english
english

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM → TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THÀNH LẬP

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Pháp luật hiện hành quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh các quy định của pháp luật áp dụng chung, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và để thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và về đầu tư áp dụng riêng đối với đầu tư nước ngoài về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, về quy định trong việc thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, về thủ tục đầu tư, về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư và về địa điểm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

(Căn cứ Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2014)

LOẠI HÌNH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ CHỌN ĐẦU TƯ

Hai loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Công ty TNHH và Công ty Cổ phần (JSC).

Tùy thuộc vào ngành công nghiệp, công ty có thể là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (WFOE), hoặc liên doanhvới một đối tác địa phương.

Đăng ký thành lập công ty Việt Nam

Các quá trình thành lập công ty  nói chung là như nhau cho một LLC và Công ty cổ phần và  mất khoảng 1-3 tháng . Quá trình này bao gồm thu thập và trình các tài liệu liên quan, và thông tin liên lạc với một số cơ quan nhà nước.

Cả hai loại pháp nhân hợp pháp đều mang lại cho bạn những ưu điểm sau:

  • THÀNH LẬP MỘT PHÁP NHÂN RIÊNG BIỆT VÀ ĐƯỢC HƯỞNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  • CẢ HAI NGƯỜI SÁNG LẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG TY ĐỀU ĐƯỢC PHÉP
  • KIẾM ĐƯỢC DOANH THU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
  • CẤU TRÚC CÔNG TY RÕ RÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO NHÀ ĐẦU TƯ KIỂM SOÁT CÔNG TY
  • THÊM CẢ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỊA PHƯƠNG / THÀNH VIÊN

LHD Law Firm sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn thu thập các tài liệu có liên quan và sẽ chăm sóc truyền thông và nộp đơn cho đến khi đăng ký công ty của bạn hoàn tất. Các nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đến Việt Nam một lần để thành lập công ty.

# LOẠI HÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (llc) hoặc công ty cổ phần (jsc)?

 

LLC

Công ty cổ phần

Khung thời gian thành lập

Khoảng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoảng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phù hợp với

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và lớn

Số người sáng lập

1 đến 50 người sáng lập

Ít nhất 3 người sáng lập

Cơ cấu doanh nghiệp

·         Hội đồng thành viên (Đại hội)

·         Chủ tịch Hội đồng thành viên *

·         Giám đốc

·         Ban kiểm soát **

·         Đại hội

·         Ban quản lý

·         Chủ tịch HĐQT

·         Giám đốc

·         Ban kiểm soát

Trách nhiệm

Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty

Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty

Phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu

Một công ty TNHH Việt Nam không thể phát hành cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán địa phương

Một công ty cổ phần của Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phần ưu đãi, cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

 

 

 

 

Liên hệ sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam. 

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

+6888+

Happy Client

+16888+

Projects Done

+36+

Employees

3+

Office Locations