english
english

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

Dịch vụ hợp thức hoá nhà đất

>> Dịch vụ làm Giấy tờ Nhà đất

Hợp  thức hoá nhà đất liên quan đến Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở, đất ở trên địa bàn thành phố được tiến hành phụ thuộc vào khu vực đã có hoặc chưa có nền bản đồ địa chính có tọa độ. Cụ thể:

 

 

 

1.Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính có tọa độ:
1.1/ Nguyên tắc chung:
Sử dụng hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được thiết lập trong giai đoạn đo vẽ thành lập bản đồ địa chính có tọa độ làm bản vẽ vị trí đất, sau đó chỉ cần đo vẽ bổ sung bản vẽ hiện trạng nhà là đủ cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở đất ở.
1.2/ Các bước tiến hành :
Bước 1:
- Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ( sau đây gọi tắt là người có nhu cầu xin cấp GCN) liên hệ và lập thủ tục tại quận, huyện.
- Quận căn cứ trên bản đồ địa chính khu đất để cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho người có nhu cầu.
- Người có nhu cầu liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp đồng thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có; sau đó thực hiện kiểm tra nội dung bản vẽ hiện trạng nhà, ký xác nhận và chuyển bản vẽ hiện trạng nhà này đến quận cùng với hồ sơ xin cấp GCN.
Bước 2:
- Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như : vị trí, hình thể,diện tích...và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như : lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện....
- Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.
- Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Ủy ban nhân dân thành phố đề được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.
 
2.Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có tọa độ:
2.1/ Nguyên tắc chung:
Tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất độc lập đối với từng căn nhà có tham khảo và đối chiếu với nền bản đồ hoặc nền sơ đồ tốt nhất đang được sử dụng tại quận, huyện.
 
2.2/ Các bước tiến hành:
Bước 1:
- Quận hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp GCN hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí đất và bản vẽ hiện trạng nhà.Nếu việc đo đạc lập hai loại bản vẽ này giao cho cùng một đơn vị thực hiện thì sẽ thống nhất được về mặt số liệu và giảm được thời gian thực hiện; nếu giao cho hai đơn vị thực hiện, thì đơn vị đo sau phải tham khảo số liệu của đơn vị đo trước để có sự phù hợp và thống nhất về hình thể, kích thước.
- Đơn vị đo đạc bản đồ cần liên hệ trước với quận để thu thập các thông số về quy hoạch nhằm thực hiện một lần bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất trên đó thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, hình thể thửa đất và các ranh quy hoạch (nếu có).
- Sau khi kiểm tra, chủ sử dụng ký xác nhận trên bản vẽ và nộp hai bản vẽ nêu trên cùng hồ sơ có liên quan cho quận, huyện.
Bước 2:
Tương tự như bước 2 của mục 1.2 nêu trên.
 
3.Đối với khu vực đang đo đạc lập bản đồ địa chính có tọa độ:
3.1/ Nguyên tắc chung:
Trong quá trình thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính có tọa độ theo kế hoạch hàng năm; quận, huyện sẽ phối hợp với đơn vị đo đạc (đang đo vẽ bản đồ địa chính) để thực hiện song song việc đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà để khi thành lập xong bản đồ địa chính, có hồ sơ kỹ thuật thửa đất thì đồng thời có luôn bản vẽ hiện trạng nhà.
3.2/ Các bước tiến hành:
Tiến hành các bước tương tự như đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có tọa độ (mục 2.2).
 
Chú ý:
 
1/ Đối với nhà đất do Sở Địa chính- Nhà đất thụ lý hồ sơ và trình UBNDTP thì cấp quận, huyện chỉ làm đến bước 1, sau đó chuyển hồ sơ cho Sở thực hiện tiếp bước 2.
2/ Đối với trường hợp cấp GCN theo kế hoạch chung của thành phố và kế hoạch riêng của từng quận ( thường được thực hiện ở những khu vực đã có bản đồ địa chính có tọa độ), các bước tiến hành như sau:
Bước 1:
- Sở Địa chính- Nhà đất tổ chức thông báo cho quận danh mục khu vực đã có bản đồ địa chính để quận căn cứ lập kế hoạch cấp GCN.
- Sở Địa chính- Nhà đất tổ chức việc in bản đồ địa chính đã kiểm tra cấp sản xuất hoặc hoàn tất kiểm tra cấp quản lý Nhà nước cùng với hồ sơ kỹ thuật thửa kèm theo để gửi cho quận.
- Quận lập kế hoạch cấp GCN đồng thời lập danh sách nhà chưa có giấy tờ hợp lệ trong khu vực; phân loại hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo danh sách nhà chưa có giấy tờ hợp lệ.
- Quận phối hợp với đơn vị có chức năng để đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất theo danh sách đã lập và dựa trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng; chuyển bản vẽ đến chủ sử dụng kiểm tra nội dung và ký xác nhận lên bản vẽ.
Bước 2:
- Tương tự như bước 2 của mục 1.2 nêu trên
 
2 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Nguyễn thị bích dung
  12/05/2018

  Gia đình tôi có lấn chiếm đất nghĩa dịa đã cấn từ năm 2005 đến giờ hiên tại đất không tranh chấp.bây giờ gia đình tôi muốn hợp thức hóa thì phải làm sâo,xin hãy giúp tôi

 2. Visitor
  Nguyên hông minh
  25/09/2018

  Gia dinh toi co hợp thực một manh đạt co đâu va chiên do cua xa đây du.ma đen hôm nay gđ toi xây dưng gian nha cho con toi ra ơ riêng thi co địa chinh va trương thôn đen dinh chi lộ cho gđ toi lam nua.vay la sao?cho toi được biêt toi phai lam j,ve dương cho toi di voi

Gửi bình luận
captcha

+6888+

Happy Client

+16888+

Projects Done

+36+

Employees

3+

Office Locations