoản vay này thành vốn góp đâu tư hoặc vốn điều lệ được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào. Cảm ơn quý Anh/Chị

 141. Visitor
  Trần ngọc Nhi
  13/09/2019

  Công ty em là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai. Nay công ty muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là Nhượng quyền thương mại. Em có tìm hiểu hồ sơ thì thấy có bao gồm cả Đề xuất dự án đầu tư.Vậy cho em hỏi trường hợp của em có cần làm Đề xuất dự án đầu tư không? và ngành nghề bổ sung không cần vốn, cũng như quy mô đầu tư, vậy em điền các mục đó như thế nào ạ? Em cảm ơn.

 142. Visitor
  Nguyễn Thị Lương Lệ
  13/09/2019

  Cho tôi hỏi điều kiện và thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu.Công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc thì có được thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài cho loại hình này không?Ngoài ra, có còn điều kiện gì khác cho loại hình này hay không? Xin cảm ơn

 143. Visitor
  Nguyễn Văn Nam
  13/09/2019

  Cho e hỏi giấy chứng nhận đầu tư của công ty e có các mã ngành sau: 6201, 4610 và 5820.Vậy e muốn đăng kí bổ sung thêm các ngành Đại lý, môi giới, đấu giá; Xuất bản/xuất khẩu phần mềm; cho thê xe/HĐ dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống; Quảng cáo; Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; Cùng các ngành liên quan đến máy tính/phần mềm.Các ngành nghề nào đăng kí bổ sung được không ạ

 144. Visitor
  Vương Thế Đang
  15/09/2019

  Xin chào Luật Hồng Đức, nhà máy mình hiện đang ở khu công nghiệp Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, sếp mình quốc tich Trung quốc, hiện đang có dự án muốn mở thêm công ty thương mại chuyên xuất nhập khẩu ở tại Amata Biên Hòa thì cần phải có những thủ tục như thế nào? Hộ chiếu người nước ngoài có phải dịch công chứng khi góp vốn, mua cp hay không? Theo Văn bản nào? phiền bạn tư vấn giúp mình, xin cảm ơn! 0974196***

 145. Visitor
  15/09/2019

  Tội có một số thắc mắc cần được LHDFirm hỗ trợ giải đáp: trườn hợp tôi muốn đăng ký Ngành nghề kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chủ đầu tư là người quốc tịch Đức thì cần phải thỏa điều kiện gì, tôi nghe nói, mục phân phối bán buôn thì có thể hoạt động bình thường, nhưng để được hoạt động mục tiêu phân phối bán lẻ thì phải xin giấy phép phân phối do Bộ Công Thương cấp có đúng không?. Thứ hai, sau khi hoàn tất việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty chung tôi cần mở tài khoản vốn, thì khoản vốn yêu cầu phải có tối thiểu là bao nhiêu. trường hợp là loại hình công ty cổ phần, thì sau khi thực hiện bước chuyển nhượng cho cổ đông mới thì cổ đông chuyển nhượng cần phải làm thủ tục nộp tờ khai thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân (0,1% giá trị chuyển nhượng) đến cơ quan thuế quản lý phải không? Xin chân thành cảm ớn.

 146. Visitor
  N.Thuận
  15/09/2019

  Xin chào! Người có Quốc tịch Singapore muốn mở Cty vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, buôn bán máy móc Công nghiệp. Xin cho hỏi cần các điều kiện như thế nào để đăng ký thành lập công ty? Tài chính chúng tôi cần chứng minh là bao nhiêu? Và phí trọn gói thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại công ty Luật Hồng Đức của các bạn có giá là bao nhiêu? Xin gửi giúp vào mail: nguyenthuan***@*****.***.** hoặc ĐT: 0916.490xxx Xin chân thành cảm ơn!

 147. Visitor
  Scarlet T
  15/09/2019

  chào bạn, hiện mình đang tìm đơn vi hỗ trợ tư vấn thành lập công ty 100% công nước ngoài, công ty chuyên về phân phối thiết bị y tế- implant và mini screw. Bên mình muốn hỏi bán chi phí trọn gói cho viêc mở công ty. (công ty mình là bên Đài Loan), Hi vọng co đc sự phản hồi của bên bạn về mức chi phí chi tiết bằng tiếng Anh. Cảm ơn.

 148. Visitor
  Lê Đình Sa
  15/09/2019

  hiện tại mình đang tìm một đơn vị hỗ trợ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, người muốn mở công ty là sếp mình - quốc tịch Đài Loan, dự định mở công ty chuyên về xuất nhập khẩu - thương mại đồ ngoại thất tại huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh. Hiện tại Sếp mình đang muốn tham khảo về chi phí trọn gói cho việc mở công ty như trên. Hi vọng nhận được phản hồi về mức phí chi tiết (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Nếu có thể sắp xếp cuộc hẹn tư vấn trực tiếp từ luật sư của LHDFirm thì càng tốt. Cảm ơn

 149. Visitor
  bình
  15/09/2019

  Hi Luật Hồng Đức, Trường hợp mình thành lập công ty vốn 100% của Nhật tại Việt Nam, thì mức phí bạn đưa ra ở trên là bạn đang làm việc trực tiếp với đối tác, còn người kết nối như mình sẽ được quyền lợi như thế nào vậy? Mức phí này đã bao gồm thủ tục từ A-Z bao gồm phí dịch vụ và dịch thuật hai chiều việt - nhật rồi phải không ạ? mình chưa rõ về vấn đề này cho lắm, mong bạn giải thích rõ giúp mình vì mình đang cần thuê trọn gói dịch vụ này với chi phí tiết kiệm nhất, Cảm ơn bạn nhiều nha

 150. Visitor
  hatori ng
  15/09/2019

  Chúng tôi là công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, nay muốn bổ sung thêm dự án mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa không gắn với đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất. thì có phải cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động không thưa Luật Hồng Đức, Tks

 151. Visitor
  Cao Văn Trí
  07/10/2019

  Chào LHD Firm Chúng tôi muốn thành lập công ty 100 Vốn nước ngoài tại HCM Việt Nam, với ngành nghề Phần mềm và XNK Vốn 100.000 USD - cá nhân Hàn Quốc Cảm ơn LHD Law Firm

 152. Visitor
  Nguyễn Xuân Bích
  16/10/2019

  Kính gửi Luật Hồng Đức https://www.luathongduc.com/thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Chúng tôi là đang tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài lĩnh vực thương mại. Xin Quý cơ quan giải đáp giúp vấn đề sau, Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 33, Luật đầu tư năm 2014 thì tài liệu nộp trong hồ sơ dự án đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án là : “Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.”.Xin Quý cơ quan cho hỏi: chúng tôi dự định thuê nhà của cá nhân làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư, vậy ngoài thỏa thuận thuê địa điểm chúng tôi có cần cung cấp thêm các giấy tờ gì khác liên quan đến địa điểm thuê không? Nếu cần thì cụ thể là các giấy tờ gì? Xin cảm ơn!

 153. Visitor
  Phạm Gia Nghi
  16/10/2019

  Kính gửi Luật Hồng Đức E muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và xin giấy chứng nhận đầu tư. Vậy cho em hỏi em sẽ xín giấy nào trước ạ và thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ gồm những giấy tờ gì a. kính mong nhận báo giá tư vấn của https://www.luathongduc.com/thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

 154. Visitor
  Nguyễn Văn Tâm
  16/10/2019

  Kính gửi Công ty Luật Hồng Đức https://www.luathongduc.com/thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Cho tôi hỏi trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của Doanh nghiệp là Cty TNHH MTV và giữ nguyên là CT TNHH MTV thì có thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP không ạ?Bởi vì khi mua phần vốn góp, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm luôn 100% tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ mà không có sự tăng vốn ở đây.Mong được quý cơ quan giải đáp thắc mắc.Xin chân thành cảm ơn!

 155. Visitor
  Nguyễn An
  16/10/2019

  Kính chào anh/chị,Tôi đang làm việc cho công ty ở Hàn Quốc, muốn mở chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính mong anh chị hướng dẫn thủ tục đăng ký và các văn bản hoặc link luật đính kèm.Chân thành cám ơn!

Gửi bình luận
captcha

6888+

Happy Client

16888+

Projects Done

28+

Employees

3+

Office Locations