english
english

Những hình thức đấu thầu

    Tùy theo số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu thì có thể phân chia các hình thức chọn lựa nhà thầu khác nhau . Có 7 hình thức đấu thầu khác nhau và đã được quy định trong luật đấu thầu 2013 bao gồm:

-   Đấu thầu rộng rãi: Là hình thức lựa chọn nhà thầu nhưng không hạn chế số lượng những nhà đầu tư và nhà thầu tham dự, hình thức này không có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc những đặc tính khác vì thế mà số lượng nhà thầu không hạn chế

-   Đấu thầu hạn chế: Thông thường có rất nhiều yêu cầu cao về những kỹ thuật và những đặc thù khác, chính vì thế chỉ có một số nhà thầu và nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu để tham gia đấu thầu

-   Chỉ định thầu:Trong nhiều trường hợp khác nhau thì cần áp dụng những gói thầu khác nhau:

-   Gói thầu cần thực hiện một cách nhanh chóng để có thể khắc phục những hậu quả không mong muốn như: gói thầu mua các thiết bị cấp thiết về y tế, hóa chất, vật tư để hạn chế, phòng chống dịch bệnh một cách cấp thiết hay những gói thầu khẩn cấp tránh gay nguy hại đến tính mạng hoặc những việc cần đảm bảo về bí mật nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Những gói thầu cần triển khai nhanh chóng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng

-   Gói thầu về dịch vụ mà phải dùng những nhà thầu trước đó đã cung cấp để đảm bảo yêu cầu về về sự tương thích công nghệ, bản quyền và sở hữu trí tuệ

-   Gói thầu tư vấn, báo cáo, nghiên cứu, thiết kế xây dựng chỉ định thiết kế kiến trúc để xây dựng các công trình khi đã có đủ năng lực và điều kiện theo quy định Gói thầu di dời để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị mặt bằng để xây dựng các công trình

Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

                     Luật đấu thầu và luật xây dựng cần thống nhất những quy định nào

                     Quy định về cug cấp thông tin đấu thầu qua mạng

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

+6888+

Happy Client

+16888+

Projects Done

+36+

Employees

3+

Office Locations