english
english

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỘT NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỘT NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

Đăng ký nhãn hiệu là quá trình chủ thể nộp đơn lên Cục SHTT nhằm mục đích được Cục SHTT xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam, quá trình này kéo dài từ 24-26 tháng và  

→ ĐƯỢC TƯ VẤN BỞI LHD LAW FIRM (ĐẠI DIỆN CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

 
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu là một quy trình kéo dài 24-26 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

(...Chi tiết quy trình này trải qua các bước thế nào ? và NÊN DÙNG dịch vụ Luật sư không)

 Với 10 năm kinh nghiệm LHD Law Firm là một đại điện của có nhiều kinh nghiệm của cục SHTT, chúng tôi xin hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu như sau...

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU, LOGO ĐỘC QUYỀN

Nhãn hiệu là gì ? 

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như thế nào ?

Đăng ký nhãn hiệu là quá trình chủ thể nộp đơn lên Cục SHTT nhằm mục đích được Cục SHTT xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam.

→ Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

Có khả năng phân biệt hàng hoá,dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá,dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu: Có thể cấu thành từ tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại  Có thể được gọi là "THƯƠNG HIỆU" của doanh nghiệp. 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU → CÔNG TY LUẬT HỒNG ĐỨC (TƯ VẤN)

#1. AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

→ Cá nhân hoặc tổ chức (tổ chức thông thường là công ty) có quốc tịch Việt Nam được quyền đăng ký nhãn hiệu (Cá nhân, Start-up, Công ty, Doanh Nghiệp, Tổ Chức

→ Cá nhân hoặc tổ chức (tổ chức thông thường là công ty) có quốc tịch Nước Ngoài được quyền đăng ký nhãn hiệu nhưng phải Thông qua tổ Chức ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (LHD LAW FIRM LÀ MỘT VÍ DỤ)

#2. CÁC LOẠI NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

– Nhãn hiệu thông thường

– Nhãn hiệu tập thể

– Nhãn hiệu chứng nhận

– Nhãn hiệu liên kết

– Nhãn hiệu nổi tiếng

Trong đó nhãn hiệu thông thường được xem là phổ biến nhất

#3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

Bước #1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo độ cho Công ty Luật Hồng Đức để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Đường link tra cứu nhãn hiệu sơ bộ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu  → Đảm bảo 100% khả năng nhãn hiệu đăng ký thành công khi nộp đơn...

TRA CỨU NHÃN HIỆU - LHD FIRM

Bước #2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

Ngày nộp đơn sẽ có số đơn và ngày ưu tiên (first to file)

Theo định dạng 4-2019-0001 ngày 01-01-2019

☑ Công văn nhận được lần 1: Kết quả thẩm định hình thức

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm…

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

☑ Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

☑ Công văn lần 2: Kết quả thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn (thực tế hiện nay là 2 năm do Cục SHTT bị quá tải việc xử lý đơn)

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

☑ Công văn 3: Cấp văn bằng nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

→ Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

+ Tờ khai (02 bản); + Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

+ Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có: quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

☑ bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

☑ bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

☑ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

☑ MẪU TỜ KHAI VÀ VĂN BẰNG ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

(Mẫu tờ khai và văn bằng được cấp)

→ ĐIỂM KHÁC BIỆT

LHD Law Firm sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình xử lý đơn (ngoại trừ 01 khoản phí khách hàng đã đóng) cho 01 lần duy nhất.

Trong khi các Đại diện khác sẽ thu phí cho việc làm công văn hoặc cấp bằng khi Cục ra thông báo.

Chúng tôi sẽ theo dõi đơn suốt quá trình đăng ký nhãn hiệu khác với các công ty dịch vụ (không có chức năng đại diện) họ chỉ nộp đơn là xong việc.

→ Kết quả Khách hàng nhận được

Văn bằng độc quyền nhãn hiệu của Cục hoặc Công văn khiếu kiện đến khi không còn có thể kiện được nữa.

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU -lhd firm

# PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC)

☑ Phí nộp đơn cho 01 nhóm đầu tiên với 06 sản phẩm/dịch vụ →  Phí nhà nước 1.000.000 vnđ

☑ Phí nộp đơn cho nhóm tiếp theo với 06 sản phẩm/dịch vụ →  Phí nhà nước 740.000 vnđ

☑ Phí cấp văn bằng cho 01 nhóm với 06 sản phẩm/dịch vụ →  Phí nhà nước 360.000 vnđ

☑ Phí nộp đơn cho sản phẩm / dịch thứ 7 trở đi trong cùng 1 nhóm  →  Phí nhà nước 150.000 vnđ

→ Riêng phí dịch vụ được tính theo nhóm sản phẩm/dịch vụ (LIÊN HỆ CHÚNG TÔI) nhận bảng giá tốt nhất.

# QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

→ Quy trình xử lý đơn Đăng ký nhãn hiệu được xử lý theo quy trình sau

Bước 1: Thẩm định hình thức đơn

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ,về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn 
 
Tuy nhiên thực tiễn năm 2020 thời gian này chậm hơn thông thường 02 THÁNG cho quy trình này.

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 4 THÁNG kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ,mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa,dịch vụ kèm theo.

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 16-20 THÁNG kể từ ngày công bố đơn.
 
Bước 4: Cấp văn bằng và đăng bạ 

Sau khi vượt qua các bước trên, Cục sẽ thông báo về dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của bạn và yêu cầu nộp phí, lệ phí cần thiết. Nếu bạn không nộp đầy đủ, Cục sẽ ra thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ. Ngược lại, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền sẽ về tay bạn trong thời gian từ 1-2 tháng sau khi nộp đủ hóa đơn đóng phí và lệ phí. Cùng với đó Cục sẽ công khai đăng bạ và công bố số văn bằng của bạn...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - LHD LAW FIRM

☑ HỒ SƠ QUÝ KHÁCH CẦN CUNG CẤP KHI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

# MẪU NHÃN HIỆU LOGO CẦN ĐĂNG KÝ

# GIẤY ỦY QUYỀN THEO MẪU CỦA LHD LAW FIRM

☑ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA LHD LAW FIRM (LUẬT HỒNG ĐỨC)

Trong hơn 12 năm hoạt động Luật Hồng Đức đã đăng ký thành công cho hơn 168888+ Đơn nhãn hiệu tại Việt Nam, trong đó có 20% là khách nước ngoài và 80% khách trong nước đã tin dùng dịch vụ của Chúng tôi 

 

 

 LHD LAW FIRM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐƯỢC Ở ĐÂU TẠI VIỆT NAM ?

 

1 #. LHD Law Firm (Luật Hồng Đức) được đánh giá là tổ chức đăng ký logo nhãn hiệu uy tín bậc nhất tại Việt Nam được đánh giá cao bởi Legal500.

2 #. Số chứng nhận: 146 do Cục SHTT cấp

3 #. LHD Law Firm được đánh giá là tư vấn thân thiện và chi phí hợp lý, mục đích chính là hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam bảo vệ nhãn hiệu, logo thương hiệu của mình.

→ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG XỬ LÝ NHÃN HIỆU CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2020

Điểm số #1. Việc phân nhóm áp dụng theo Nice 11 → Noip yêu cầu phải ghi rõ chi tiết từng mã (ví dụ trước đây ghi chung chung là mua bán hàng nông sản (được chấp nhận) nay phải ghi rõ hàng nông sản là gì - hàng nông sản là hạt điều, hạt cà phê ...vv

Điểm số #2. Thời gian xử lý kéo dài hơn rất nhiều so với thực tế (trước đây khoản 18 tháng thì hiện tại lên đến 26-28 tháng từ ngày nộp đơn) → Lý do: Noip cho biết số đơn tăng hơn gấp 10 lần nhưng chuyên viên không tăng nên chậm đơn.

Điểm số #3. Data Noip cung cấp trên website là không đủ (Khi nào nhãn đăng công báo mới được ghi nhận lên website) nên bắt buộc khi đăng ký các Chủ đơn phải tiến hành tra cứu, đánh giá trước khi Nộp Đơn → Nhằm đảm bảo khả năng thành công khi đăng ký tại Việt Nam.

 

→ THỰC TIỄN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG MỘT NHÃN HIỆU

(CASE STUDY)

Nhãn hiệu SMILE UP đăng ký cho 2 nhóm 35 và 43

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU: Chúng tôi tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Website của Cục SHTT sau đó Tiến hành tra cứu Chuyên sâu tại Cục SHTT → Kết quả: Nhãn hiệu SMILE UP - Nhóm 35, 43 đáp ứng yêu cầu bảo hộ cho 2 nhóm này.

2. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ: Ngày 18/07/2018 Chúng tôi tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục số đơn nộp  4-2018-23701

3. CÔNG VĂN CHẤP NHẬN HÌNH THỨC ĐƠN: Ngày 20/08/2018 Chúng tôi nhận được Công văn Chấp nhận hình thức đơn từ Cục SHTT.

4. ĐĂNG CÔNG BÁO: Hai tháng sau tức ngày 20/10/2018 đơn đăng ký của Chúng tôi được đăng lên Công báo và Công thông tin điện tử của Cục SHTT.

5. XÉT NGHIỆM NỘI DUNG ĐƠN: Bốn tháng sau ngày đăng công báo Đơn nộp của Chúng tôi được đưa vào xét nghiệm nội dung vì không có ai Phản Đối Đơn trong Case này.

6. THÔNG BÁO CẤP VĂN BẰNG: Ngày 31/07/2020 Chúng tôi nhận được Công văn thông báo Nộp lệ Phí Cấp văn bằng bảo hộ > Như vậy nhãn hiệu của Chúng tôi đã được chấp nhận về mặt nội dung.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG MỘT NHÃN HIỆU

7. NỘP PHÍ CẤP VĂN BẰNG: Ngày 11/08/2020 Chúng tôi tiến hành nộp phí Cấp văn bằng bảo hộ lên Cục SHTT.

8. NHẬN VĂN BẰNG BẢO HỘ: Ngày 21/09/2020 Chúng tôi nhận được Văn Bằng bảo hộ nhãn hiệu SMILE UP Sau 02 năm nộp đơn và theo dõi đơn tại Cục SHTT.

VĂN BẰNG NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

→ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CỦA CHÚNG TÔI TẠI VIỆT NAM

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CỦA LUATHONGDUC

→ CHÚNG TÔI NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN CHO CẢ 64 TỈNH THÀNH TẠI VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

ĐẶC BIỆT: TẠI HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, ĐÀ NẴNG, VŨNG TÀU, ĐỒNG NAI, HẢI PHÒNG, BÌNH DƯƠNG, QUẢNG NINH, VĨNH PHÚC, CẦN THƠ, HẢI PHÒNG, KHÁNH HÒA...VV

⇒ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN DÙNG DỊCH VỤ 16889+ KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG DỊCH VỤ

⇒ 90% CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CỤC CẤP VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

⇒ HƠN 80% KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG DỊCH VỤ VÀ QUAY LẠI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

LIỆN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

→ TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MIỄN PHÍ

→ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU MIỄN PHÍ

→ BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MIỄN PHÍ

→ GIẢI TRÌNH CÔNG VĂN/ KHIẾU KIỆN MIỄN PHÍ 

→ ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN - KHÔNG PHÁT SINH TRONG SUỐT THỜI GIAN CỤC XỬ LÝ.

 

☑ LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiệu ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

#1.CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU/ THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHÔNG?

 • Ngoài việc đăng ký thương hiệu/ nhãn hiệu sở hữu bởi tổ chức thì cá nhân vẫn có thể đăng ký thương hiệu được với chủ sở hữu là cá nhân.

#2.LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ TỐT THƯƠNG HIỆU/ NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ĐANG SỬ DỤNG?

 • Việc tốt nhất và hiệu quả nhất nên làm là đăng ký bảo hộ thương hiệu. Chính việc đăng ký này sẽ xác lập quyền sở hữu vững chắc nhất được công nhận ngay cả đối với tòa án. Phương án này được xem như quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

#3.TÔI CẦN LÀM GÌ CỤ THỂ ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU?

 • Quý khách chỉ cần chuẩn bị mẫu muốn đăng ký độc quyền- Liên hệ ngay số Hotline: 0911633168 để được tư vấn cụ thể nhất, chỉ sau 5 phút quý khách sẽ rất rõ quy trình thủ tục để thực hiện một cách dễ dàng. Dịch vụ chúng tôi luôn hương đến sự tối ưu cho quý khách cả về mặt thời gian và chi phí trong việc thực hiện đăng ký độc quyền.

#4.TÔI CÓ MẤT NHIỀU THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC CHO VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU CỦA MÌNH KHÔNG?

 • Với dịch vụ của chúng  tôi, quý khách không cần phải đi lại, chúng tôi nhận ủy quyền làm tận nơi toàn bộ cho quý khách.

#5.TÔI CÓ MẤT NHIỀU CHI PHÍ CHO VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN KHÔNG?

 • Với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng tối ưu hóa quy trình dịch vụ nên phí dịch vụ đã rất thấp trong việc đăng ký độc quyền. Với việc đăng ký bảo hộ 1 nhãn hiệu cho một nhóm ngành chính, chi phí chỉ là 2tr đồng. Quý khách tham khảo bảng giá trên hiện vẫn đang có hiệu lực.
 • Với việc đăng ký nhiều mẫu và nhiều nhóm sản phẩm, quý khác sẽ được tính phí dịch vụ rất ưu đãi.

#6.TÔI CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU KHÔNG?

 • Về nguyên tắc, quý khách có thể chuyển đổi chủ sở hữu nhãn hiệu/thương hiệu được theo quy trình đăng ký thay đổi. Thời gian cho việc thay đổi này có thể mất một khoảng thời gian 2-4 tháng.
 • Quý khách cần hỗ trợ thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu đăng ký độc quyền có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn một cách tận tình thấu đáo.

#7.TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN  ĐƯỢC KHÔNG?

 • Về nguyên tắc, quý khách có thể thay đổi các thông tin trên giấy đăng ký nhãn hiệu như địa chỉ, người đại diện, tên tổ chức sở hữu… Quý khách chỉ cần thực hiện thủ tục đúng quy trình theo pháp luật quy định. Thời gian thực hiện cho việc thay đổi các nội dung trên từ 2-4 tháng.
 • Quý khách cần hỗ trợ thủ tục thay đổi thông tin đăng ký độc quyền có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn một cách tận tình thấu đáo.

#8.TÔI CÓ THỂ GIA HẠN SAU KHI HẾT HẠN BẢO HỘ ĐƯỢC KHÔNG?

 • Luật quy định việc gia hạn sau khi hết hạn bảo hộ thương hiệu đã đăng ký. Mỗi lần gia hạn với thời hạn là 10 năm.
 • Quý khách cần hỗ trợ thủ tục gia hạn đăng ký độc quyền có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn một cách tận tình thấu đáo...

→ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • HỒ CHÍ MINH 02822446739 

 • HÀ NỘI 02422612929

 • ĐÀ NẴNG 02366532929 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

TRẢ LỜI: 

# Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 quy định như sau 

1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG GÌ ?

TRẢ LỜI:

Hiện nay Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể tự làm hoặc Ủy quyền đăng ký qua Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp → Giống như Kiểu Công ty Luật LHD 

Có thể khái quát việc nộp đơn như sau

1. NỘP ĐƠN QUA ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ gồm: 

- GIẤY ỦY QUYỀN CHO ĐẠI DIỆN 

- MẪU ĐƠN (10 MẪU 8X8 CM)

2. TỰ NỘP ĐƠN

CÁ NHÂN HOẶC CÔNG TY LÀ CHỦ ĐƠN 

 1. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 2. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
 3. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận
 4. Giấy phép kinh doanh nếu chủ đơn là Công ty (CÁ NHÂN KHÔNG CẦN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH) 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

2. Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

3. Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

4. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;

5. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;

6. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU CÓ CẦN TRA CỨU KHÔNG ? 

TRẢ LỜI: 

- Tra cứu thương hiệu độc quyền cơ bản, sơ bộ: Trong dạng này, thời gian tra cứu thương hiệu độc quyền sơ bộ chỉ mất 03 đến 05 tiếng để tra cứu. Tuy nhiên, việc tra cứu này không đảm bảo được chính xác thương hiệu có sự trùng lặp, tương tự hay không vì dữ liệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp trên trang dữ liệu quốc gia đã được cập nhật trước thời điểm tra cứu 03 tháng, tức là tại thời điểm tra cứu thì các đơn mới nộp trong khoảng 03 tháng trở lại đây là chưa được cập nhật trên dữ liệu quốc gia nên không thể tra cứu chính xác 100%.

Link tra cứu miễn phí: 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

- Tra cứu thương hiệu độc quyền chi tiết, nâng cao: Trong dạng tra cứu này, độ chính xác đạt cao nhất, được tiến hành bởi các chuyên viên, chuyên gia có kinh nghiệm sẽ đảm bảo tỷ lệ đăng ký thương hiệu độc quyền cao nhất, các chuyên viên, chuyên gia sẽ thẩm định và kiểm tra sự trùng lặp, dễ gây nhầm lẫn để có cở sở điều chỉnh lại thương hiệu sao cho phù hợp nhất.

LIÊN HỆ LHD LAW FIRM 02822612929 (HỒ CHÍ MINH) - 02422612929 (HÀ NỘI) - 02366532929 (ĐÀ NẴNG) 

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU → 

NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở ĐÂU ?

TRẢ LỜI:

CÓ HAI CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. NGƯỜI NỘP ĐƠN TỰ NỘP

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký thương hiệu độc quyền tại một trong ba địa chỉ sau:

- Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại số 384-386, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Lưu ý: Hai văn phòng đại diện chỉ là đơn vị tiếp nhận đơn đăng ký, còn cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền chỉ có Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ở Hà Nội.

2. NỘP ĐƠN THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHCN LHD LAW FIRM

LIÊN HỆ LHD LAW FIRM 02822612929 (HỒ CHÍ MINH) - 02422612929 (HÀ NỘI) - 02366532929 (ĐÀ NẴNG) 

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU → 

PHÍ NỘP ĐƠN TỪ 3.000.000 VNĐ TRỞ LÊN / NHÃN HIỆU → 

 

 

 

THỜI HẠN XÉT NGHIỆM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ BAO LÂU ? 

TRẢ LỜI

----------------------

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý và giải quyết hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền với thời gian của từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng 01 tháng đến 03 tháng;

- Giai đoạn công bố đơn hợp lệ là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ;

- Giai đoạn đăng công bố lên Công báo A từ 4-6 tháng từ ngày chấp nhận hình thức đơn 

- Giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng từ 14 tháng đến 16 tháng;

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo hộ dao động trong khoảng 24  tháng đến 26 tháng theo quy định của pháp luật.

THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU ?

TRẢ LỜI

-----------------------------------------------------------

THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM LÀ 10 NĂM VÀ ĐƯỢC GIA HẠN KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN

CĂN CỨ 

Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ như sau:

” Giấy chứng nhận nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”.

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể được bảo hộ mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn. Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sỡ hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

NHÃN HIỆU CÓ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG ? HỒ SƠ CHUYÊN NHƯỢNG GỒM NHỮNG GÌ ?

TRẢ LỜI

-----------------------------------------------------------------

NHÃN HIỆU CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG GỒM

Chuyển nhượng nhãn hiệu cần các giấy tờ:

 • Bản gốc của giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu or văn bản bảo hộ;
 • Kèm thêm 2 bản hợp đồng chuyển nhượng đồng thời phải có chữ kỹ từng trang. Mộc đỏ của con dấu " Nếu có ";
 • Thêm vào là giấy ủy quyền từ bên chịu trách nhiệm ký hợp đồng chuyển nhượng / chuyển giao nhãn hiệu theo quy định pháp luật và hợp đồng 2 bên thỏa thuận.

Thời gian hoàn tất việc đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/chuyển giao nhãn hiệu là 06 tháng kể từ ngày nộp đơn.

THỦ TỤC GIA HẠN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU ?

TRẢ LỜI:

Liên quan đến việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH), Cục Sở hữu trí tuệ xin trả lời Quý Bạn đọc như sau:

 1. Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH)

 Theo quy định tại điểm 20.4.b) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN). Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) trong vòng 06 tháng tính đến ngày GCNĐKNH/BĐQ KDCN hết hiệu lực, chủ GCNĐKNH phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực GCNĐKNH có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB theo quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Liên quan đến phí, lệ phí gia hạn hiệu lực VBBH.

Theo quy định tại các điểm 3.1 mục A, 1.6, 4.1,4.2, 5.1 mục B Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  của Bộ Tài hính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thì phí, lệ phí để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể như sau:

- Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 100.000đ/nhóm sản phẩm, dịch vụ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/01 văn bằng bảo hộ;

- Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

- Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 văn bằng bảo hộ;

- Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000đ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

3. Cách thức nộp đơn

Quý Bạn đọc có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ qua bưu điện, Quý Bạn đọc cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm: Mẫu tờ khai gia hạn/ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp.

Liên quan đến việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH), Cục Sở hữu trí tuệ xin trả lời Quý Bạn đọc như sau:

 1. Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH)

 Theo quy định tại điểm 20.4.b) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN). Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) trong vòng 06 tháng tính đến ngày GCNĐKNH/BĐQ KDCN hết hiệu lực, chủ GCNĐKNH phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực GCNĐKNH có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB theo quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Liên quan đến phí, lệ phí gia hạn hiệu lực VBBH.

Theo quy định tại các điểm 3.1 mục A, 1.6, 4.1,4.2, 5.1 mục B Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  của Bộ Tài hính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thì phí, lệ phí để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể như sau:

- Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 100.000đ/nhóm sản phẩm, dịch vụ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/01 văn bằng bảo hộ;

- Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

- Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 văn bằng bảo hộ;

- Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000đ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

3. Cách thức nộp đơn

Quý Bạn đọc có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ qua bưu điện, Quý Bạn đọc cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm: Mẫu tờ khai gia hạn/ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp.

Ý nghĩa của chữ R hay Registered là gì?

Trả lời:

Dấu hiệu R là viết tắt của từ Registered, tức là đã được đăng ký. Chữ R xuất hiện trên sản phẩm hay dịch vụ thì có nghĩa là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.

Chỉ khi có văn bản từ các cơ quan thương hiệu thì sử dụng ký tự R mới hợp lệ, nếu không sẽ là vi phạm pháp luật vì đã lừa dối khách hàng.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

TRẢ LỜI

Nhãn hiệu được cho là một tấm khiên bảo vệ doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm phát triển cho doanh nghiệp của mình. Khi đã được cấp trademark, doanh nghiệp có những lợi ích

 • Có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp khác sử dụng biểu tượng của mình hoặc lạm dụng thương hiệu của doanh nghiệp mình.
 • Có quyền sở hữu, giúp chống đỡ người dùng
 • Độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký

THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ ?

TRẢ LỜI

Thương Hiệu Có thể hiểu đơn giản thương hiệu là hình ảnh của bạn, là những gì người tiêu dùng nhìn thấy và suy nghĩ, nó thể hiện danh tiếng của doanh nghiệp trong mắt công chúng.

Đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn quốc tế hay không ? 
 
Những công ước, thỏa thuận đa phương hoặc song phương nào phù hợp để bảo vệ bản sắc thương mại trong phạm vi quyền hạn của bạn?
 
Trả lời: 
 
Hiện tại, Việt Nam là một quốc gia thành viên của các công ước đa phương như vậy về bảo vệ bản sắc thương mại như Hiệp định Madrid liên quan đến Đăng ký quốc tế nhãn hiệu (ngày 25 tháng 6 năm 1939), Công ước Paris (ngày 8 tháng 3 năm 1949), Nghị định thư liên quan Thỏa thuận Madrid và Thỏa thuận về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Thỏa thuận TRIPs). 
 
Về hợp tác song phương liên quan đến sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã ký kết các hiệp định song phương với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên bang Thụy Sĩ, tức là Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về Quan hệ thương mại (2001), Hiệp định giữa Nhật Bản và Việt Nam về Quan hệ đối tác kinh tế (ngày 25 tháng 12 năm 2008), Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng liên bang Thụy Sĩ về bảo vệ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
 
Do đó, để có được sự bảo vệ nhãn hiệu tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp thông qua thông lệ quốc gia hoặc thông lệ quốc tế (hệ thống Madrid), tất nhiên, những người nộp đơn có quốc tịch hoặc cơ sở thương mại hoặc công nghiệp thực sự và hiệu quả phải thuộc một trong 91 hệ thống của Madrid các quốc gia thành viên.  
 

Những loại nhãn hiệu nào có thể đăng ký ?

Những loại nhãn hiệu nào có thể đăng ký trong phạm vi quyền hạn của bạn, (ví dụ: nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)?

Trả lời

 • Thương hiệu bao gồm nhãn hiệu dịch vụ có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa và / hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau.
 • Nhãn hiệu tập thể : có nghĩa là nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa và / hoặc dịch vụ của các thành viên với những người không phải là thành viên của một tổ chức là chủ sở hữu của nhãn hiệu đó.
 • Nhãn hiệu chứng nhận : nghĩa là nhãn hiệu được chủ sở hữu hoặc cá nhân khác ủy quyền sử dụng cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ của họ, nhằm mục đích xác nhận nguồn gốc, nguyên liệu thô, nguyên liệu, phương thức sản xuất hàng hóa hoặc cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa và / hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Dấu hiệu liên kết : có nghĩa là nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự được đăng ký bởi cùng một thực thể và dự định sử dụng trên các sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại hoặc cùng loại hoặc có liên quan với nhau.
 • Nhãn hiệu nổi tiếng : có nghĩa là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Quy định pháp luật về việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ?

Trả lời

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi năm 2009 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ luật Dân sự năm 2005 (Phần thứ sáu và Phần thứ bảy) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 và Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi. trong năm 2009 là những hành động quan trọng nhất cung cấp cho việc bảo vệ, liên alia, của nhãn hiệu. 
 
Về cơ bản, Việt Nam chỉ chấp nhận bảo vệ các nhãn hiệu hữu hình, có tiêu chí bảo vệ được quy định tại Điều 72, 73 và 74 của Luật IP. Trong Điều 72, một nhãn hiệu đủ điều kiện để bảo vệ khi đó là (i) một dấu hiệu có thể nhìn thấy dưới dạng chữ, từ, hình vẽ hoặc hình ảnh, bao gồm hình ba chiều và ba chiều hoặc kết hợp của chúng, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu và ( ii) có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với các đối tượng khác. 
 
Luật IP cũng quy định về bảo vệ chỉ dẫn địa lý, có quyền độc quyền được thiết lập trên cơ sở quyền bảo hộ do Văn phòng Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) cấp. Quyền đối với tên thương mại (tên doanh nghiệp) có thể có được thông qua việc sử dụng trong thương mại mà không cần đăng ký. Hơn nữa, luật IP cũng quy định các biện pháp ngăn chặn các hành vi lợi dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để thiết lập các nhãn hiệu khác được sử dụng rộng rãi và được công nhận hoặc nổi tiếng tại Việt Nam 

TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

TRẢ LỜI

-----------

Đăng ký nhãn hiệu liên bang cho nhãn hiệu của bạn mang lại cho bạn những lợi ích riêng biệt mà nhãn hiệu thông thường (chưa đăng ký) không có sẵn. Trong số những điều khác, chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể kiện những người vi phạm tại tòa và chặn người khác cố gắng đăng ký một nhãn hiệu tương tự trong một lĩnh vực liên quan. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký cũng có thể chặn hàng giả của các sản phẩm mang nhãn hiệu của họ được nhập khẩu vào trong nước. Ngoài ra, nếu bạn vướng vào tranh chấp về tên miền, việc đăng ký nhãn hiệu có thể giúp bạn chứng minh quyền sở hữu.

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT NHÃN HIỆU TỐT ?

TRẢ LỜI

----------------------

Một tên nhãn hiệu tốt bao gồm ít nhất một từ duy nhất hoặc " phân biệt ", ngay cả khi nó cũng bao gồm các thuật ngữ chung, mô tả hoặc chung chung. Các nhãn hiệu được nhóm thành các danh mục tùy theo mức độ mạnh mẽ của chúng:

 1. Loại nhãn hiệu mạnh nhất là nhãn hiệu “ huyền ảo ”, là một từ hoặc cụm từ được tạo thành. Các nhãn hiệu nổi tiếng “Xerox” và “Kleenex” là những ví dụ về nhãn hiệu huyền ảo.   

 2. Một nhãn hiệu tùy ý, chẳng hạn như “ Apple ” cho một nhãn hiệu máy tính, là một loại nhãn hiệu mạnh khác sử dụng một từ thực hoặc các từ theo cách bất ngờ hoặc bất thường. 

 3. Một “ gợi ” gợi ý dấu ấn tại một số đặc trưng của sản phẩm hoặc dịch vụ được bao phủ bởi các thương hiệu. Điểm gợi ý kết hợp yếu tố tưởng tượng với yếu tố mô tả. Ví dụ về các nhãn hiệu gợi ý là "Roach Motel" cho một cái bẫy gián hoặc "Pizza Heaven" cho một nhà hàng.

 4. Một nhãn hiệu " chỉ mang tính mô tả " thiếu yếu tố tưởng tượng và do đó không đủ mạnh để hoạt động như một nhãn hiệu riêng. Ví dụ: “Quán thịt viên” sẽ được coi là “chỉ mang tính mô tả” về một quán rượu phục vụ thịt viên. Nếu chính phủ coi nhãn hiệu của bạn là “chỉ mang tính mô tả”, bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn đã sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại hơn 5 năm hoặc thêm một thiết kế logo đáng kể. Bạn sẽ không thể yêu cầu độc quyền trong các phần mô tả của tên nhãn hiệu; những điều này sẽ phải được "từ chối."

251 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Tôn Vũ Nhật
  09/05/2017

  Chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam vui lòng báo giá về email: nhat1122@yahoo.com

 2. Visitor
  Vũ Việt An
  02/06/2017

  Tôi cần làm rõ một số thông tin về nhãn hiệu như sau: Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn để mua đúng hàng hóa, dịch của cơ sở sản xuất, kinh doanh mà họ muốn. Nhãn hiệu có những chức năng gì trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Chức năng chính của nhãn hiệu là để phân biệt các nhà sản xuất, kinh doanh và chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra, nhãn hiệu còn có một số chức năng phụ mà các doanh nghiệp cần quan tâm khai thác như chức năng chỉ dẫn chất lượng, chức năng quảng cáo và chức năng hỗ trợ kiểm soát và tổ chức thị trường. Thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng? Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi nó được sử dụng liên tục cho hàng hóa, dịch vụ có uy tín và do vậy được biết đến một cách rộng rãi. Theo Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (mà Việt Nam là một thành viên), nhãn hiệu nổi tiếng nghiễm nhiên được hưởng chế độ bảo hộ đặc biệt tại tất cả các nước thành viên mà không cần qua bất kỳ thủ tục đăng ký nào. Ở Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và công công nhận trên cơ sở các chứng cứ pháp lý và thực tế sử dụng của nhãn đó đủ tiêu chuẩn để được công nhận là nổi tiếng.

 3. Visitor
  Cao Ngọc Hạ Duyên
  02/06/2017

  Tôi muốn đăng ký 3 nhãn hiệu với 6 nhóm sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam, vui lòng báo giá giúp tôi ? Trân trọng

 4. Visitor
  Nguyễn Quỳnh Dung
  14/06/2017

  Cho xin báo giá đăng ký 03 nhãn hiệu với 06 nhóm theo Nice 10 Công ty 100 vốn Trung Quốc có đầu tư tại Việt Nam ? Email: nguyenquynhdung02@gmail.com

 5. Visitor
  Phạm oanh
  28/06/2017

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu cho 2 sp. Liên hệ 0966080444

 6. Visitor
  Cao Ngọc Vũ
  05/07/2017

  Sản xuất, gia công hàng hóa có cần đăng ký nhãn hiệu không?

 7. Visitor
  Hoàng Cường
  05/07/2017

  Khi nộp đơn nhãn hiệu vào Cục sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp đã được sử dụng nhãn hiệu chưa

 8. Visitor
  Nguyễn Ngọc Trinh
  05/07/2017

  Công ty chúng tôi có một chuỗi cửa hàng kinh doanh, mỗi cửa hàng là một loại mặt hàng. Nhưng các cửa hàng và sản phẩm đó chúng tôi đều dùng chung một logo (nhãn hiệu) như vậy có vi phạm gì không?

 9. Visitor
  Vũ Đức Kiên
  12/07/2017

  Xin chào luật sư, hiện tại tôi đang có ý định thành lập công ty cổ phần xây dựng Minh Phát. Tôi muốn bảo hộ cho nhãn hiệu cũng như logo của công ty tôi. Xin hỏi thủ tục đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp tôi hiểu rõ hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 10. Visitor
  Ngân Đại
  12/07/2017

  Xin cho biết thủ tục (quy trình và các giấy tờ cần thiết) và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước cho đăng ký bảo hộ logo của công ty mới thành lập.

 11. Visitor
  Trần Văn Minh
  12/07/2017

  Việc đăng ký nhãn hiệu có phải là bắt buộc hay không?

 12. Visitor
  Lê minh khoa
  14/07/2017

  Tôi muốn đăng ký một sản phẩm thuốc đuổi kiến và công tru`ng khát thuốc tôi tự bao chế giá bao nhiêu tiền

 13. Visitor
  Linh
  28/07/2017

  Vui lòng báo giá giúp tôi dk nhãn hiệu cho sp giá bao nhiêu về gmail linhmiu.vfu2@gmail.com

 14. Visitor
  xinh
  01/08/2017

  chúng tôi đăng ký nhãn hiệu danh mục sản phẩm trà cafe. vui lòng báo giá tư vấn và dịchvuj

 15. Visitor
  Hoàng tuấn
  06/08/2017

  E muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm được bên e lâu đặt. Các chi tiết bộ phận được nhập khẩu. Vậy thủ tục giấy tờ cần những gì. A cho e báo giá dịch vụ luôn nhé.

 16. Visitor
  Thu Hà
  11/08/2017

  Tôi sao chế ra 1 sp hỗ trợ sức khỏe dạng trà. Giờ tôi muốn kd và phát triển diện rộng với đầy đủ pháp lý cần những thử tục ntn. Xin Quý Cty tư vấn giúp. 0942414931

 17. Visitor
  Lê Diệu Thu
  20/09/2017

  Tôi muốn đăng ký thương hiệu sản phẩm, báo giá giúp tôi. Cảm ơn.

 18. Visitor
  Lê Hà
  21/09/2017

  Tôi muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm, cho tôi xin báo giá và trình tự thủ tục cũng như giấy tờ cần cung cấp. Tôi cảm ơn!

 19. Visitor
  Lê Hà
  21/09/2017

  Xin tư vấn cho tôi về thủ tục giấy tờ để làm đăng kí thương hiệu và giá cả dịch vụ! Tôi cảm ơn.

 20. Visitor
  Hồng ánh
  25/09/2017

  Báo giá giúp tôi dk nhãn hiệu đọc quyền nhed

 21. Visitor
  Phú
  28/09/2017

  Báo giá hoàn thành đăng kí thương hiệu nhé , cám on ,

 22. Visitor
  Thanh Tùng
  15/10/2017

  Tôi cần đăng ký nhãn hiệu cho dòng vòi rửa tay cảm ứng>. Xin vui lòng báo giá và tư vấn dịch vụ. cám ơn.

 23. Visitor
  Sỳ Tạt Chánh
  18/10/2017

  Cty chung toi muon dang ky nhan hieu hang hoa, xin cho biet thu tuc ntn va bao gia dich vu giup , cảm ơn !

 24. Visitor
  Thuý Diệp
  18/10/2017

  Tôi muốn đăng ký thương hiệu sản phẩm , cần tư vấn và báo giá giúp tôi

 25. Visitor
  Tran thi huong
  20/10/2017

  Tôi muốn Đăng ký thương hiệu sản phẩm. Cần tư vấn và báo giá giup tôi. Xin cam ơn. Tôi ở Tp Vinh

 26. Visitor
  Nguyen Hue
  22/10/2017

  Tôi muốn đăng kí bảo hộ logo cho 2 hình ảnh ( logo seal) cho 1 nhóm sản phảm giáo dục ( 5 mã nhỏ). Vui lòng tư vấn 0904643719

 27. Visitor
  hanh
  01/11/2017

  tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm giá bao nhiêu báo giá tôi

 28. Visitor
  Trần Văn Thành
  30/11/2017

  Tôi muốn đăng ký 5 nhãn hiệu (6 sản phẩm). xin vui lòng gửi giúp tôi báo giá cụ thể 

 29. Visitor
  Phạm ích trưởng
  07/12/2017

  Xin chào! Tôi muốn thành lập nhãn hiệu thời trang ,nhưng không thành lập doanh nghiệp, có làm được không ạ.?và khi có nhãn hiệu riêng thì có phải mất phí duy trì hay những phí gì lên quan không ạ ? Cảm ơn

 30. Visitor
  võ thị ly
  04/01/2018

  tôi muốn đang ký nhãn hiệu cho sản phẩm gạch khung nung (03 loại), chi phí tư vấn, làm hồ sơ đến khi nhận được nhãn hiệu là bao nhiêu? xin cam ơn

 31. Visitor
  Đặng hoàng hưng
  08/01/2018

  Tôi cần tư vấn thêm về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Xin hãy liên hệ qua gmail

 32. Visitor
  NGUYEN THUY
  10/01/2018

  tôi cần đăng ký nhãn hiệu , hãy báo giá về mail cho tôi theo địa chỉ mail.

 33. Visitor
  Gia Hiếu
  13/01/2018

  Tôi cần hỗ trợ thêm về đăng kí nhãn hiệu , hãy báo giá và tư vấn thêm cho tôi theo địa chỉ mail.

 34. Visitor
  vũ xuân hải
  16/01/2018

  Xin báo giá và thủ tục để đăng ký sở hữu thương hiệu của công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng; xin cám ơn

 35. Visitor
  trần thị dung
  26/01/2018

  Tôi cần tư vấn và nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Xin hãy liên hệ qua gmail, và số điện thoại: 094311....

 36. Visitor
  Hồ thị tuyết
  08/02/2018

  Chao luat su Ben mjh co mot cơ sở kdoanh kem.minh muon dky thuong hieu va cthuc lam.co the lien he tu van gjup mjh dc ko?

 37. Visitor
  Men lì
  08/02/2018

  tôi cần tưới vấn thương hiệu thời trang riêng. Hỗ trợ giúp tôi 0937892292

 38. Visitor
  nguyem thi ai sinh
  08/02/2018

  nha em tu lam cac loai bot ngu coc va bot rua mat tu ngu coc vay lam sao de co giay chung nhan tat ca duoc lam bang dung du tho so o nha,thong thuong ban cho nguoi quen,nhung bay gio em muon mo rong ra thi phai lam sao de co giay chung nhan ah

 39. Visitor
  Thân
  14/02/2018

  Tôi muốn đăng ký 1 thương hiệu sản phẩm may mặc. Hãy báo giá giúp tôi

 40. Visitor
  Nguyen Hong Quan
  24/02/2018

  Tôi dự kiến sản xuất một số loại sàn gỗ công nghiệp. Vậy xin Luật sư cho biết các điều kiện, quy định và thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Cảm ơn Luật sư!

 41. Visitor
  Đỗ Thị Hồng Trinh
  27/02/2018

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu độc quyền cho công ty du lịch. Vui lòng báo giá.

 42. Visitor
  Pham thi nha trân
  02/03/2018

  Xin tu vấn và báo giá đăng kí tên sản phẩm

 43. Visitor
  nguyen thi ngoc giau
  04/03/2018

  Mình muốn nhận báo giá về đăng ký thương hiệu sản phẩm. Thanks

 44. Visitor
  Nguyễn thanh hoa
  04/03/2018

  Tôi cần tư vấn và nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Xin hãy liên hệ qua gmail .ducngocquangbinh@gmail.com và số điện thoại: 0978555501.

 45. Visitor
  Vũ Trà My
  14/03/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phầm thực phẩm và mỹ phẩm, hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, vui lòng email báo phí email: my2211@gmail.com

 46. Visitor
  Thao Huynh
  28/03/2018

  Xin chào! Tôi đang có nhu cầu đăng kí nhãn hiệu. Vui lòng tư vấn và báo giá giúp tôi qua email huynhthao466@gmail.com Xin cám ơn!

 47. Visitor
  Trịnh thị nữ
  29/03/2018

  Bao giao dang ki nhan hieu cho cty my pham

 48. Visitor
  Cao Ngọc uyên
  29/03/2018

  Vui lòng báo phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ?

 49. Visitor
  Nguyễn Văn Bản
  04/04/2018

  Tôi muốn nhập khẩu sản phẩm từ trung quốc về sau đó đăng ý và gắn nhãn hiệu của công ty tôi lên có được không? và quy trình như thế nào? Nhà văn phòng công ty tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

 50. Visitor
  Nguyễn Văn Bản
  04/04/2018

  Tôi muốn nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại trung quốc, sau đó về đăng ký và gắn nhãn hiệu công ty tôi lên. Có được không và quy trình thực hiện như thế nào? Nhờ văn phòng công ty tư vấn giúp. XIn cảm ơn!

 51. Visitor
  Nguyễn Thị Liên
  16/04/2018

  Tôi muốn đang ký thương hiệu và nhãn mác, vui lòng gui bao giá vào mail, cảm ơn

 52. Visitor
  Dong Van Thuc
  20/04/2018

  Dang Ky Nhan Hien Doanh Nghiep Du Lich

 53. Visitor
  Văn Tuệ Nghi
  25/04/2018

  tôi muốn đăng kí thương hiệu và logo độc quyền thì cần những thủ tục gì , thời gian là bao lâu và giá là như thế nào ?

 54. Visitor
  nguyen minh anh
  29/04/2018

  doanh nghiệp gia đình sản xuất hàng handmade bột trà xanh muốn đăng ký thuog hiệu có được không? không thành lập doanh nghiệp như một tổ chức công ty có làm được đăng ký không ? vui lòng gửi thư theo địa chỉ để giải đáp cho mình

 55. Visitor
  TRẦN THANH HOÀNG
  02/05/2018

  Tôi cần tư vấn đăng ký nhãn hiệu thời trang. Hỗ trợ giúp tôi 0909155..... Hoặc email .....thoitrangsile@gmail.com Xin cám ơn

 56. Visitor
  Anh Hải
  03/05/2018

  Bệnh viện tôi (ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cần đăng ký bảo hộ logo và thương hiệu của bệnh viện và sử dụng dịch vụ ủy quyền cho công ty đăng ký, xin hỏi giá trọn gói là bao nhiêu? công ty có cho nhân viên trực tiếp đến làm việc với bệnh viện không ạ? Thanks.

 57. Visitor
  tranhonghai
  03/05/2018

  Chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam vui lòng báo giá về email: bstranhonghaibvpsnbd@gmail.com

 58. Visitor
  trường thịnh
  17/05/2018

  chúng tôi đăng ký ,hiệu giày vui lòng :truongthinh.shoes@gmail.com

 59. Visitor
  phạm doãn tiệp
  18/05/2018

  tôi cần đăn ký nhãn hiệu cho 4 nhóm sản phẩm dịch vụ tại việt nam,vui lòng báo giá giúp tôi trân trọng cảm ơn

 60. Visitor
  hoang Nhu
  27/05/2018

  Chúng tôi cần hỗ trợ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho sp , đt của tôi 0974 768 979

 61. Visitor
  Hằng Nguyễn
  30/05/2018

  Tôi muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm, cho tôi xin báo giá và trình tự thủ tục cũng như giấy tờ cần cung cấp. Tôi cảm ơn!

 62. Visitor
  Trần Quốc Phúc
  01/06/2018

  Tôi muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm, cho tôi xin báo giá và trình tự thủ tục cũng như giấy tờ cần cung cấp, Chúng tôi đăng ký khoản 12 nhãn hiệu với các tiêu chí cho Thương mại, nhà hàng, và thực phẩm ? Vui lòng báo giá giúp Chúng tôi.

 63. Visitor
  TRường
  02/06/2018

  CCông ty chúng tôi đang có nhu cầu đăng ký tên thương hiệu và mã vạch sp. Vui lòng báo giá qua Mail ketoan.lydc@gmail.com.

 64. Visitor
  Phạm Nhạn
  06/07/2018

  Tôi muốn được tư vấn đăng ký nhãn hiệu, liên hệ: 0938472093 (zalo)

 65. Visitor
  Đỗ Mười
  12/06/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm địa phương đó là gạo, , cho tôi xin thủ tục và các loại giấy tờ cung cấp, vui lòng báo giá trọn gói cho chúng tôi, xin cám ơn

 66. Visitor
  Ngọc Thanh Tâm
  15/06/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm địa phương đó là Cà Phê (Lâm Hà), Cho tôi xin thủ tục và các loại giấy tờ cung cấp, vui lòng báo giá trọn gói cho chúng tôi ? xin cám ơn.

 67. Visitor
  nguyễn song lâm
  18/06/2018

  muốn đăng ký thương hiệu và lôgô Cty TNHH Đất Xanh Bình Định cho hỏi chi phí tất cả là bao nhiêu tiển?

 68. Visitor
  Cao Quỳnh
  20/06/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu về sản phẩm phân bón của công ty chúng tôi. Vui lòng báo giá về email: lequynhqlr43@gmail.com. Cảm ơn

 69. Visitor
  Mr. Chung
  30/06/2018

  Tôi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng báo giá và tư vấn giúp, cảm ơn!

 70. Visitor
  Tran Quy Phuc
  07/07/2018

  Xin tu vấn và đăng ký nhãn hiệu. Cảm ơn nhiều

 71. Visitor
  Vo Thanh Long
  10/07/2018

  Chào. Mình có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu : TAN THANH LOI FROZEN FOOD.CO.LTD (Tân Thành Lợi ). Bên mình làm xuất khẩu nhưng do có cty trùng tên " Thành Lợi " nên ko đăng ký được. Nên xin tư vấn giùm mình làm sao để làm được chứng nhận vậy.

 72. Visitor
  Lê Dũng
  13/07/2018

  Mình muốn xin báo giá về việc đăng ký nhãn hiệu cho hộ kinh doanh cá thể!

 73. Visitor
  Nguyễn Hà
  19/07/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho 1 sản phẩm. Công ty báo giá giúp tôi ạ.

 74. Visitor
  Đỗ Thị Kim Châu
  20/07/2018

  E muốn đăng ký nhãn hiệu sp, tư vấn giúp e với ạ

 75. Visitor
  Dau Luu
  27/07/2018

  Mình muốn đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bún, miến làng nghề. thủ tục và kinh phí như thế nào. xin được tư vấn giúp a

 76. Visitor
  Phạm trung thảo
  03/08/2018

  Tôi muốn đăng ký thương hiệu cho giống hồ tiêu mới của minh

 77. Visitor
  Võ khắc bình
  04/08/2018

  Chào luật sư... tôi muốn làm thương hiệu cá nhân .và đăng ký như thế nào ... và chi phí dăng ký thương hiệu cá nhân là bao nhiêu ạ .. vokhacbinhv@gmail.com .. xin cảm ơn

 78. Visitor
  Hồng
  08/08/2018

  Tôi muốn biết về cách đang ký độc quyền sản phẩm và thương hiệu sản phẩm do chính tôi làm ra , ( sản phảm coffee ) mong a/c tư vấn ạ

 79. Visitor
  cho toi hoi la toi muon dang ky san xuat ruoc dang ky the nao vay.
  08/08/2018

  Nội dung

 80. Visitor
  Võ Ngọc Hãn
  14/08/2018

  Xin LHD tư vấn và đăng ký giúp, Lh 0986 55 21 .... (Mr Hãn)

 81. Visitor
  Vũ nhãn Hiệu
  18/08/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm Cafe hoà tan do Công ty tôi sản xuất, xin báo giá và quy trình giúp tôi

 82. Visitor
  NGUYỄN LƯƠNG QUỐC
  22/08/2018

  Dạ kính chào luật sư. hiện tại bên em mong muốn được luật sư giải đáp được một số thắc mắc như sau ạ: 1. đăng kí nhãn hiệu cần các thủ tục, chi phí, và đăng kí như thế nào là hợp lý nhất ạ. 2. nhãn hiệu là bên em tự thiết kế hay như thế nào ạ. Em xin chân thành cám ơn và mong luật sư có thể phản hồi sớm giúp em ạ.

 83. Visitor
  NGUYỄN GIANG NINH
  22/08/2018

  Tư vấn giúp tôi về đăng ký độc quyền sản phẩm và thương hiệu hàng hóa.

 84. Visitor
  Nguyễn Quốc Tùng
  24/08/2018

  Xin quý công ty tư vấn về sở hữu trí tuệ nhãn hiệu ?? Xin cám ơn quý công ty

 85. Visitor
  Thuy Hoa
  04/09/2018

  Tôi là hộ kinh doanh cá thể có sản phẩm là bánh cuốn, tôi muốn đăng kí thương hiệu cho sản phẩm này và logo của cửa hàng bánh. Xin cho biết tôi cần chuẩn bị gì và vui lòng báo giá cho tôi. Cảm ơn công ty

 86. Visitor
  Vũ Thị Thanh Thắm
  10/09/2018

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu tại Việt Nam, tôi cần cung cấp những giấy tờ gì? Điền những mẫu thông tin gì? Chi phí như thế nào và thời gian ra sao? Mong gửi lại mail: Thamvu1511@gmail.com cho tôi sớm. Thân ái.

 87. Visitor
  bictweb
  12/09/2018

  Cho em xin bảng báo giá chi tiết của dịch vụ đăng kí thương hiệu của công ty với ạ.

 88. Visitor
  bictweb
  12/09/2018

  Cho em xin bảng báo giá chi tiết của dịch vụ đăng kí thương hiệu của công ty với ạ.

 89. Visitor
  duy
  18/09/2018

  xin báo giá đnag ký nhãn hiệu

 90. Visitor
  Châu Thịnh Kha
  25/09/2018

  Tôi có đặt 1 công ty khác làm hàng hóa để nhập về bán, và tôi muốn lấy thương hiệu riêng của Công ty tôi cho mặt hàng đó được không (tức là hàng hóa chỗ khác sản xuất, tôi thương mại lại vậy có làm thương hiệu riêng không)?

 91. Visitor
  Trần minh Tâm
  04/10/2018

  Tôi đang tìm hiểu

 92. Visitor
  Sơn Tuyền
  06/10/2018

  Cho em hỏi đăng ký logo và nhãn hiệu, 1 sản phẩm độc quyền có được không , thủ tục đăng ký gầm những gì

 93. Visitor
  Trần văn Tôn
  12/10/2018

  Tôi muốn đăng ký một nhãn hiệu cho thời trang do tôi thiết kế . thì cần những gì . giá bao nhiêu .va bao nhiêu thời gian?

 94. Visitor
  Shane
  16/10/2018

  Tôi nhập hàng từ Trung Quốc về và muốn bán thì tôi nên đăng ký thương hiệu hay nhãn hiệu như thế nào. Có hợp pháp ko?

 95. Visitor
  Quy Võ
  18/10/2018

  Mình cần báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm/dịch vụ để làm quảng cáo, có 04 hình ảnh đại diện cần đăng ký. Anh/Chị xem và báo giá giúp mình cùng chi tiết cần thiết để đăng ký, thời gian có giấy chứng nhận. Rất mong nhận được phản hồi.

 96. Visitor
  Phùng Văn Vinh
  24/10/2018

  Xin báo giá bảo hộ độc quyền sản phẩm dạng logo. Xin cảm ơn!

 97. Visitor
  Ng Hiếu
  29/10/2018

  Xin được tư vấn về thủ tục cần chuẩn bị và báo giá, chúng tôi sản xuất bọt chữa cháy công nghiệp.

 98. Visitor
  Ngô Viên Thành
  01/11/2018

  Tôi có ý tưởng về sản phẩm mình sắp làm. Tuy nhiên tôi lại không rõ là nên đăng kí thương hiệu, hay nhãn hiệu, hay cả hai. Tôi mong nhận được tư vấn từ các bạn. Xin cám ơn.

 99. Visitor
  nguyen van hien
  03/11/2018

  cho toi hoi toi dinh dk ten nhan hieu la jylak nhan cua hang khac da co roi nhu the nao thi nhan cua toi ko dang ky dc .cam on

 100. Visitor
  nguyen van hien
  03/11/2018

  cho toi hoi ten nhan hieu cua toi la julak ma nhan nguoi khac la dulux vay nhan cua toi co dc ko .cam on hoac la nhan cua toi la jylak ma nhan khac la jylux vay nhan cua toi co dc ko .cam on

 101. Visitor
  Hanh Nguyen
  09/11/2018

  Mình muốn đăng ký nhãn hiệu cho 2 sản phẩm. Vui lòng tư vấn giúp mình. Thanks!

 102. Visitor
  Ho thi nguyệt
  12/11/2018

  Tôi muốn đăng ký thương hiệu sản phẩm. Báo giá. Và thủ tục ntn ạ

 103. Visitor
  Trần Thị Thanh Chung
  14/11/2018

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu 1 sản phẩm ăn ngay.

 104. Visitor
  Hoàng Thị Thủy
  16/11/2018

  Xin chào! bên mình có nhập khẩu từ Nhật sản phẩm "thiết bị kéo dài tuổi thọ ắc quy chì", mình muốn nhập về để bán, vậy cho hỏi mình cần phải làm những thủ tục gì, tư vấn chi tiết giúp mình với! Mình cảm ơn

 105. Visitor
  Lâm sơn hải
  22/11/2018

  Em cần trợ giúp nhãn hiệu độc quyền, điện thoại 0914198368

 106. Visitor
  Nong thuy duyen
  23/11/2018

  Tôi muốn được tư vấn đăng ký nhãn hiệu 3 sản phẩm nông sản, sđt 0974613888

 107. Visitor
  Lương hà
  26/11/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu

 108. Visitor
  Công ty MIB
  04/12/2018

  Xin cho báo giá đăng ký nhãn hiệu độc quyền ? thời gian và các hồ sơ cần thiết Cảm ơn

 109. Visitor
  Cao Xuân Long
  10/12/2018

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu nông sản,xin gửi báo giá về email: Long.jp1992@gmail.com .Cám ơn rất nhiều

 110. Visitor
  Trần Thuỳ Dung
  13/12/2018

  Em muốn đăng ký nhãn hieu độc quyền sản phẩm về thuốc, tư vấn và báo giá giúp em. Email thuydungtran92@gmail.com

 111. Visitor
  nguyễn tuấn anh
  23/12/2018

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm phần mềm dùng quản lý khách hàng ? vui lòng cho xin giá và thời gian ! Trân trọng

 112. Visitor
  Nguyễn Anh
  23/12/2018

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyên với sản phẩm quán cà phê ? vui lòng email báo giá giúp tôi ? Trân trọng

 113. Visitor
  Hoàng Văn Lịch
  27/12/2018

  Liên hệ với tôi, tôi có nhu cầu đăng kí nhãn hiệu

 114. Visitor
  ngô minh chí
  30/12/2018

  Tôi muốn dăng ký nhãn hiệu để sản xuất yến sào tinh, yến sào thô, nhờ làm cả logo. Giá như thế nao, cach thức thanh toán.

 115. Visitor
  Đào Trọng Giáp
  01/01/2019

  Mình đang có nhu cầu làm thương hiêu cho sản phẩm mật ong. Xin quý công ty tư vấn đt 0913085288

 116. Visitor
  Đỗ Hải My
  06/03/2019

  em muốn đăng ký nhãn hiệu cho 1 sp. cho e xin báo giá ạ

 117. Visitor
  Nguyễn Duy Hiệu
  20/03/2019

  Tôi mới thành lập 1 Star-up về dạy online, yêu cầu đăng ký 3 nhãn hiệu kiểu kyna những là 1 tên khác, Quý công ty có thể tư vấn cho Chúng tôi được không ? Phí đăng ký nhãn hiệu ? Thời gian xử lý đơn nhãn hiệu ? Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ?

 118. Visitor
  Bùi Ngọc Hà
  21/03/2019

  Đăng ký thương hiệu cho một chuỗi Cữa hàng thời trang kèm bán nước tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Quý công ty có thể tư vấn cho Chúng tôi được không ? Phí đăng ký nhãn hiệu ? Thời gian xử lý đơn nhãn hiệu ? Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ?

 119. Visitor
  VŨ HỒNG THANH
  22/03/2019

  tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho 2 sản phẩm Máy lọc nước và quạt lạnh tôi xin báo giá

 120. Visitor
  Kim
  09/04/2019

  Tôi mới thành lập công ty du lịch , mong muon đăng ký bảo hộ thương hiệu và logo của tôi , vui lòng email báo giá: pinkytravel1987@gmail.com

 121. Visitor
  Nguyễn Ngọc Sơn
  17/04/2019

  Tôi hiện tại đang muốn làm kinh doanh thương mại (buôn bán thôi ) 1 sản phẩm chè ở địa phương quê Tôi nhưng không có giấy phép kinh doanh Tôi đang muốn làm 1 nhãn hiệu của Tôi để phát triển có được không ạ, Tôi cũng không có xưởng chế biến mà chỉ đặt hàng, Tôi tính nếu phát triển được thương hiệu và sản phẩm bán tốt Tôi sẽ đăng ký kinh doanh. Vậy Tôi làm vậy có vi phạm luật không ạ. Hỗ trợ giúp Tôi 0913939235

 122. Visitor
  Nguyễn Ngọc Sơn
  17/04/2019

  Tôi hiện tại đang muốn làm kinh doanh thương mại (buôn bán thôi ) 1 sản phẩm chè ở địa phương quê Tôi nhưng không có giấy phép kinh doanh Tôi đang muốn làm 1 nhãn hiệu của Tôi để phát triển có được không ạ, Tôi cũng không có xưởng chế biến mà chỉ đặt hàng, Tôi tính nếu phát triển được thương hiệu và sản phẩm bán tốt Tôi sẽ đăng ký kinh doanh. Vậy Tôi làm vậy có vi phạm luật không ạ. Hỗ trợ giúp Tôi 0913939235

 123. Visitor
  Nguyễn Ngọc Sơn
  17/04/2019

  Tôi hiện tại đang muốn làm kinh doanh thương mại (buôn bán thôi ) 1 sản phẩm chè ở địa phương quê Tôi nhưng không có giấy phép kinh doanh Tôi đang muốn làm 1 nhãn hiệu của Tôi để phát triển có được không ạ, Tôi cũng không có xưởng chế biến mà chỉ đặt hàng, Tôi tính nếu phát triển được thương hiệu và sản phẩm bán tốt Tôi sẽ đăng ký kinh doanh. Vậy Tôi làm vậy có vi phạm luật không ạ. Hỗ trợ giúp Tôi 0913939235

 124. Visitor
  phạm tuân
  24/04/2019

  Tôi muốn đăng ký logo, slogan du lịch của một tình. hãy gửi hướng dẫn đăng ký và báo giá cho tôi.

 125. Visitor
  Nguyễn Thành Hưng
  26/04/2019

  báo giá mình dịch vụ của bên bạn 0389180692

 126. Visitor
  Phạm Thị Thu Trang
  09/05/2019

  Đăng ký sở hữu nhãn hiệu

 127. Visitor
  Lê Thanh Nguyên
  05/05/2019

  Tôi muốn khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm mật ong, sữa ong chúa, sáp ong. Hiện tôi đang bán mật ong với qui mô nhỏ lẻ tại nhà chưa có đăng ký kinh doanh cũng như chưa đăng ký tên sản phẩm . Tôi muốn mở rộng qui mô theo hướng tạo lập tên sản phẩm , thương hiệu riêng thì nên bắt đầu từ đâu ? Mong nhờ quí anh ( chị ) hướng dẫn về pháp lý cũng như báo giá chi phí dịch vụ cụ thể theo từng giai đoạn . Cám ơn !

 128. Visitor
  Tracy
  05/05/2019

  Vui lòng gửi cho tôi báo giá chi tiết để đăng ký nhãn hiệu hàng thời trang tại Việt Nam. Cảm ơn!

 129. Visitor
  Nguyễn Thị Loan
  13/05/2019

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho 01 sản phẩm, cần có thủ tục gì, kinh phí bao nhiêu

 130. Visitor
  Mai Thị Xuân Hương
  21/05/2019

  Công ty mình sản xuất tấm nhựa PVC ốp tường, bạn tư vấn giúp mình thủ tục và quy trình đăng ký sáng chế sản phẩm và sở hữu trí tuệ, đi kèm báo giá chi tiết dịch vụ bên bạn nữa nhé. Mình cảm ơn!

 131. Visitor
  Nguyễn Ngọc thịnh
  23/05/2019

  Xin chào luật sư! Tôi muốn đăng ki logo nhãn hiệu cà phê thì tôi cần đăng kí như thế nào!Và phí là bao nhiêu! Xin cám ơn LS! Lh:0777.505.707(Thịnh) Mail:thor.thinh@gmail.com

 132. Visitor
  Đỗ Đức Hải
  13/06/2019

  Xin chào luật sư! Tôi muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm và chủ sở hữu là cá nhân thì có thể đăng ký được không hay bắt buộc phải đăng kí cho doanh nghiệp sở hữu. Phí dịch vụ là bao nhiêu! Liên hệ Mail ddh1793@gmail.com

 133. Visitor
  Nguyễn hồng Binh
  20/06/2019

  Tôi đang kinh doanh mặt hàng ăn uống và muốn đăng ký thương hiệu và bảo họ thì thủ tục và giá ra sao ( bán bún, riêu và phở) mong luật hđ giúp

 134. Visitor
  Huynh Loan
  21/06/2019

  Minh muon dang ky logo

 135. Visitor
  Lê hoàng phước
  24/06/2019

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận về sản phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản.

 136. Visitor
  Ngụy thị thanh thủy
  29/06/2019

  Đăng ký 1 nhãn hiệu cho 1 sản phẩm hết bao nhiêu lệ phí. Nhờ a.c báo giúp qua mail nguythithanhthuy@gmail.com

 137. Visitor
  Ha Cuong
  03/07/2019

  Tôi muốn đăng ký tên thương hiệu, cần tư vấn giúp ạ.

 138. Visitor
  Nguyễn Hữu Hoàng Duy
  07/07/2019

  Tôi muốn được tư vấn về việc đăng ký thương hiệu - nhãn hiệu! Hiện tôi đang kinh doanh lĩnh vực trà sữa

 139. Visitor
  Pham thi hong gam
  22/07/2019

  TÔi muốn biết quy trình đăng ký nhãn hiệu và tên công ty , báo giá cho chúng tôi biết nếu môn đăng ký nhãn hiệu và tên cty ở Việt Nam, tks

 140. Visitor
  Trần Văn Hiệu
  05/08/2019

  Chúng tôi muốn xin báo giá "Đăng ký logo" Cho sản phẩm mỹ phẩm và tư vấn chi tiết cho Chúng tôi ! Trân trọng

 141. Visitor
  Hoàng Thị Tuyết
  18/08/2019

  Tôi muốn được tư vấn về đăng kí thương hiệu- nhãn hiệu( tôi kinh doanh về ẩm thực cá mối kho)

 142. Visitor
  Nguyễn Văn Quyết
  20/08/2019

  Muốn đăng ký nhãn hiệu trọn gói

 143. Visitor
  Nguyễn Văn Quyết
  20/08/2019

  Muốn đăng ký nhãn hiệu trọn gói

 144. Visitor
  hằng nguyễn
  27/08/2019

  Tôi muốn đăng kí thương hiệu sản phẩm, cho tôi xin báo giá và trình tự thủ tục cũng như giấy tờ cần cung cấp. Tôi cảm ơn!

 145. Visitor
  Trần Đăng Kiệt
  25/09/2019

  Chào bạn, tôi muốn dki Nhãn Hiệu cho 1 sp, bạn có thể trao đổi với tôi qua sdt 0979997916

 146. Visitor
  Hương Vũ
  06/10/2019

  Xin hỏi công ty có nhận đăng kí cho nhãn hiệu ở nước ngoài không?em đang sống Ở Úc .Em xin cảm ơn.

 147. Visitor
  Phan Nguyễn Lam Trường
  11/10/2019

  Phan Nguyễn Lam Trường 0704499120 phannguyenlamtruong***@gmail.com ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Tôi muốn tìm công ty tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Bạn có thể liên hệ qa: Email: phannguyenlamtruong***@gmail.com Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.

 148. Visitor
  Trần Thanh Tiến
  11/10/2019

  CHO HỎI KHI NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ? TẠI SAO LẠI CÓ GIẤY ỦY QUYỀN Nội dung giấy ủy quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải đáp ứng những điều kiện gì? Theo quy định tại khoản 4.2 Điều 4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, giấy ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung sau: Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền (nếu có) Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền. Thời hạn ủy quyền (giấy ủy quyền không có thời hạn, chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền) Ngày ký giấy ủy quyền Chữ ký (ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp bên ủy quyền (và của bên nhận thay thế ủy quyền, bên nhận tái ủy quyền, nếu có) Khi nào giấy ủy quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có giá trị pháp lý? Giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ của giấy ủy quyền được xác định như sau: – Thời gian Cục Sở hữu trí tuệ nhận được giấy ủy quyền hợp lệ – Thời gian Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận việc thay thế ủy quyền hoặc tái ủy quyền hợp lệ – Thời gian Cục Sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận ủy quyền. Trong trường hợp thay thế ủy quyền hoặc tái ủy quyền, giấy ủy quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được coi là hợp lệ khi nào? Trong trường hợp này, giấy ủy quyền đăng ký bảo hộ chỉ được xem là hợp lệ nếu bên nhận thay thế ủy quyền (hoặc bên nhận tái ủy quyền) cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do bên ủy quyền thực hiện trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.

 149. Visitor
  Trần Văn Vũ
  11/10/2019

  Hỏi: Khi nộp đơn nhãn hiệu vào Cục sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp đã được sử dụng nhãn hiệu chưa? Luật sư trả lời: Theo quy định của pháp luật thì thời điểm nộp đơn và thời điểm sử dụng nhãn hiệu trên thực tế là không phụ thuộc vào nhau. Chính vì vậy doanh nghiệp có thể sử dụng nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ để gắn lên các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ không có nghĩa là nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Để đảm bảo chắc chắn việc sử dụng nhãn hiệu trong giai đoạn nộp đơn, chưa tiến hành cấp văn bằng bảo hộ thì doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Cục SHTT. Còn từ thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì doanh nghiệp được hưởng các quyền ưu tiên liên quan đến nhãn hiệu đăng ký theo đơn nộp sớm đầu tiên.

 150. Visitor
  Nguyen xuan duom
  20/10/2019

  Sản phẩm dc gia công bằng tay có đăng ký nhãn hiệu được không

 151. Visitor
  nhung
  21/10/2019

  chào quý công ty, công ty em bên phân phối dược phẩm, do công ty mới thành lập nên muốn đăng ký logo. công ty mình vui lòng báo giá dịch vụ này giúp em qua mail nhungcntyak55@gmail.com với ạ, em xin cảm ơn

 152. Visitor
  nhung
  21/10/2019

  chào quý công ty, công ty em bên phân phối dược phẩm, do công ty mới thành lập nên muốn đăng ký logo. công ty mình vui lòng báo giá dịch vụ này giúp em qua mail nhungcntyak55@gmail.com với ạ, em xin cảm ơn

 153. Visitor
  Vũ công anh
  06/11/2019

  Cho xin bảng giá đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho khách hàng Hàn quốc lĩnh vực Mỹ phẩm

 154. Visitor
  Vũ công anh
  06/11/2019

  Cho xin bảng giá đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho khách hàng Hàn quốc lĩnh vực Mỹ phẩm

 155. Visitor
  Mai Quốc Việt
  14/11/2019

  Chào luật sư, cho tôi hỏi Khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu vào Cục Sở hữu trí tuệ, tôi cần nộp các khoản phí/lệ phí nào? Xin cảm ơn

 156. Visitor
  Dũng Lê
  14/11/2019

  Chào công ty luật Hồng Đức, Tôi có một thương hiệu muốn đăng ký bảo hộ, tôi phải làm thế nào?

 157. Visitor
  Thùy Liên
  14/11/2019

  Xin cho em hỏi Phải làm thế nào khi Đơn Đăng ký Nhãn hiệu bị từ chối hình thức? em cảm ơn.

 158. Visitor
  Lan Lê
  14/11/2019

  Thư luật sư, làm thế nào để biết trước được Nhãn hiệu có khả năng được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hay không?

 159. Visitor
  Minh Hải Phạm
  15/11/2019

  Hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều hành vi mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì các mức xử phạt hành chính khi xâm phạm nhãn hiệu như thế nào?

 160. Visitor
  Lê Phương Uyên
  15/11/2019

  Luật sư ơi em có thắc mắc, có thể cho em biết: Chiếu bóng đá, xem bóng đá World Cup 2018 ở nhà hàng, quán Cafe có phải vi phạm bản quyền của FIFA và phải xin phép hay không?

 161. Visitor
  Lê Phương Uyên
  15/11/2019

  Luật sư ơi em có thắc mắc, có thể cho em biết: Chiếu bóng đá, xem bóng đá World Cup 2018 ở nhà hàng, quán Cafe có phải vi phạm bản quyền của FIFA và phải xin phép hay không?

 162. Visitor
  Phạm Gia Bảo
  15/11/2019

  Kính gửi công ty luật Hồng Đức, tôi muốn hỏi trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, cơ quan xử lý vi phạm sẽ từ chối xử lý vi phạm những trường hợp nào? Xin cảm ơn

 163. Visitor
  Lê Thiên Hào
  15/11/2019

  Kính thưa Luật sư tôi có câu hỏi và mong được hồi đáp như sau: Có một công ty sản xuất quạt máy, công ty này đang hoạt động bình thường, quạt máy sản xuất ra có thương hiệu là Bofan và nhãn hiệu này đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Bây giờ tôi có dự định mua lại những máy móc sản xuất quạt máy của công ty này, rồi sau đó mang đi một nơi khác để sản xuất. Tôi và người chủ của công ty đã thỏa thuận là sẽ bán cho tôi cả máy móc sản xuất quạt và cả thương hiệu quạt, (quạt sau khi tôi sản xuất ra sẽ có nhãn hiệu là Bofan, và tôi độc quyền nhãn hiệu này). Xin kính hỏi Luật sư là tôi phải cần làm những thủ tục pháp lý khi thực hiện chuyển nhượng máy móc và thương hiệu này? Kính mong được Luật sư phúc đáp. Tôi xin chân thành cám ơn?

 164. Visitor
  Mai Thị Ngọc Huệ
  15/11/2019

  Kính thưa Luật sư tôi có câu hỏi và mong được hồi đáp như sau: Có một công ty sản xuất quạt máy, công ty này đang hoạt động bình thường, quạt máy sản xuất ra có thương hiệu là Bofan và nhãn hiệu này đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Bây giờ tôi có dự định mua lại những máy móc sản xuất quạt máy của công ty này, rồi sau đó mang đi một nơi khác để sản xuất. Tôi và người chủ của công ty đã thỏa thuận là sẽ bán cho tôi cả máy móc sản xuất quạt và cả thương hiệu quạt, (quạt sau khi tôi sản xuất ra sẽ có nhãn hiệu là Bofan, và tôi độc quyền nhãn hiệu này). Xin kính hỏi Luật sư là tôi phải cần làm những thủ tục pháp lý khi thực hiện chuyển nhượng máy móc và thương hiệu này? Kính mong được Luật sư phúc đáp. Tôi xin chân thành cám ơn?

 165. Visitor
  Mỹ Linh
  15/11/2019

  Chào luật sư! Tôi muốn hỏi: Việc mua một sản phẩm có thương hiệu trong nước, sau đó về đóng gói dán nhãn mới và bán ra thị trường (hình thức lấy sỉ về bán lẻ) có bị xem là vi phạm pháp luật không ạ? Nếu muốn hợp thức hóa nhãn hiệu tôi phải làm những thủ tục gì?

 166. Visitor
  Phạm Luyến
  15/11/2019

  Tôi vừa thành công trong việc đưa ra giải pháp mới nâng cao khả năng học tiếng Anh cho học sinh. Tôi muốn đăng ký bản quyền thì mọi người nói rằng tôi chỉ được đăng ký giải pháp hữu ích và không được đăng ký sáng chế. Vậy luật sư cho tôi hỏi: Giải pháp hữu ích có phải sáng chế không?

 167. Visitor
  Nguyễn Thị Ngọc Anh
  15/11/2019

  Công ty chúng tôi có thuê một người thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm mới của công ty. Vậy công ty có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và có được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ không? Xin công ty tư vấn giúp.

 168. Visitor
  Tony Vũ
  15/11/2019

  Thưa luật sư cho em hỏi, có bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu mới được sử dụng nhãn hiệu không? Em cảm ơn

 169. Visitor
  Trần Nghĩa
  15/11/2019

  Em có thắc mắc muốn hỏi luật, tại sao phải bảo hộ thương hiệu? Pháp luật quy định về bảo hộ thương hiệu như thế nào? Mong luật sư trả lời giúp. Em cảm ơn

 170. Visitor
  Nguyễn Thành Long
  15/11/2019

  Xin chào Luật sư ! Mình có một câu hỏi muốn nhờ công ty tư vấn như sau: Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đăng ký với Bộ khoa học công nghệ và bên chuyển giao công nghệ phải có giấy chứng nhận công nghệ của mình có đúng không ? Mong công ty hỗ trợ giải đáp giúp mình. Xin cảm ơn!

 171. Visitor
  Quốc Khải
  15/11/2019

  Theo hợp đồng giữa tôi và nhà xuất bản, tôi được thuê để viết một bộ truyện tranh và được trả thù lao tương ứng. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này, ai là người có quyền sở hữu với bộ truyện tranh này và những lợi nhuận phát sinh từ việc bán truyện, trao quyền làm phim… tôi có được hưởng không ? Mong nhận được hồi âm

 172. Visitor
  Linh Trần
  15/11/2019

  Chào luật sư sở hữu trí tuệ, cho tôi hỏi: Ai là người được bảo hộ quyền liên quan ? Hành vi nào được coi là hành vi xâm phạm quyền liên quan? Cảm ơn

 173. Visitor
  Lê Văn Bá
  15/11/2019

  Theo luật quy định, thời gian đăng ký nhãn hiệu đến khi được cấp bằng là từ 13 – 16 tháng nhưng, trên thực tế, thường kéo dài hơn nhiều, từ 16 tới 18 tháng do là số lượng đơn trong cục sở hữu trí tuệ nhiều, dẫn tới thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể kéo dài Có thể thấy, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã lâu, khách hàng lại đối mặt với những rủi ro đơn đăng ký sẽ bị từ chối bất kỳ lúc nào, bởi phải trải qua các quá trình xét duyện kỹ lưỡng Vậy, có một câu hỏi đặt ra “Đăng ký nhãn hiệu bị từ chối có được hoàn lại lệ phí ?”

 174. Visitor
  Trần Thanh Hà
  15/11/2019

  Công ty tôi đã được cấp giấy chứng chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 2015. Bây giờ do công ty tôi thay đổi tên, tôi muốn thay đổi tên công ty trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiêu có được không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Xin nhờ công ty luật LHD tư vấn giúp.

 175. Visitor
  Trần Ngọc Hải
  15/11/2019

  Tháng 10 năm nay (2017), Công ty tôi muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu WAKA cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Qua tra cứu, công ty tôi được biết Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu WAKA dùng cho các sản phẩm hạt giống, phân bón cho cây, thức ăn động vật cho Công ty khác tại tỉnh Hải Dương ngày 15/04/2006. Công ty này đã tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động từ tháng 11/2008. Công ty tôi có khả năng đăng ký nhãn hiệu WAKA không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi!

 176. Visitor
  Nguyễn Thị Thúy
  15/11/2019

  Thưa Luật sư công ty luật Hồng Đức , tôi muốn gửi thư thông báo đến một công ty khác đã vi phạm sử dụng thương hiệu mà công ty chúng tôi đã đăng ký và đã được cấp giấy sở hữu trí tuệ, nhưng tôi chưa biết nội dung thư phải soạn như thế nào cho đúng luật, mong luật sư tư vấn giúp tôi.

 177. Visitor
  Quỳnh Phạm
  15/11/2019

  Kính gửi Luật sư Công ty Luật Hồng Đức, tôi hiện có nhu cầu sản xuất và bán một số sản phẩm quần áo thời trang do tôi tự thiết kế. Tôi cũng đã nghĩ ra một thương hiệu cho riêng mình. Nhưng hiện tôi chưa thành lập công ty thì có được đăng ký nhãn hiệu hay không? Và tôi cứ sử dụng thương hiệu này và treo biển quảng cáo thì có bị vi phạm pháp luật hay không?

 178. Visitor
  Phạm Thị Quỳnh Nga
  15/11/2019

  Công ty tôi có sản xuất và bán một loại sản phẩm kem trắng da. Tôi thấy trên bao bì của các sản phẩm kem trắng da của công ty khác có in một dãy mã số mã vạch. Vậy bây giờ tôi muốn in mã số mã vạch cho sản phẩm kem trắng da của mình thì phải làm như thế nào?

 179. Visitor
  Trần Văn Chiến
  15/11/2019

  Tôi thấy trên mạng một tác phẩm thơ khá hay “ Trời và biển” không có tác giả, tôi có tìm hiểu và biết bài thơ này thuộc sở hữu của Nhà nước. Tôi thật sự rất thích bài thơ này và muốn viết lại toàn bộ ý của bài thơ này để trở thành một câu chuyện thì có phải xin phép nhà nước không?

 180. Visitor
  Nguyễn Hữu Phát
  15/11/2019

  Chào luật sư, em có một shop thời trang ở Việt Nam, các sản phẩm quần áo,váy đều do cơ sở của em tự thiết kế, sản xuất và bán. Xin hỏi sản phẩm sản xuất ra tại Việt Nam nhưng muốn ghi lên sản phẩm là made by Germe ( Tên của Shop thời trang bên em) thay vì ghi made in Viet Nam như vậy có được không? Nếu cơ sở của tôi muốn sản xuất một sản phẩm váy với công nghệ đính đá Thái Lan nhưng may đo tại Việt Nam thì ghi xuất xứ như nào ? Rất mong sự hồi đáp từ luật sư! Trân trọng cảm ơn!

 181. Visitor
  Lưu Ngọc Trâm
  15/11/2019

  Tôi là người nuôi ong, tôi dự định mở một cơ sở phối giống nhân tạo cho ong mật và gắn nhãn mác cho sản phẩm từ con ong như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. Với cách làm đó thì tôi cần phải làm thủ tục xin giấy phép gì không? xin luật sư LHD tư vấn giúp.

 182. Visitor
  Đào Ngọc Bich
  15/11/2019

  Hùng, Nam, Hoàng chơi thân với nhau và lập thành một nhóm, họ đang nghiên cứu, mong muốn phát triển 1 phần mềm chạy trên PC và điện thoại di động và hiện đang trong thời gian thực hiện .Hỏi: Nhóm có được phép đăng ký bản quyền cho ý tưởng phần mềm của mình trước không? Nếu phần mềm hoàn thành họ có thể đăng ký bảo hộ dưới hình thức nào ?

 183. Visitor
  Thái Văn Lâm
  15/11/2019

  Bà Bùi Thị Trâm – là một nhà thơ nổi tiếng. Các bài thơ của bà thường nhận được thù lao và nhuận bút lớn, nhiều bài thơ được phổ thành nhạc. Nay bà Nguyễn Thu Thùy mất, có viết di chúc để lại toàn bộ quyền thừa kế cho con của bà là chị Nguyễn Thu Hằng. Sau khi nhận thừa kế, chị Hằng thấy có một bài thơ về tình mẫu tử hay nhưng tiêu đề bài thơ không phù hợp với nội dung nên muốn đổi tên bài thơ đó. Nhờ Luật sư tư vấn , chị Hằng có được phép đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế không?

 184. Visitor
  Nguyễn Hữu Nghĩa
  15/11/2019

  Vợ chồng Anh Huy đang có ý định đăng ký nhãn hiệu cho những mẫu váy thiết kế của cửa hàng mình, nhưng đang phân vân không biết chọn nhãn hiệu như thế nào. Anh Huy muốn đặt tên nhãn hiệu cho Tây hóa nên đặt tên nhãn hiệu là Design Skirt . Vợ anh Huy là chị Trang rất hâm mộ vẻ đẹp của diễn viên nổi tiếng Chipu nên muốn đặt tên cho nhãn hiệu là Chipu. Hãy tư vấn cho vợ chồng anh Huy chọn nhãn hiệu phù hợp ? Xin cảm ơn

 185. Visitor
  Bùi Trọng Huy
  15/11/2019

  Xin chào các anh chị Luật sư công ty LHD, em có một câu hỏi mong các anh chị tư vấn đó là trong những trường hợp nào thì văn bằng bảo hộ bị chấm dứt? Em cảm ơn!

 186. Visitor
  Hà Bùi
  15/11/2019

  Chào các anh/chị Luật sư công ty luật Hồng Đức, em xin hỏi là sau khi nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì thì phát hiện địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận bị sai. Vậy trong trường hợp này thì phải làm như thế nào ạ?

 187. Visitor
  Phạm Thơ
  15/11/2019

  Xin chào luật sư, tôi là Trần Hoàng Luân, hiện đang là giám đốc điều hành của nhãn hiệu hiệu thời trang HL, nay tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang của mình thì mất khoảng thời gian bao lâu để hoàn thành kể từ ngày tôi bắt đầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

 188. Visitor
  Hồ Thị Bích Ngọc
  15/11/2019

  Chào luật sư, luật sư có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này được không. Tôi vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước uống tinh khiết của cơ sở tôi. Tôi chưa nắm rõ những hành vi như thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Mong luật sư có thể trả lời giúp tôi để tôi có thể biết được các quyền của mình và bảo vệ tốt nhất cho nhãn hiệu của sản phẩm của cơ sở mình. Mong luật sư phản hồi sớm, tôi xin cảm ơn luật sư.

 189. Visitor
  Phan Cát Tường
  15/11/2019

  Xin chào các luật sư, chúng tôi có một câu hỏi về đăng ký nhãn hiệu muốn tham khảo ý kiến của các luật sư như sau: Công ty tôi muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu SANA cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Qua tra cứu, công ty tôi được biết Cục sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu SANA dùng cho các sản phẩm hạt giống, phân bón cho cây, thức ăn động vật cho một công ty tại tỉnh Phú Thọ ngày 16/4/2006. Công ty B tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động từ tháng 10/2009. Vậy, công ty tôi có khả năng đăng ký được nhãn hiệu này không?

 190. Visitor
  Vũ Ngọc Ánh
  15/11/2019

  Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp về trường hợp này. Tôi mới thành lập công ty và chưa đăng ký bảo hộ thương hiệu. Tôi đang rất phân vân không biết có nên đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không?. Vậy tôi muốn hỏi luật sư rằng liệu công ty tôi có cần đăng ký bảo hộ thương hiệu không?. Nếu không đăng ký bảo hộ thương hiệu thì tôi có thể gặp phải những bất lợi gì?. Xin cảm ơn luật sư.

 191. Visitor
  Lý Thị Mai
  15/11/2019

  Tôi thành lập doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ được 2 năm nay. Tuy nhiên tại thời điểm đăng ký tôi chỉ tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh trong địa bàn tỉnh. Nay vì muốn mở rộng hoạt động kinh doanh mở thêm nhiều chi nhánh nên tôi mong muốn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình. Vậy tôi muốn hỏi luật sư là trường hợp của tôi giờ có còn đăng ký được không. Và nếu được thì cần những giấy tờ gì?.

 192. Visitor
  Phúc Hoàng
  15/11/2019

  Mình muốn bên bạn tư vấn: thương hiệu của mình chưa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, vậy có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ được không, nếu đăng ký được thì hồ sơ cần những gì, thời gian, chi phí như thế nào ? Mình cảm ơn!

 193. Visitor
  Phan Quỳnh Như
  15/11/2019

  Xin luật sư cho hỏi, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

 194. Visitor
  Lân Hồ
  15/11/2019

  Xin luât sư trả lời giúp, Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trên toàn thế giới hay không?

 195. Visitor
  Trần Thị Hậu
  15/11/2019

  Luật sư cho em hỏi những dấu hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt, không thể dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu? Xin cảm ơn

 196. Visitor
  Phạm Hữu Phước
  15/11/2019

  Kính gửi công ty Luật Hồng Đức, cho em hỏi cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu?

 197. Visitor
  Đặng Thanh Sơn
  15/11/2019

  Tôi muốn hỏi phải tiến hành những thủ tục gì để xác lập chủ quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp? Mong luật sư tư vấn giúp.

 198. Visitor
  Lê Văn Trường
  15/11/2019

  Xin chào luật sư Luathongduc.com, cho tôi hỏi trường hợp bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể yêu cầu xử lý không?

 199. Visitor
  Tô Văn Thái
  15/11/2019

  Phải thực hiện những thủ tục gì để yêu cầu phối hợp trong xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp? Xin cảm ơn luật sư

 200. Visitor
  Nguyễn Văn Bình
  15/11/2019

  Kính gửi luật sư, cho biết thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí? Cảm ơn

 201. Visitor
  Đinh Thị Diệp
  15/11/2019

  Chào luật sư sở hữu trí tuệ, tôi muốn biết sản xuất, vận chuyển, nhập khẩu, buôn bán vật mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý vi phạm có bị coi là hành vi xâm phạm quyền không? Mong được hồi đáp.

 202. Visitor
  Như Hà
  15/11/2019

  Hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý như thế nào?

 203. Visitor
  Bá Văn Vũ
  15/11/2019

  Trước khi gửi đơn yêu cầu xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền, có bắt buộc chủ thể quyền có văn bản yêu cầu bên xâm phạm quyền chấm dứt hành vi xâm phạm quyền không? Xin cảm ơn

 204. Visitor
  Trầm Yến
  15/11/2019

  Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền thì ngoài đơn yêu cầu xử lý có phải kèm theo tài liệu gì không? Xin được hồi đáp.

 205. Visitor
  Trần Bửu Hà
  15/11/2019

  Chào anh, chị cho tôi hỏi quy trình đăng ký nhãn hiệu như thế nào và chi phí có cao không? Xin cảm ơn

 206. Visitor
  Phương Linh
  15/11/2019

  Tôi cần tư vấn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, xin hỏi phí tư vấn và đăng ký nhãn hiệu tại công ty luật Hồng Đức như thế nào? Nếu không đăng ký được có hoàn trả lại chi phí không? Xin cảm ơn

 207. Visitor
  Ngọc Ngà
  15/11/2019

  Gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty Luật Hồng Đức đã tận tâm tư vấn tôi đăng ký thành công nhãn hiệu công ty tôi. Chúc công ty sức khỏe và thành công.

 208. Visitor
  Lê Thị Hòa
  15/11/2019

  Xin luật sư cho hỏi : Đã đăng ký nhãn hiệu rồi nhưng không sử dụng thì liệu có bị hủy bỏ không ?

 209. Visitor
  Nguyễn Chánh Tín
  15/11/2019

  Văn băng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp bị huỷ bỏ hiệu lực trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng được điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ có đúng không ạ?

 210. Visitor
  Bảo
  29/11/2019

  Gửi cho toi giá làm thong bao nhãn hiệu ( tôi đăng ký mới) 0973161079

 211. Visitor
  Mai Phước Hiền
  03/12/2019

  Chào anh chị, em muốn đăng ký thương hiệu trà sữa Anh chị tư vấn giúp em ạ

 212. Visitor
  Nguyễn Thị Linh
  05/12/2019

  Công ty tôi mới thành lập. Muốn đăng kí nhãn hiệu, thương hiệu, logo được không ạ?

 213. Visitor
  JEFFEREY FRANK
  10/12/2019

  Chúng tôi hiện đang cung cấp chương trình cho vay DỄ DÀNG và NHANH CHÓNG với lãi suất thấp 2% với thẻ ID hợp lệ và phù hợp để xác minh. Bạn có thể gửi đơn xin vay của bạn cho bất kỳ số tiền vay cần thiết. Chúng tôi cung cấp các khoản vay từ $ 5.000,00 USD Tối thiểu. $ 100.000,00 USD Tối đa. Chúng tôi có tín dụng dài hạn tối đa từ năm (5) đến năm mươi (50) năm. Chúng tôi cung cấp các loại khoản vay sau: vay dự án, vay tái cấp vốn, vay đầu tư thương mại, vay mua ô tô hoặc xe, vay sinh viên, hợp nhất nợ, cho vay mua nhà, cho vay cá nhân, cho vay du lịch và nghỉ mát, cho vay Giáng sinh và năm mới. Công ty chúng tôi cũng cần một người có thể là đại diện của công ty chúng tôi ở nước bạn. Liên hệ với văn phòng của CÔNG TY CHO VAY TÀI CHÍNH CROWN TRUST qua email: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com Gửi yêu cầu trả lời ngay lập tức của bạn đến: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn! Thành công của bạn bắt đầu với chúng tôi: JEFFEREY FRANK! GIÁM ĐỐC CROWN TRUST VAY TÀI CHÍNH! Email: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

 214. Visitor
  JEFFEREY FRANK
  10/12/2019

  Chúng tôi hiện đang cung cấp chương trình cho vay DỄ DÀNG và NHANH CHÓNG với lãi suất thấp 2% với thẻ ID hợp lệ và phù hợp để xác minh. Bạn có thể gửi đơn xin vay của bạn cho bất kỳ số tiền vay cần thiết. Chúng tôi cung cấp các khoản vay từ $ 5.000,00 USD Tối thiểu. $ 100.000,00 USD Tối đa. Chúng tôi có tín dụng dài hạn tối đa từ năm (5) đến năm mươi (50) năm. Chúng tôi cung cấp các loại khoản vay sau: vay dự án, vay tái cấp vốn, vay đầu tư thương mại, vay mua ô tô hoặc xe, vay sinh viên, hợp nhất nợ, cho vay mua nhà, cho vay cá nhân, cho vay du lịch và nghỉ mát, cho vay Giáng sinh và năm mới. Công ty chúng tôi cũng cần một người có thể là đại diện của công ty chúng tôi ở nước bạn. Liên hệ với văn phòng của CÔNG TY CHO VAY TÀI CHÍNH CROWN TRUST qua email: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com Gửi yêu cầu trả lời ngay lập tức của bạn đến: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn! Thành công của bạn bắt đầu với chúng tôi: JEFFEREY FRANK! GIÁM ĐỐC CROWN TRUST VAY TÀI CHÍNH! Email: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

 215. Visitor
  Minh Châu
  26/12/2019

  Tôi muốn được tư vấn về bảo hộ thương hiệu, xin vui lòng liên hệ mail chaudo.sucsongtre@gmail.com, cảm ơn!

 216. Visitor
  Vũ Ngọc Anh
  29/12/2019

  Cảm ơn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của luathongduc.com nhờ vậy mà chúng tôi đã được bảo hộ thương hiệu cảm ơn quý công ty

 217. Visitor
  Tri Ân
  31/12/2019

  Cảm ơn quý Công ty đã tư vấn và làm dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu qua các bước sau: 1.Tra cứu nhãn hiệu - 2.Nộp đơn đăng ký - 3.Kết quả thẩm định hình thức - 4.Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu - 5.Kết quả thẩm định nội dung - 6.Cấp văn bằng --> Chúng tôi đã nhận được văn bằng du rất lâu 24 tháng !

 218. Visitor
  Nguyễn thị kim thuyền
  20/01/2020

  Tôi muốn đăng kí độc quyền logo thương hiệu

 219. Visitor
  đỗ xuân đức
  08/02/2020

  đỗ xuân đức

 220. Visitor
  Truong ngoc khanh
  09/02/2020

  Tôi cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Xin ls tư vấn. Email huonglan_78@yahoo.com

 221. Visitor
  Truong ngoc khanh
  09/02/2020

  Tôi cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Xin ls tư vấn. Email huonglan_78@yahoo.com

 222. Visitor
  Ngọc Thảo
  21/02/2020

  vui lòng tư vấn hồ sơ, báo giá, thời gian giải quyết hs về trường hợp: 1- người Việt đăng ký nhãn hiệu cho 1 sp 2- người nước ngoài (Hàn Quốc) đăng ký nhãn hiệu sp tại Việt Nam

 223. Visitor
  Đào Phúc Thịnh
  17/02/2020

  Tôi mốn tự đăng ký 1 nhãn hiệu riêng cho dòng sản phẩm tinh dầu, cần làm gì ạ xin tư vấn

 224. Visitor
  Phan Thanh Viễn
  21/02/2020

  Bên mình cần dk thương hiệu cà phê và làm mã vạch, chứng nhận vs an toàn, xin tư vấn giúp

 225. Visitor
  Nguyễn Thị Hồng
  28/02/2020

  Tôi muốn biết quy trình đăng ký nhãn hiệu và tên công ty, báo giá cho chúng tôi biết nếu muốn đăng ký nhãn hiệu và tên cty ở Việt Nam, tks

 226. Visitor
  Phạm Văn Công
  12/03/2020

  Xin chào. Tôi muốn đăng ký 1 nhãn hiệu, vui lòng liên hệ ạ. xin cảm ơn.

 227. Visitor
  nguyen khoa
  18/03/2020

  Hiện tại gia đình tôi kinh doanh về đồ gỗ nội thất tự nhiên, tôi muốn đăng ký thương hiệu và logo thì thủ tục và chi phí như thế nào. Về sản phẩm đồ gỗ thì tôi có nên đăng ký nhãn hiệu sản phẩm ví dụ như giường ,tủ áo, bàn ghế không. Cảm ơn

 228. Visitor
  Liễu
  06/04/2020

  Mình muốn đăng ký tên nhãn hiệu của sản phẩm sơn, vui lòng báo giá giúp ah. 0932170...

 229. Visitor
  ken
  10/04/2020

  Xin chào!!! Về cơ bản, tôi cung cấp cho các công ty / nhà đầu tư đáng tin cậy và thuận tiện, những người có thể cung cấp vốn dự án, vốn kinh doanh hoặc cho vay thương mại cho người dân, công ty hoặc nhóm với dự án và doanh nghiệp tiềm năng. Đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu bạn / người liên hệ của bạn đang cần tài trợ cho các doanh nghiệp, dự án hoặc đổi mới của họ. Nếu họ có bất kỳ dự án nào cần tài trợ liên hệ Email: demoind.investment101@outlook.com

 230. Visitor
  HÀ THỊ BÉ BA
  17/04/2020

  MÌNH CẦN ĐĂNG KÝ 1 NHẢN HIỆU. TRONG GROUP CÓ AI LÀM LIÊN HỆ GIÚP MÌNH. BEBA020988@GMAIL.COM

 231. Visitor
  Nguyễn Văn Nam
  21/04/2020

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm là con heo. Xin tư vấn

 232. Visitor
  Mai
  23/04/2020

  Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu. Vui lòng email tư vấn giúp tôi.

 233. Visitor
  Tô Thụy Thanh Vân
  23/04/2020

  Tôi muốn đăng kí nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận độc quyền về quy trình sản xuất tận dụng nước thải sau khi chưng cất rượu để sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, khử mùi hôi môi trường. Nhờ cty tư vấn báo giá lệ phí qua mail

 234. Visitor
  Haot
  24/04/2020

  Hảo chào bạn, mình muốn được tư vấn và báo giá đăng ký thương hiệu cho 2 nhóm sản phẩm.

 235. Visitor
  Ngô Văn Anh
  05/05/2020

  Báo giá đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 236. Visitor
  BUI THI KIM TRANG
  08/05/2020

  tôi muốn tư vấn đăng ký thương hiệu qua mail là : bobotoan2012@gmail.com

 237. Visitor
  Bùi Quang Hiếu
  25/05/2020

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ PHẢI THEO TRÌNH TỰ NÀY KHÔNG AH ? 1. Tài liệu tối thiểu - 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)] - 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ); - Chứng từ nộp phí, lệ phí. Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau: - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; - Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương); - Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương). - Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương). 2. Các tài liệu khác (nếu có) - Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp); - Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…); - Tài liệu xác nhận quyền đăng ký; - Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác; - Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên). 3. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký - Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn; - Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt; - Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn. - Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp; - Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập; - Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn; - Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam); - Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn. 4. Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu - Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ - Phí công bố đơn: 120.000VNĐ - Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ - Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ - Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ - Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ. 5. Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau: - Thẩm định hình thức: 01 tháng - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ - Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn. 6. Hình thức nộp đơn Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể: a) Hình thức nộp đơn giấy Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể: - Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. - Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp. (Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó). b) Hình thức nộp đơn trực tuyến - Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN. - Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. Mẫu tờ khai: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ) Phụ lục A - Mẫu số 04-NH: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘP PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP QUA TÀI KHOẢN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 238. Visitor
  Vũ An Hiệu
  22/05/2020

  Đăng ký nhãn hiệu của bên bạn có làm trọn gói không, cho Chúng tôi xin báo giá và hồ sơ nhé !

 239. Visitor
  Bùi Văn Hiệu
  22/05/2020

  Tôi được biết quý Công ty Luật Hồng Đức có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng trong và ngoài nước, Nay chúng tôi có nhu cầu Đăng ký mới 2 nhãn hiệu cho Công ty và Gia hạn 1 văn bằng đã hết hạn vào cuối năm rồi, không biết như vậy còn được không ! Hãy báo phí và thư tư vấn Đăng ký nhãn hiệu cho Chúng tôi vào mail hieu.bui@g....com như comment, Cảm ơn quý Công ty.

 240. Visitor
  LHD Firm
  25/06/2020

  "ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU # 1 VIỆT NAM CỦA LHD LAW FIRM, ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM # 02822612929 HOẶC 02422612929 HOẶC ĐÀ NẴNG 0907796818 CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THƯƠNG HIỆU GỒM # 1. TRA CỨU NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU # 2. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ # 3. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU # 4. THEO DÕI ĐƠN ĐĂNG KÝ # 5. NHẬN VĂN BẰNG BẢO HỘ"

 241. Visitor
  Ngoc tram
  17/07/2020

  Mình đang muốn làm đăng ký thương hiệu nhưng chưa biết như thế nào ? Công ty có thể báo giá dịch vụ dùm mình được không?

 242. Visitor
  Bùi Hoàng Việt Anh
  12/08/2020

  Kính gửi Công ty, Bên em đang cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo công ty. Bên mình vui lòng gửi email tư vấn giúp em những thông tin sau nhé: Tổng chi phí (Lệ phí nộp nhà nước, Phí dịch vụ của công ty) Thời gian có giấy chứng nhận độc quyền Các thủ tục cần thiết Em cám ơn. Thanks and Best regards,

 243. Visitor
  ngọc Quốc
  21/08/2020

  mình muốn đăng ký nhản hiệu tư vấn dùm mình

 244. Visitor
  mark davis
  24/08/2020

  Ngày tốt, Tôi là philip, tôi muốn đầu tư vào công việc kinh doanh của bạn một cách thiện chí. Tôi có vốn riêng để đầu tư sinh lời. Tôi cũng cho vay cá nhân và tư nhân thương mại với lãi suất hàng năm rất thấp lên đến 3% trong thời hạn trả nợ cho bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bạn có cần một khoản tín dụng với lãi suất 3% / năm trên tổng số tiền bạn cần tài trợ hoặc 50/50% của đối tác trong thời gian từ 1 đến 10 năm? Tôi muốn biết các lựa chọn của bạn để cho phép chúng tôi thương lượng. Số tiền tài trợ tối đa là $ 100 triệu USD. Liên hệ EMAIL: info@voorhinvestcorp.com URL trang web: http://voorhinvestcorp.com/ WhatsApp: +1 4704068043 DÒNG ID: philipvoor EMAIL: voorheesphilip@gmail.com CẢM ƠN BẠN VOORHEES PHILIP

 245. Visitor
  PHẠM THỊ VŨ THANH
  05/10/2020

  Bạn có thể gửi báo giá về ĐK cho 3 nhóm sp bên dưới. Cộng với đăng kí logo và trang web labcare.com.vn Nhóm thứ nhất: Đá để xây dựng; Cát xây dựng; Gạch; Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; Vữa dùng cho xây dựng Nhóm thứ hai: Dịch vụ khai thác đá ; Dịch vụ khai thác mỏ; Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy; Dịch vụ xây dựng; Dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; Dịch vụ duy tu và sửa chữa công trình xây dựng. Nhóm thứ ba: Mua bán và xuất nhập khẩu: Máy nghiền hàm, máy nghiền đá, máy nghiền côn, máy nghiền đập phản kích, sàng để phân chia đá sỏi, sàng rung sử dụng cùng với các máy nghiền đá, Máy công cụ, máy trộn bê tông, dụng cụ đầm (máy móc), máy nén khí (máy móc), máy phát điện, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vữa dùng cho xây dựng, xi măng, gạch xây dựng, gạch bê tông, ngói, đá, cát, sỏi.

 246. Visitor
  Eduardo
  17/10/2020

  Xin chào tất cả mọi người. Tôi đã xem các bình luận từ những người đã nhận khoản vay từ các khoản cho vay trái tim thuần túy và sau đó tôi quyết định đăng ký theo đề xuất của họ và chỉ vài giờ trước, tôi đã xác nhận trong tài khoản ngân hàng cá nhân của mình tổng số tiền 50.000.000 mà tôi yêu cầu. Đây thực sự là một tin tuyệt vời và tôi khuyên tất cả những ai có nhu cầu vay thực sự hãy đăng ký qua email của họ (elenanino0007@gmail.com) Tôi rất vui vì hiện tại tôi đã nhận được khoản vay mà tôi yêu cầu.

 247. Visitor
  Phúc An
  24/11/2020

  tôi cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền ngành Mỹ Phẩm, cty có thể báo giá trọn gói không ?

 248. Visitor
  Tú Bình
  04/12/2020

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 2021 Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục:2.002126 Số quyết định:3675/QĐ-BKHCN Tên thủ tục:Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Cấp thực hiện:Cấp Bộ Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Bước 2: Thẩm định hình thức đơn. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn[1]). + Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; + Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn. - Bước 3: Công bố đơn Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. - Bước 4: Thẩm định nội dung đơn Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. - Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: + Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; + Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Cách thức thực hiện: Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả Trực tiếp Theo quy định Phí : 100000 Đồng (Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ:100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)) Phí : 120000 Đồng (Phí công bố đơn:) Phí : 120000 Đồng (Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:) Phí : 120000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:) Phí : 180000 Đồng (Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)) Phí : 550000 Đồng (Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)) Phí : 600000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu) Lệ phí : 120000 Đồng (Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1nhóm)) Lệ phí : 150000 Đồng (Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn)) - Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Thành phần hồ sơ: Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận Bản chính: 1 Bản sao: 0 bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý) Bản chính: 1 Bản sao: 0 bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương) Bản chính: 1 Bản sao: 0 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương) Bản chính: 1 Bản sao: 0 Bao gồm Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). Bản chính: 0 Bản sao: 1 Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện) Bản chính: 1 Bản sao: 0 Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác Bản chính: 1 Bản sao: 0 Tờ khai A.04 đăng ký NH.doc Bản chính: 2 Bản sao: 0 Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu Bản chính: 1 Bản sao: 0 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Bản chính: 1 Bản sao: 0 Đối tượng thực hiện:Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã Cơ quan thực hiện:Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan có thẩm quyền:Không có thông tin Địa chỉ tiếp nhận HS:Không có thông tin Cơ quan được ủy quyền:Không có thông tin Cơ quan phối hợp:Không có thông tin Kết quả thực hiện:Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Căn cứ pháp lý: Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành 01/2007/TT-BKHCN Thông tư 01/2007/TT-BKHCN-Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 14-02-2007 Bộ Khoa học và Công nghệ 18/2011/TT-BKHCN Thông tư 18/2011/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 22-07-2011 Bộ Khoa học và Công nghệ 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 29-11-2005 Quốc Hội 103/2006/NĐ-CP Nghị định 103/2006/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 22-09-2006 Chính phủ 13/2010/TT-BKHCN Thông tư 13/2010/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 30-07-2010 Bộ Khoa học và Công nghệ 05/2013/TT-BKHCN Thông tư 05/2013/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 20-02-2013 Bộ Khoa học và Công nghệ 16/2016/TT-BKHCN Thông tư 16/2016/TT-BKHCN-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 30-06-2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Yêu cầu, điều kiện thực hiện:- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu: + Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp; + Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó; + Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; + Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; + Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; (ii) việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. + Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng. + Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Từ khóa:Đăng ký nhãn hiệu Mô tả:Không có thông tin

 249. Visitor
  HOÀNG MINH CƯỜNG
  04/12/2020

  Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam? • Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam; • Cá nhân, tổ chức nước ngoài. (Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam buộc phải tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ như Luật Hồng Đức Phân nhóm sản phẩm, hàng hóa của nhãn hiệu là gì? Phân nhóm nhãn hiệu đăng ký được dựa theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu (Bảng phân loại Ni-xơ) được cả thế giới áp dụng. Tất cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường có rất nhiều loại nhưng theo Bảng phân loại nhãn hiệu cũng chỉ có tất cả 45 nhóm. Trong đó, có 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm cho dịch vụ. Tại Việt Nam, tính phí đăng ký nhãn hiệu căn cứ theo nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Tại sao cần tra cứu nhãn hiệu? Tra cứu nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu dự định nộp đơn có tương tự với các nhãn hiệu của các chủ thể khác đã đăng ký trước đó hay không? Đồng thời đánh giá khả năng nhãn hiệu nộp đơn có được cấp bằng bảo hộ hay không?

 250. Visitor
  Minh Ánh Võ
  05/12/2020

  Xin cho báo giá quy trình và phí Đăng ký nhãn hiệu

 251. Visitor
  Vũ Anh Ngọc
  04/03/2021

  Xin Chaò, Chúng tôi xin bảo hộ nhãn hiệu độc quyền kèm logo cho sản phẩm cà phê, kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Xin báo giá trọn gói kèm hướng dẫn đầu tư.

Gửi bình luận
captcha

+6889+

Happy Client

+16889+

Projects Done

+39+

Employees

3+

Office Locations