english
english

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH SẢN PHẨM

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

 

 

 

Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch hàng hóa gồm những gì?

 

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

 

 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

 

 

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

 

 

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

 

 

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

 

Mẫu tờ khai tham khảo:

 

 

- Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).

 

 

- Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN (Mẫu kèm theo).

 

 

- Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam (Mẫu kèm theo).

 

 

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa?

Muốn có mã số mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa của mình, các doanh nghiệp phải đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) tại các cơ quan nhận hồ sơ
Doanh nghiệp sẽ cấp mã số doanh nghiệp, được hướng dẫn lập mã số vật phẩm và in mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa đúng theo các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Doanh nghiệp phải nộp phí 

đăng ký mã số mã vạch

 và hàng năm phải nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch theo Thông tư 88/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

 

 

Lợi ích sử dụng mã số mã vạch?

 

- Phục vụ bán hàng tự động
- Phục vụ quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
- Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).
Mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893.

 

 

 

Các loại mã số, mã vạch tiêu chuẩn quốc tế?

 

- Mã EAN-13, gồm 13 chữ số và Mã EAN-8 (rút gọn), gồm 8 chữ số: ứng dụng trên các sản phẩm bán lẻ.
- Mã thùng EAN (DUN-14), gồm 14 chữ số: ứng dụng trong việc phân phối, vận chuyển, lưu kho.
- Mã địa điểm GLN, mã số container vận chuyển SSCC: ứng đụng cho nghiệp vụ giao vận… 

 

 

 

Mã số, mã vạch vật phẩm là gì?

 

Mã số vật phẩm là một dãy các con số dùng để phân định sản phẩm, hàng hóa các bên hoặc địa điểm… trong tất cả các khâu của chuỗi cung ứng gồm: sản xuất, phân phối, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng.
Mã vạch là một dãy các vạch tối và khoảng trống song song dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét (scanner) có thể đọc được.

 

 

 

Thủ tục cấp và quản lý mã số mã vạch

Chuyên viên tư vấn pháp luật của Luật Hồng Đức thay mặt khách hàng  soạn thảo hồ sơ đăng ký , thực hiện thủ tục đăng ký  sử dụng mã số mã vạch và đại diện khách hàng nhận kết quả và bàn giao kết quả đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng.

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

6800+

Happy Client

16800+

Projects Done

25+

Employees

3+

Office Locations