english
english

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC LẬP CÔNG TY NÀO Ở VIỆT NAM ?

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC LẬP CÔNG TY NÀO Ở VIỆT NAM ?

Hai loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Công ty TNHH và Công ty Cổ phần (JSC).

Loại hình pháp nhân tại Việt Nam

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (llc) hoặc công ty cổ phần (jsc)?

 

LLC

Công ty cổ phần

Khung thời gian thành lập

Khoảng từ 1 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoảng từ 1 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phù hợp với

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và lớn

Số người sáng lập

1 đến 50 người sáng lập

Ít nhất 3 người sáng lập

Cơ cấu doanh nghiệp

·         Hội đồng thành viên (Đại hội)

·         Chủ tịch Hội đồng thành viên *

·         Giám đốc

·         Ban kiểm soát **

·         Đại hội

·         Ban quản lý

·         Chủ tịch HĐQT

·         Giám đốc

·         Ban kiểm soát

Trách nhiệm

Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty

Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty

Phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu

Một công ty TNHH Việt Nam không thể phát hành cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán địa phương

Một công ty cổ phần của Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phần ưu đãi, cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

 

* Chỉ yêu cầu nếu LLC có hơn 1 người sáng lập 
** Chỉ yêu cầu nếu LLC có hơn 11 người sáng lập 
*** Không bắt buộc nếu công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông nắm giữ trên 50 phần trăm cổ phần, hoặc Nếu có ít nhất 20 phần trăm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các thành viên này thành lập một ủy ban kiểm toán độc lập

 

Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện?

 

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Khung thời gian đăng ký

Khoảng 1 tháng

Khoảng 1 tháng

Phù hợp với

Nhà đầu tư có kế hoạch tiến hành các hoạt động thương mại và có thu nhập mà không đăng ký một pháp nhân riêng lẻ tại Việt Nam

Các nhà đầu tư có kế hoạch không tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào và kiếm được doanh thu, và những người không muốn đăng ký một pháp nhân tại Việt Nam

Hạn chế

Công ty mẹ phải được thành lập ít nhất 5 năm

Công ty mẹ phải được thành lập ít nhất 1 năm

Hoạt động kinh doanh

Các hoạt động được giới hạn trong các hoạt động của công ty mẹ

Các hoạt động được giới hạn trong nghiên cứu thị trường và thực hiện các vai trò hỗ trợ như tìm kiếm cơ hội đầu tư thương mại và các đối tác, quảng cáo và quảng bá công ty mẹ

Cơ cấu doanh nghiệp

Ít nhất một đại diện hợp pháp điều hành hoạt động hàng ngày của chi nhánh

Ít nhất một đại diện hợp pháp điều hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng đại diện

Trách nhiệm

Trách nhiệm của công ty mẹ không giới hạn

Trách nhiệm của công ty mẹ không giới hạn

Công ty thương mại

Công ty thương mại là một công ty mà không có bất kỳ hoạt động nào được tạo ra đặc biệt cho mục đích mua lại bởi một khách hàng của Chúng tôi. Trong khi toàn bộ quá trình mua lại không phải là ngắn hơn so với việc thiết lập một công ty greenfield, nó cung cấp một số lợi ích:

·         Công ty thương mại đã có tài khoản ngân hàng hiện có, địa chỉ đã đăng ký và đã gửi đúng tất cả các báo cáo cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mua một công ty có lịch sử sạch sẽ mà bạn có thể sử dụng để tiến hành kinh doanh, tham gia đấu thầu, phát hành hóa đơn ...

·         Công ty thương mại bán hàng trở nên có sẵn để kinh doanh ngay sau khi mua.

Công ty nhập khẩu

Công ty nhập khẩu kệ là một công ty nhập khẩu đã có giấy phép cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh ngay. Liên hệ với LHD Law Firm để tìm hiểu xem liệu chúng tôi có công ty nhập khẩu kệ có sẵn cho các sản phẩm của bạn hay không.

Các công ty được chỉ định

Cổ đông của công ty Nominee là các pháp nhân của LHD Law Firm (các công ty trong nước) và cổ phần là những cam kết thay cho bạn. Điều này có lợi trong các trường hợp sau:

·         Các ngành công nghiệp nơi mà quyền sở hữu nước ngoài bị hạn chế hoặc bị cấm

·         Nếu bạn không muốn sở hữu công ty dưới tên của bạn

Công ty được chỉ định với các thỏa thuận hợp pháp phù hợp là cách an toàn nhất để có ai đó giữ cổ phần trong công ty của bạn. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát công ty và có thể chuyển giao tài sản cho các thực thể pháp lý khác theo ý muốn của bạn.

Thực hành an toàn hơn nhiều so với tin tưởng vào các cá nhân địa phương để hành động như những cổ đông được chỉ định nắm quyền kiểm soát công ty của bạn và có thể bỏ đi tài sản của bạn bất cứ lúc nào.

Liên lạc với các chuyên gia tư vấn của LHD Law Firm để thảo luận về hình thức pháp nhân hợp lý nhất cho doanh nghiệp của bạn.

 

Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

6888+

Happy Client

16888+

Projects Done

28+

Employees

3+

Office Locations